Fotografi av Preben Bendtsen

Preben Bendtsen

Professor

Jag forskar på nya sätt att motivera människor att leva ett mer hälsosamt liv. Fokus är på internetbaserade och SMS-baserade livsstilsinterventioner.

Innovativa livsstilsinterventioner

Min forskning fokuserar på att hitta nya sätt för hälso- och sjukvården att motivera och intressera människor att leva mer hälsosamt.

Möjlighet att förebygga livsstilssjukdomar

Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar, är bland de sjukdomar som i störst utsträckning påverkar vår hälsa. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, cancer, KOL, astma och diabetes. Av 52 miljoner dödsfall över hela världen 2010, var 35 miljoner – 66 procent – på grund av icke smittsamma sjukdomar.

Forskning visar att sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av de flesta fall av typ 2–diabetes. Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor enligt flera olika forskningssammanställningar

Våra levnadsvanor bidrar således till en majoritet av de sjukdomstillstånd som vi idag behandlar inom hälso- och sjukvården och det är därför angeläget att utveckla, utvärdera och implementera hälsoinriktade interventioner som effektivt kan bidra till en bättre hälsa i befolkningen.

Om mig

CV

1982 Läkarexamen
1994 Medicine doktorsexamen
2006 Professor i Socialmedicin och folkhälsovetenskap

Undervisning

Jag undervisar på Läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Publikationer

2023

Petra Dannapfel, Preben Bendtsen, Marcus Bendtsen, Kristin Thomas (2023) Implementing smoking cessation in routine primary care-a qualitative study FRONTIERS IN HEALTH SERVICES, Vol. 3, Artikel 1201447 Vidare till DOI
Jenny Blomqvist, Katarina Ulfsdotter Gunnarsson, Preben Bendtsen, Marcus Bendtsen (2023) Effects of a text messaging smoking cessation intervention amongst online help-seekers and primary health care visitors: findings from a randomised controlled trial BMC Medicine, Vol. 21, Artikel 382 Vidare till DOI

2022

Katarina Åsberg, Jenny Blomqvist, Oskar Lundgren, Hanna Henriksson, Pontus Henriksson, Preben Bendtsen, Marie Löf, Marcus Bendtsen (2022) Digital multiple health behaviour change intervention targeting online help seekers: protocol for the COACH randomised factorial trial BMJ Open, Vol. 12, Artikel e061024 Vidare till DOI
Sara Levin, Per Nilsen, Preben Bendtsen, Per Bülow (2022) Risk-Increasing and Risk-Reducing Factors for Violence: A Qualitative Study of Forensic Patients Perceptions International Journal of Forensic Mental Health, Vol. 21, s. 383-398 Vidare till DOI

2021

Katarina Åsberg, Oskar Lundgren, Hanna Henriksson, Pontus Henriksson, Preben Bendtsen, Marie Löf, Marcus Bendtsen (2021) Multiple lifestyle behaviour mHealth intervention targeting Swedish college and university students: protocol for the Buddy randomised factorial trial BMJ Open, Vol. 11, Artikel e051044 Vidare till DOI

Forskning

Utbildning

Kollegor

Organisation