14 november 2016

Tre nya professorer i design och en helt nyutvecklad internationell masterutbildning ska ytterligare stärka LiU:s ställning inom svensk design.

Designarbete hos MalmstensFoto: David Einar NygrenKandidatutbildningen i grafisk design och kommunikation har funnits vid Linköpings universitet i tio år, en utbildning som stadigt har fler än fem förstahandssökande per plats. Minst lika eftertraktad är civilingenjörsutbildningen i design och produktutveckling med än högre söktryck. Vid Malmstens ges Sveriges främsta utbildningar i möbeldesign och möbelhantverk. I oktober korades LiU:s kandidatprogram Slöjd, hantverk och formgivning till Årets formbärare 2016 av Svensk Form öst. Utbildningen är den enda i sitt slag i landet.
Även LiU:s doktorandutbildning i design möts av ett allt större intresse.

– Arbetsmarknaden för människor med en bred designutbildning har verkligen öppnats de senaste åren. Företagen har upptäckt att det är en kompetens de behöver i sina arbetsgrupper, säger Jonas Löwgren, sedan drygt ett år tillbaka professor i interaktions- och informationsdesign vid Linköpings universitet.

Trender bakom det ökande intresset

Tre trender ligger bakom omsvängningen, anser han:
Med kommunikationstekniken och mobilt internet blev design en förutsättning. Det ökade klimat- och miljömedvetandet är ännu en faktor och den tredje är maker-kulturen, som för med sig en uppgradering av det lokala hantverkskunnandet, liksom av intresset för design och innovation.

Design GDKFoto: Melinda DanielssonVid LiU finns en lång tradition av forskning och utbildning inom design. Den forskning som sedan länge bedrivits inom exempelvis design och kognition vid Institutionen för datavetenskap, inom design och konstruktion vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och inom informationsdesign och visualisering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap har under det senaste året förstärkts med tre nya professorer.

Fyra designprofessurer

Förutom Jonas Löwgren även av Stefan Holmlid, professor i design med inriktning mot tjänster och Renee Wever, professor i industridesign med inriktning mot teknisk design. Till dem kommer adjungerade professorn i design med inriktning rumsgestaltning vid Malmstens, Kersti Sandin Bülow.

Inriktningarna avspeglar sig också i den nya internationella masterutbildningen i design.

Intagningen till masterutbildningen är bred, förhoppningen är att det ska komma sökande från många platser i världen, med grundkunskaper inom arkitektur, industridesign, interaktionsdesign, konsthantverk, med mera. Utbildningen ges sedan med tre inriktningar, Sustainable future – inriktning industridesign, Transformative service – inriktning design för tjänster och Visual media – inriktning informations- och interaktionsdesign.

– Men mycket läser de tillsammans för att få bredden och bryta perspektiven, berättar Jonas Löwgren.

Designstudios utgör basen

Ryggraden i utbildningen blir ett antal designstudios som bygger på viktiga samhällsutmaningar där flera olika kompetenser behövs för att finna lösningar som vi människor förmår ta till oss. Ett par exempel är foodwaste – matslöseri och civility – hur vi beter oss i ett civiliserat samhälle med näthat med mera.

En studio är en undervisningsform med en mästare-lärling relation och där studenterna till en början lär sig genom att imitera.

– Det betyder att man måste vara säker och trygg i sin lärarroll och släppa efter på stöttorna allt eftersom. Det gäller att studenterna känner till grundreglerna innan de kan bryta mot dem på ett begåvat sätt, förklarar Jonas Löwgren.

Vad skiljer då LiU:s internationella masterutbildning från övriga svenska designutbildningar?
Stefan Holmlid svarar så här:

– Design är tvärdisciplinärt i ordets verkliga bemärkelse och styrkan vid LiU är att vi är ett fullt universitet, alla kompetenser finns på plats. Vi har också stor vana vid tvärdisciplinärt samarbete. Våra studenter ska veta att de inte kan lösa samhällsproblem själva, men de får en både bred och djup kompetens för att kunna ge sitt bidrag till en lösning.

Hösten 2016 öppnar antagningen och i januari 2017 får vi veta hur stort söktrycket är till de, till en början, 30 platserna på den internationella masterutbildningen i design.