Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram, 180 hp

Studenter diskuterar framför datorskärm

Det här är utbildningen för dig som vill bli en kreativ och tekniskt skicklig kommunikatör i en snabbt föränderligt och global medie- och kommunikationsbransch.

Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram, 180 hp

HT 2018, Heltid 100%, Norrköping

Det behövs designers och kom­munikatörer med gedigen teknisk kompetens som kan nå ut med budskap på rätt sätt och i rätt mediekanal. Allt det lär du dig på den här utbildningen som ingår i LiU:s starka medieprofil.

Bredd och djup för verklighetens krav

Under de första tre terminerna lär du dig grunderna i grafisk design, produktion och kommunikation och bygger då upp bredden i din utbildning. Ter­min fyra och fem kan du välja kurser som gör dig till en duktig kreatör, du kan även fördjupa dig inom områden som produktion eller management. Den som vill kan istället starta eget företag, det har flera studenter från tidigare årskullar valt att göra. Det förekommer många projektkurser och i vissa av dem arbetar du på uppdrag från ett företag eller en organisation. Den nära kopplingen till näringslivet märks även i andra kurser tex i form av yrkes­verksamma gästföreläsare. Sista terminen läser du bland annat en kurs i vetenskaplig metod som förbereder dig för ett avslutande examensarbete.

Globalt perspektiv

Inter­nationella gästlärare och studenter är ett vanligt inslag på utbildningen. Kurslitteraturen och undervisningen är ofta på engelska vilket är en fördel om du vill studera en tid utomlands. Utbildningens ansvariga har kontakt med flera partneruniversitet så det finns möjlighet att studera en termin i ett annat land.

Efter utbildningen är du med din examen förberedd för en marknad i förändring. Du är att­raktiv för medieföretag, kommuni­kationsbyråer och organisationer med marknadsavdelningar och inhousebyråer. Du kan till exempel arbeta som grafisk designer, varumärkesutvecklare, marknadskommunikatör eller digital medieproducent. Kanske väljer du istället att starta ett eget företag, det har flera tidigare studenter från programmet valt att göra.

Utbild­ningen ger dig en väl avvägd plattform för fortsatt utveckling i yrkeslivet eller vidare studier på masternivå. Vid LiU finns flera masterprogram som lämpar sig väl för studenter från Grafisk design och kommunikation till exempel inriktningen Visual Media på masterprogrammet Design.

De här ämnena läser du

Meritvärde

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du med din examen förberedd för en marknad i förändring och attraktiv för medieföretag, reklambyråer, kommunikationsbyråer, webbyråer, tidningar och bokförlag, samt företag och organisationer med marknadsavdelningar och inhousebyråer.

Du kan till exempel arbeta med grafiska profiler, varumärkesutveckling, formgivning av marknadsförings- och informationsmaterial eller med design av grafiska användargränssnitt för olika plattformar. Utbildningen ger dig en stadig plattform för fortsatt utveckling i yrkeslivet eller vidare studier på masternivå. Linköpings universitet har ett nystartat masterprogram i design där ett av spåren lämpar sig väl för studenter från Grafisk design och kommunikation.

Arbetsområden

Med en kandidatexamen i grafisk design och kommunikation har du ett brett och kreativt arbetsområde att välja bland. Du kan jobba på reklambyrå, webbyrå eller ett företags eller en myndighets kommunikationsavdelning. Du kan även arbeta inom bok- eller tidningspublikation, eller med grafisk design inom industrin. Några av de områden du kan arbeta inom är till exempel:

 • Art director, där du har huvudansvaret för att produktens utseende är enhetligt och arbetar fram idéer i samråd med utförare och kund.
 • Grafiker, där du skapar grafik utifrån kundens behov och specifikationer.
 • Creative director, där du är strategiskt ansvarig för reklam- och kommunikationskampanjer och leder samt ger kreativ support åt illustratörer, grafiker, skribenter, fotografer, webbdesigners och andra yrkesgrupper som deltar i projektet.
 • Interaktionsdesigner, där du skapar och utvecklar de grafiska layouter som används när människor ska interagera med elektronik, till exempel gränssnittet i en mobiltelefon eller en touchpanel.
 • Webbdesigner där du gör grafik för webben och formger webbplatser. Multimediautvecklare, där du skapar bilder, ljud och rörlig grafik för webb och strömmade tjänster.
 • Planner, där du arbetar med strategier för kommunikationslösningar

Arbetsmarknad

Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Grafisk formgivare
 • Webbdesigner
 • Kommunikatör
 • Art director
 • Marknadsförare

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.