Innovativa livsstilsinterventioner

Skrivbord med tangentbord, surfplatta, mobiltelefon.

Våra levnadsvanor bidrar till en majoritet av de sjukdomstillstånd som vi idag behandlar inom hälso- och sjukvården och det är därför angeläget att utveckla, utvärdera och implementera interventioner som effektivt kan bidra till en bättre folkhälsa.

Fokus i vår forskning är hur vi kan utveckla innovativa lösningar i syfte att påverka befolkningens levnadsvanor. Detta innebär utveckling av nya tekniska lösningar både för hälso-och sjukvården och för den enskilda individen. En ledtråd i gruppens arbete är ett från ”Ax till limpa” tänk, vilket innebär att vi utvecklar nya internetbaserade interventioner utifrån individens behov och önskemål, studerar effekten av interventionen samt hur denna kan integreras i de dagliga rutinerna inom hälso- och sjukvården.

Morgondagens informationsteknologi erbjuder nya möjligheter för livsstilsförändringar

”Hur kan vi få individen att ta ansvar för sin egen hälsa i samspel med hälso- och sjukvården?” ”Vilka hinder och möjligheter erbjuder dagens hälso- och sjukvård för att införa nya innovativa metoder för att förbättra folkhälsan?” ”Vilken öppenhet för nya innovativa sätt att kommunicera finns det inom hälso- och sjukvårdsorganisationer såväl som hos enskilda individer?” Detta är exempel på frågor som vår forskargrupp arbetar med. Inom gruppen finns forskare med kompetens inom medicin, beteendevetenskap, vårdvetenskap, informations- och teknikvetenskap och implementeringsvetenskap. Denna tvärvetenskapliga ansats skapar unika förutsättningar att bedriva forskning i framkant inom mobil hälsa och livsstilsfrågor.

De plattformar som gruppens interventioner bygger på:

  • Webbsidor
  • Mejl
  • SMS
  • Appar m.m.
  • Administrativa system i form av webbportaler där personalen kan administrera interventionerna och få en återkoppling i form av rapporter hur interventionerna används.

Gruppen tar också ett ansvar för att säkerställa den fortsatta användningen och fortsatta implementeringen av interventionerna efter att forskningsprocessen är avklarad.

Aktuella projekt

Forskargruppen

Relaterade nyheter

Organisation