Om du väljer masterprofilen Storskalig mjukvaruutveckling blir du väl förberedd för att utveckla och leda utveckling av Industry strength software. Sådan programvara är per definition stor, komplex, kritisk för sina användare och kräver ett stort antal personer för utveckling och underhåll. Behovet av kompetens inom området är stort.

Masterprofilen ger dig verktygen för att bygga upp en rik kunskapsbas i programvaruteknik och systemutvecklingsmetoder. Detta inkluderar alla livscykler och alla viktiga delar av ett programvarusystem. Du tränas i att välja rätt teknik och metod för rätt typ av programvara och applikationsområde.

Vi lägger särskild vikt vid att, utifrån din tekniska expertis, utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta, både inom ett utvecklingsteam och med externa intressenter. Kurser inom entreprenörskap och holistisk utvärdering av programvara ger en fördjupning kring vad som skapar värde hos ett programvarusystem.

En röd tråd i profilens kurser är att vi ser programvara som en produkt som måste utformas och utvärderas med god kunskap om vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga och vilka beslut man kan fatta i ett utvecklingsprojekt. Själva programmeringen har du i stort inhämtat i tidigare kurser.

Kurserna följer utvecklingen inom samhället, industrin och den senaste forskningen där storskalig utveckling av kvalitetsprogramvara är en nödvändighet. Kursledarna är själva aktiva forskare och värdesätter den erfarenhet man får genom samverkan med näringsliv och offentlig sektor. En viktig del i utvecklingen av kurserna är att betrakta nya trender med ett kritiskt förhållningssätt.

Karriärmöjligheter

Masterprofilen ger utmärkta karriärmöjligheter inom akademi, industri och offentlig sektor, både nationellt och internationellt. Befattningar som våra alumner har i dag efter några år som utvecklare/testare är exempelvis

  • Teamledare
  • Produktledare
  • Entreprenör
  • Specialist
  • Konsult inom programvaruutveckling

Utbildningar där denna masterprofil kan väljas