Fotografi av Marcus Bendtsen

Marcus Bendtsen

Biträdande professor

Digitala interventioner kan hjälpa individer att förändra sina levnadsvanor – min forskning handlar om att kvantitativt avgöra effekterna av interventioner, för vem effekterna är störst, och hur dessa interventioner påverkar individer och samhället.

Presentation

​Jag är biträdande professor i biostatistik med inriktning mot folkhälsovetenskap. Mitt fokus ligger på kvantitativa uppskattningar av effekterna av interventioner och dess metodologiska utmaningarna.

Min forskning är centrerad runt digitala livsstilsinterventioner, till exempel mobiltelefonbaserade interventioner för att hjälpa individer att minska sin alkoholkonsumtion. Kvantitativa uppskattningar ligger i fokus: den totala effekten på en population, effekten på enstaka individer, identifiering för vem interventionen har störst/minst effekt, och hur interventioner påverkar olika medierande psykosociala faktorer.

Bayesiansk statistik erbjuder ett alternativ till den punktuppskattande och dikotomiserande tradition som råder i dag. Jag verkar för att sprida kunskap om detta genom publikationer och seminarium, samt genom användandet av Bayesianska metoder i min egna forskning.

Jag undervisar både på den Medicinska och Tekniskt fakulteten. Jag är aktiv inom e-hälsa undervisning på master och läkarprogram, samt epidemiologi på doktorandnivå och läkarprogram. Jag är terminsansvarig och examinator för IT-ingenjörernas projekttermin, och deltar i programplaneringsgruppen för IT programmet.

Mer information om min forskning och undervisning.

Följ mig på Twitter: @marcusbendtsen 

Publikationer

2024

Muna Atallah Saleh, Johanna Sjöwall, Marcus Bendtsen, Christopher Sjöwall (2024) The prevalence of neutropenia and association with infections in patients with systemic lupus erythematosus: a Swedish single-center study conducted over 14 years Rheumatology International Vidare till DOI
Claes Andersson, Anne H. Berman, Petra Lindfors, Marcus Bendtsen (2024) Trust in academic management during the COVID-19 pandemic: longitudinal effects on mental health and academic self-efficacy Cogent Education, Vol. 11, Artikel 2327779 Vidare till DOI
Anne H. Berman, Naira Topooco, Petra Lindfors, Marcus Bendtsen, Philip Lindner, Olof Molander, Martin Kraepelien, Christopher Sundstrom, Nooshin Talebizadeh, Karin Engstroem, George Vlaescu, Gerhard Andersson, Claes Andersson (2024) Transdiagnostic and tailored internet intervention to improve mental health among university students: Research protocol for a randomized controlled trial Trials, Vol. 25, Artikel 158 Vidare till DOI
Katarina Ulfsdotter Gunnarsson, Elizabeth S. Collier, Jim Mccambridge, Marcus Bendtsen (2024) Randomized study of two different consent procedures on recall: a study within a digital alcohol intervention trial Trials, Vol. 25, Artikel 5 Vidare till DOI
Hanna Vestala, Marcus Bendtsen, Patrik Midlov, Karin Kjellgren, Ann Catrine Eldh (2024) Effects of an interactive web-based support system via mobile phone on preference-based patient participation in patients living with hypertension - a randomized controlled trial in primary care Scandinavian Journal of Primary Health Care Vidare till DOI

Forskningsområden

Nyheter

Forskarna intill NMR-utrustningen.

Cancerforskning får 34 miljoner kronor från Cancerfonden

Forskningen vid LiU som får medel från Cancerfonden handlar bland annat om att förebygga cancer med digitala verktyg, öka överlevnaden och att ta reda på mer om de molekylära mekanismerna vid olika cancerformer.

En person som använder sin smartphone.

Sju LiU-forskare får 30 miljoner från Forte

Sju forskningsprojekt vid Linköpings universitet tilldelas totalt 30 miljoner kronor av forskningsrådet Forte. Projekten handlar bland annat om hälsan hos barn på flykt och arbetet mot sexuella trakasserier inom polisen.

Marcus Bendtsen pekar på app i telefon

Hjälp att dricka mindre med stöd i mobilen

En digital intervention i mobilen kan hjälpa den som vill minska sin alkoholkonsumtion. Det visar en studie av LiU-forskare som har utvecklat och utvärderat ett stöd som hjälper användaren att på egen hand minska sitt intag av alkohol.

Organisation