08 september 2017

Psykiatriprofessor Markus Heilig har tagit emot Nordic Drugs Stora Pris 2017 vid Svensk förening för Beroendemedicins årliga möte.
Nordic Drugs och Svensk förening för Beroendemedicin delar varje år ut ett pris på
50 000 kronor för att belöna upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter i Sverige med opiat-opioidberoende.

Nya behandlingsföreskrifter

Priset avser forskning som Markus Heilig bedrev i början av 2000-talet och som har bidragit som kunskapsbas till nya behandlingsföreskrifter för patientgruppen där bland annat heroinmissbrukare ingår. Motiveringen lyder: "En svensk stjärna på den globala forskningsscenen, som med sitt engagemang för den sårbara människan och den komplicerade hjärnan, ger förhoppning om en bättre framtid för patienter med beroende."

– Det är förstås jätteroligt och ett kvitto på att vi har arbetat åt rätt håll. Det visar också på tidens tand, att det kan ta lång tid att nå synliga resultat, säger Markus Heilig, föreståndare för Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, vid Linköpings universitet och överläkare vid psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Förbättrat bemötande

Opiatmissbrukare har tidigare bemötts med en hel del misstroende i vården menar Markus Heilig. Kunskap och forskning har ökat medvetenheten om att de har en sjukdom och att återfallsrisken är hög.

– I dag har synsättet på patienten och patientens rätt att få tillgång till behandling förbättrats. Att få ihop vetenskap och humanism i mötet med patienten är kärnan i det hela och det känns roligt att det har blivit mer accepterat än det var tidigare.

De medicinska behandlingarna har också blivit mer standardiserade och mindre beroende av läkarens personliga kunskap och syn på sin patient.

– Numera har vi fler sjuksköterskor och fler läkare med intresse för beroendefrågorna, även om de fortfarande är för få, säger Markus Heilig.

Kontakt

Läs mer