Denna masterprofil riktar sig till dig som vill kunna arbeta med avancerad algoritmutveckling och konstruktion av system med höga krav på korrekthet och prestanda.

Algoritmer köper och säljer aktier, väljer vilka videor och artiklar som ska synas i flöden i sociala medier, och räknar ut hur och när tågen ska gå. För att förstå och skapa morgondagens algoritmer krävs djupa kunskaper och stor kreativitet. I denna profil dyker vi ordentligt ner i datavetenskapens verkliga kärna i både teori och praktik. Att konstruera algoritmer kan vara både utmanande och fantastiskt roligt. Det kan i vissa fall påminna om hur det är att komma på lösningen på kluriga gåtor eftersom nya sätt att se problemet öppnar upp helt nya möjligheter. I denna profil får du lära dig flera olika sätt att tänka som gör det lättare att hantera sådana problem.

Profilen består av tre kurspaket. Det första paketet består av datavetenskapliga kurser som säkerställer en solid och bred bas inom ämnet. Alla som har gått igenom denna profil har därmed med sig de nödvändiga ämneskunskaper som behövs för att utveckla moderna mjukvarusystem. Det andra kurspaketet består av ett antal teoretiska kurser som bygger vidare på kurser i diskret matematik och grundläggande kurser i datastrukturer och algoritmer. Dessa kurser ger den teoretiska bakgrunden och principerna för design och analys av avancerade algoritmer.

Det tredje paketet innehåller kurser på avancerad nivå där algoritmer är centrala, och som ger förståelse för effekten av olika val vid skapandet av dessa algoritmer. Dessa kurser knyter samman den teoretiska förståelsen för algoritmkonstruktion till deras tillämpning i olika områden.

Karriärmöjligheter

Med denna profil i ryggsäcken kommer det att finnas många som vill anställa dig. Industrin skriker efter kompetens inom programmering och mjukvara och denna profil gör dig extra skarp inom detta område. Profilen lämpar sig väl för dig som vill gå vidare med studier på forskarnivå. Doktorander är anställda på universitetet med bra lön och väldigt stimulerande arbetsuppgifter. Linköpings universitet bedriver spjutspetsforskning inom flera områden av datavetenskap och som doktorand får du vara med och driva forskningen framåt ytterligare.

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas