20 maj 2016

Att träna nackmusklerna hos en sjukgymnast är den bästa behandlingen vid långvariga besvär av whiplashskada. Den är också samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiv, visar Maria Landén Ludvigsson i sin doktorsavhandling.

träning av nackmuskulaturenTräning av nackmuskulaturen kan hjälpa vid whiplashbesvär.

Whiplash eller pisksnärtskada är en skada i nacken som ger nacksmärta och ofta huvudvärk. Skadan uppkommer oftast i samband med trafikolyckor, särskilt vid kollision bakifrån när nacken trycks bakåt och sedan slungas framåt.

Antalet whiplashskador i västvärlden har ökat under de senaste decennierna. I Sverige drabbas mer än 30 000 personer varje år, med stort personligt lidande och samhällskostnader på över 1,5 miljarder kronor årligen som följd. Omkring hälften av de drabbade får långvariga besvär och blir inte helt återställda. Många möts av misstro då det kan vara svårt att bevisa att en whiplashskada föreligger. På senare år har dock allt fler forskningsresultat visat på objektiva avvikelser i nackmusklernas utseende och funktion hos personer med whiplashrelaterade besvär.Maria Landén Ludvigsson

I sin doktorsavhandling har Maria Landén Ludvigsson, doktorand vid Institutionen för medicin och hälsa, undersökt effekten av tre olika träningsupplägg vid långvariga whiplashrelaterade besvär. I studien deltog 216 personer som hade haft sina besvär i genomsnitt nära två år.

Att träna hos sjukgymnast (fysioterapeut) med fokus på de djupaste nackmusklerna visade sig ha betydligt bättre effekt, vad gäller både smärta och självskattad nackfunktion, jämfört med övriga alternativ. Runt 60 procent av dem som genomfört denna träning uppgav en stor och varaktig förbättring av smärta och funktion även efter ett år.

En grupp fick i samband med denna träning även instruktioner om strategier att hantera smärta. Detta gav ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med enbart den nackspecifika träningen. Den tredje gruppen fick ett recept på allmän fysisk aktivitet på recept (FAR) utan den nackspecifika träningen Detta hade ingen eller sämre effekt, och metoden var därför inte kostnadseffektiv trots en mindre vårdinsats. Den specifika nackträningen hos sjukgymnast, utan tillägg av smärthanteringsstrategier, var det samhällsekonomiskt kostnadseffektiva alternativet av de tre.

Avhandling: Neck-specific exercise with or without a behavioural approach, or prescription of physical activity in chronic whiplash associated disorders, Maria Landén Ludvigsson, Linköping University Medical Dissertations no. 1509

Kontakt