Innovativa livsstilsinterventioner

Min forskning fokuserar på att hitta nya sätt för hälso- och sjukvården att motivera och intressera människor att leva mer hälsosamt.

Möjlighet att förebygga livsstilssjukdomar

Icke smittsamma sjukdomar, även kallade livsstilssjukdomar, är bland de sjukdomar som i störst utsträckning påverkar vår hälsa. Hit räknas exempelvis hjärtsjukdomar, cancer, KOL, astma och diabetes. Av 52 miljoner dödsfall över hela världen 2010, var 35 miljoner – 66 procent – på grund av icke smittsamma sjukdomar.

Forskning visar att sunda levnadsvanor förebygga 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke, och 30 procent av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av de flesta fall av typ 2–diabetes. Den som inte röker, äter hälsosamt, är måttligt fysiskt aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har ohälsosamma levnadsvanor enligt flera olika forskningssammanställningar

Våra levnadsvanor bidrar således till en majoritet av de sjukdomstillstånd som vi idag behandlar inom hälso- och sjukvården och det är därför angeläget att utveckla, utvärdera och implementera hälsoinriktade interventioner som effektivt kan bidra till en bättre hälsa i befolkningen.

Om mig

CV

1982 Läkarexamen
1994 Medicine doktorsexamen
2006 Professor i Socialmedicin och folkhälsovetenskap

Undervisning

Jag undervisar på Läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Publikationer

2022

2021

Forskning

Utbildning

Kollegor

Organisation