Profilen har ett brett utbud av kurser som ger kunskap och erfarenhet av tekniska och upplevelsemässiga koncept kring spelutveckling. Profilen introducerar även till och ger erfarenhet av spelutvecklingsplattformar.

Spelprogrammering handlar om utveckling av upplevelseprodukter i både 2D och 3D. Stora inslag av visuella effekter, animering och hantering av stora digitala världar. De tekniska standarder och plattformar som finns tillgängliga är så omfattande och så pass annorlunda att de kan betraktas som en egen klass av mjukvaruutvecklingsplattformar. För att arbeta i spelindustrin krävs erfarenheter och medvetenhet av hur dessa system är byggda och fungerar, samt insikter om design av interaktion, timing och tempo, uppbyggnad av upplevelse över tid, feedback och balansering av utmaningsnivå mot enkelhet.

Profilen ger kunskaper och möjlighet att utveckla färdigheter som kan ge arbete internationellt eller i svensk eller skandinavisk spelindustri (som är bland de största i världen). Här ska nämnas att utveckling av egna projekt är viktigt för att kunna uppvisa konkret förmåga och med det som underlag vinna positioner i spelindustrin. Profilen ger dig möjlighet att utveckla dina egna projekt. Utanför spelindustrin söks även ingenjörer med kunskaper från teknikområdet, dels eftersom många industrier i ökande grad använder sig av teknikplattformarna, dels för att spelprogrammering också sammankopplas med goda tekniska kompetenser.


Karriärmöjligheter

Masterprofilen öppnar upp för en bredd av karriärmöjligheter inom spel- och mjukvara både i akademi och industri i en nationell eller internationell miljö.

Alumner har idag titlar som tex Lead Programmer, Game Developer, Senior Producer, Game Designer, Tech Lead, Principal Software Engineer och flera arbetar på etablerade spelföretag som DICE, Mahjong (Minecraft), King, Rovio (Angry Birds), Paradox Interactive, Resolution Games.


Utbildningar där denna masterprofil kan väljas