Presentation

​Jag är universitetslektor i experimentell socialmedicin och folkhälsovetenskap. Mitt fokus ligger på kvantitativa uppskattningar av effekten av interventioner och dess metodologiska utmaningarna.

Min forskning är centrerad runt digitala livsstilsinterventioner, till exempel mobiltelefonbaserade interventioner för att hjälpa individer att minska sin alkoholkonsumtion. Kvantitativa uppskattningar ligger i fokus: den totala effekten på en population, effekten på enstaka individer, identifiering för vem interventionen har störst/minst effekt, och hur interventioner påverkar olika medierande psykosociala faktorer.

Bayesiansk statistik erbjuder ett alternativ till den punktuppskattande och dikotomiserande tradition som råder i dag. Jag verkar för att sprida kunskap om detta genom publikationer och seminarium, samt genom användandet av Bayesianska metoder i min egna forskning.

Jag undervisar både på den Medicinska och Tekniskt fakulteten. Jag är aktiv inom e-hälsa undervisning på master och läkarprogram, samt epidemiologi på doktorandnivå. Jag är terminsansvarig och examinator för IT-ingenjörernas projekttermin, och deltar i programplaneringsgruppen för IT programmet.

Mer information om min forskning och undervisning.

Följ mig på Twitter: @marcusbendtsen 

Publikationer

2023

Forskningsområden

Nyheter

Organisation