Designområdet går mot en upplösning av disciplingränser. Designers och forskare arbetar ofta i gränslandet mellan visuell kommunikation, industridesign och tjänstedesign. På Campus Norrköping finns nu en särskild mötesplats för design och visualisering.

 

Video

 

Designutbildning och designforskning kräver en del speciella utrymmen. I en studio görs det dagliga arbetet. Ateljéer och verkstäder används för att bygga modeller och prototyper, fotografera och arbeta med olika tekniker. Ska man göra experiment behövs det ett labb.

Olika designdiscipliner har sina respektive behov. Men de har också mycket gemensamt när det gäller två- och tredimensionell formgivning.

Institutionen för naturvetenskap och teknik, ITN, har två designutbildningar. Det är kandidatprogrammet i Grafisk Design och Kommunikation, och master-programmet i Design med särskilt fokus på visuella medier. Dessutom har civilingenjörsprogrammet i Medieteknik inslag av design.

Designforskningen på institutionen är framför allt inriktad på interaktion med komplexa, informationsrika system. Väl känd är LiU:s visualiseringsforskning som bland annat skapat Visualiseringscenter C vid Kungsgatan, med domen – kupolen för filmvisning och interaktiva demonstrationer.

I grannbyggnaden Kopparhammaren 2, har vi nu för första gången möjlighet att samla institutionens designutbildning och designforskning. Här finns verkstad för grafisk produktion, en ateljé med utrymme för fotografi såväl som bygge av fysiska och interaktiva modeller, ett forskningslabb med simulatorer för studier inom transportledning och en datorsal för grafisk design. Master-studenterna har en studio för sin utbildning inom visuella medier, med personliga permanenta studieplatser.

Här kan studenter från olika utbildningar mötas enklare. Här kan de också träffa forskare – sådana möten leder till att LiU:s utbildning och forskning inom design och visualisering inspireras och studenterna blir bättre rustade för sina framtida uppdrag.


Masterstudenter har egna permanenta arbetsplatser i sin studio. Vägg i vägg finns forskare, fikahörna, mysrum och Motala ström.

Relaterad information