Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation, 180 hp

Det här är utbildningen för dig som vill bli en kreativ och tekniskt skicklig kommunikatör och som vill lära dig hur du kan vidga dina vyer och möta konkurrensen i det allt trängre medieutrymmet.

Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

HT 2021, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Kommunikationsbranschen är i ständig utveck­ling. Därför behövs duktiga designers och kom­munikatörer med gedigen teknisk kompetens som kan nå ut med budskap på rätt sätt och i rätt mediekanal. Allt det lär du dig här. Utbild­ningen Grafisk design och kommunikation ingår i Linköpings universitets starka medieprofil i Norrköping. 

Bredd och djup för verklighetens krav

Under de första tre terminerna lär du dig grunderna i grafisk design, produktion och kommunikation och bygger då upp bredden i din utbildning. Termin fyra och fem väljer du sedan att fördjupa dig inom någon av de tre inriktningarna Kreatörs­skap, Produktion eller Management. Projekt i grupp är vanligt och målet är att få en realistisk bild av hur ett samarbete går till i skarpa projekt. Du har också projektkurser där du arbetar på uppdrag från ett företag eller organisation. Den nära kopplingen till näringslivet märks även i många av våra andra kurser och i form av yrkes­verksamma gästföreläsare. 

Se världen

Utbildningen har en internationell prägel och inter­nationella gästlärare och studenter kommer vara ett vanligt inslag. Om du vill, finns det också möj­ligheter att studera utomlands en termin. Din sista termin kommer du att arbeta med en internatio­nellt inriktad projektkurs, där du omsätter och för­djupar de kunskaper du fått under de första fem terminerna. Dessutom läser du en kurs i vetenskap­lig metod och gör ditt examensarbete. 

 

De här ämnena läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Därför ska du söka till GDKVisa/dölj innehåll

Hur det är att läsa Grafisk design och kommunikation (GDK) på vårt campus i Norrköping? Här berättar lärare, studenter och alumner om vad du får lära dig och vilka möjligheter som finns efter examen.

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Efter utbildningen är du med din examen förberedd för en marknad i förändring och attraktiv för medieföretag, reklambyråer, kommunikationsbyråer, webbyråer, tidningar och bokförlag, samt företag och organisationer med marknadsavdelningar och inhousebyråer.

Du kan till exempel arbeta med grafiska profiler, varumärkesutveckling, formgivning av marknadsförings- och informationsmaterial eller med design av grafiska användargränssnitt för olika plattformar. Utbildningen ger dig en stadig plattform för fortsatt utveckling i yrkeslivet eller vidare studier på masternivå. Linköpings universitet har ett nystartat masterprogram i design där ett av spåren lämpar sig väl för studenter från Grafisk design och kommunikation.

Arbetsområden

Med en kandidatexamen i grafisk design och kommunikation har du ett brett och kreativt arbetsområde att välja bland. Du kan jobba på reklambyrå, webbyrå eller ett företags eller en myndighets kommunikationsavdelning. Du kan även arbeta inom bok- eller tidningspublikation, eller med grafisk design inom industrin. Några av de områden du kan arbeta inom är till exempel:

 • Art director, där du har huvudansvaret för att produktens utseende är enhetligt och arbetar fram idéer i samråd med utförare och kund.
 • Grafiker, där du skapar grafik utifrån kundens behov och specifikationer.
 • Creative director, där du är strategiskt ansvarig för reklam- och kommunikationskampanjer och leder samt ger kreativ support åt illustratörer, grafiker, skribenter, fotografer, webbdesigners och andra yrkesgrupper som deltar i projektet.
 • Interaktionsdesigner, där du skapar och utvecklar de grafiska layouter som används när människor ska interagera med elektronik, till exempel gränssnittet i en mobiltelefon eller en touchpanel.
 • Webbdesigner där du gör grafik för webben och formger webbplatser. Multimediautvecklare, där du skapar bilder, ljud och rörlig grafik för webb och strömmade tjänster.
 • Planner, där du arbetar med strategier för kommunikationslösningar

Arbetsmarknad

Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Grafisk formgivare
 • Webbdesigner
 • Kommunikatör
 • Art director
 • Marknadsförare

Utlandsstudier inom programmetVisa/dölj innehåll

Takeoff – en podd om utbytesstudier

I podden Takeoff följer du Linn Granström och Emilia Larsson, båda studenter på Grafisk design och kommunikation. Vanligtvis pluggar de på Campus Norrköping, men höstterminen 2019 befinner sig Linn i Kanada och Emilia i Singapore, med alla kulturella skillnader det innebär. Följ med på deras resa och lyssna på äventyret om hur det är att plugga i ett annat land! Det här är första avsnittet, inspelat strax före avresan. Men det finns många fler.

Här kan du lyssna vidare!Tidigare studenterVisa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningenVisa/dölj innehåll