Presentation

​Jag är Universitetslektor i experimentell socialmedicin och folkhälsovetenskap. Jag disputerade 2017 på Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings Universitet – där min avhandling undersökte nya sannolikhetsmodeller inom området maskininlärning.

Min forskning är centrerad runt digitala livsstilsinterventioner, till exempel mobiltelefonbaserade interventioner för att hjälpa individer att minska sin alkoholkonsumtion. Fokus ligger på kvantitativa uppskattningar av effekten av sådana interventioner: den totala effekten på en population, effekten på enstaka individer, identifiering för vem interventionen har störst/minst effekt, och hur interventioner påverkar olika medierande psykosociala faktorer.

Bayesiansk statistik erbjuder ett alternativ till den punktuppskattande och dikotomiserande tradition som råder i dag. Jag verkar för att sprida kunskap om detta genom publikationer och seminarium, samt genom användandet av Bayesianska metoder i min egna forskning.

Jag undervisar både på den Medicinska och Tekniskt fakulteten. Jag är aktiv inom e-hälsa undervisning på master och läkarprogram, samt epidemiologi på doktorandnivå. Jag är terminsansvarig och examinator för IT-ingenjörernas projekttermin, och deltar i programplaneringsgruppen för IT programmet.

Om mig
Visa/dölj innehåll

Uppdrag

  • Forskningsgruppsledare för LiiR
  • Co-koordinator för MoBILE

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Kristin Thomas, Ulrika Müssener, Catharina Linderoth, Nadine Karlsson, Preben Bendtsen, Marcus Bendtsen (2018)

JMIR mhealth and uhealth , Vol.6 Vidare till DOI

Ulrika Müssener, Marcus Bendtsen, Nadine Karlsson, Ian R. White, James Mccambridge, Preben Bendtsen (2016)

JAMA Internal Medicine , Vol.176 , s.321-328 Vidare till DOI

2020

2019

Forskningsområden
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll