Fotografi av Anneli Peolsson

Anneli Peolsson

Adjungerad professor

Tjänstledig 2023. Min forskning handlar om rehabilitering vid nacksmärta och om nackmuskulaturens struktur och funktion. Mitt mål är att i framtiden kunna förbättra rehabiliteringen vid nackbesvär.

Rehabilitering vid nacksmärta och nackmuskulaturens struktur och funktion

Nackbesvär är vanligt förekommande och 2/3 av befolkningen kommer någon gång under sin livstid få besvär med nacken. För många är nackbesvären långvariga och leder till ett stort lidande för individen samtidigt som det är kostsamt för samhället. 

Mitt engagemang som forskare drivs av min kliniska erfarenhet som sjukgymnast där jag träffat många patienter med nackbesvär efter t.ex. whiplashvåld eller disksjukdom. Vården för dessa personer behöver förbättras och det kräver ökad kunskap. 

För att på bästa sätt kunna ge en skräddarsydd rehabilitering och hjälpa de som drabbas behöver vi lära oss mer om hur nackmuskulaturen förändras och fungerar vid besvär/ skada och hur vi på bästa sätt kan lindra smärta och återskapa funktion. I dagsläget saknas vetenskapliga bevis för mycket av den vård som bedrivs vid nackbesvär, mestadels på grund av att området är för lite beforskat.

Om mig

Jag är professor och leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedi. Jag har en bakgrund inom primärvården, på rehabiliteringscenter och ryggklinik där jag främst arbetade med patienter med olika muskuloskeletala besvär.

CV

 • 2015 Professor i fysioterapi
 • 2013 Biträdande professor i fysioterapi
 • 2008 Docent
 • 2002 Medicine doktorsexamen i sjukgymnastik
 • 1999 Specialistkompetens i ortopedi
 • 1996 Magister i sjukgymnastik, Karolinska Institutet
 • 1996 Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT 2)
 • 1989 Sjukgymnastexamen, Linköpings universitet

Undervisning

De senare åren har jag ägnat en stor del av min tid med att arbeta med forskarutbildningen på Medicinska fakulteten. 2015-2019 var jag forskarutbildningsstudierektor (FUS), vilket innebar ett övergripande ansvar för forskarutbildningsfrågor på institutionen. Jag undervisar även i de senare terminerna på Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet och i fristående kurser på avancerad nivå inom ortopedi, manuell terapi, träningsterapi och vetenskaplig metodik. Jag handleder doktorander samt studenter i examensarbeten på kandidat-, magister-, och masternivå. Jag undervisade och handledde studenter även under min tid som gästforskare i Australien. Jag har haft kurs- och terminsansvar för kurser både på grund- och avancerad nivå.

Uppdrag

 • Avdelningschef avdelningen för Prevention, Rehabilitering och Nära Vård (Arbetsterapi, Fysioterapi och Klinisk medicin) samt enhetschef för Klinisk Medicin (Allmänmedicin, Arbets- och Miljömedicin, Geriatrik, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin) 2020-
 • Ledamot i Forskar- och forskarutbildningsnämnden (FUN) 2019-
 • Fast betygsnämndsledamot vid disputationer på Medicinsk fakultet 2015-
 • Medlem i Editorial Board för SPINE sedan 2011
 • Återkommande granskningsuppdrag för t ex SPINE och Manual Therapy
 • Sakkunnig vid rekrytering av universitetslektorer, docenter och professorer.
 • Opponent och sitter i betygsnämnd vid disputationer
 • Fd avdelningschef avdelningen för Läkemedelsforskning (LÄFO) Dec 2018-2019.
 • Fd forskarutbildningsstudierektor 2015-2019
 • Fd samverkanskoordinator 2017-2019

Publikationer

2024

Harpa Ragnarsdottir, Gunnel Peterson, Magnus K. Gislason, Gudny L. Oddsdottir, Anneli Peolsson (2024) The effect of a neck-specific exercise program on cervical kinesthesia for patients with chronic whiplash-associated disorders: a case-control study BMC Musculoskeletal Disorders, Vol. 25, Artikel 346 Vidare till DOI
Maria Laitalainen Törnudd, Anneli Peolsson, Maria Johansson (2024) The perceptions of nurses and physicians in primary care of rehabilitation for frail older adults Clinical Rehabilitation Vidare till DOI
Anneli Peolsson, Emma Nilsing Strid, Gunnel Peterson (2024) Novel Internet Support for Neck-Specific Rehabilitation Improves Work-Related Outcomes to the Same Extent as Extensive Visits to a Physiotherapy Clinic in Individuals with Chronic Whiplash-Associated Disorders: A Prospective Randomised Study Journal of occupational rehabilitation Vidare till DOI
Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Maria Johansson (2024) Effects of proactive healthcare on pain, physical and activities of daily living functioning in vulnerable older adults with chronic pain: a pragmatic clinical trial with one- and two-year follow-up European Geriatric Medicine Vidare till DOI
Elias Diarbakerli, Olof Thoreson, Martin Björklund, Leif E. Dahlberg, Martin Englund, Paul Gerdhem, Joanna Kvist, Maziar Mohaddes, Anneli Peolsson, Ola Rolfson, Birgitta Öberg, Allan Abbott (2024) Swedish musculoskeletal researchers view on a collaborative network and future research priorities in Swedish healthcare Musculoskeletal Care, Vol. 22 Vidare till DOI

Forskning

Aktuella forskningsprojekt

Skadade nackkotor - illustration

Diagnosticering och rehabilitering vid Whiplashrelaterade besvär

Vi studerar diagnostik och behandling efter whiplashskada. Vi arbetar med en nackspecifik träningsmetod för att lindra besvären och med bättre metoder för att diagnosticera skadorna.

Röster från användare av webprogrammet för nackspecifik träning

Kommentar från intervjustudie hur fysioterapeuter har upplevt att använda webprogrammet:

”Det kan jag uppleva med whiplashpatienter när man gör dom här nackstabiliserande träningen att de vet inte om de gör rätt eller om det känns rätt. Och hur var det nu han sa för två veckor sen, eller vad det nu var. Så det här kunde de hela tiden återkoppla och gå in och kolla, men hur var det jag skulle göra.”

”Jag tycker också att det är en jättepositiv del, det är väl så vi vill jobba, med de allra flesta vi träffar, att kunna, ja men lämna över ansvaret för sin egen behandling till patienterna. Det är ju jättehäftig grej att kunna göra.”

Kommentar från intervjustudie hur patienter har upplevt träning med stöd av webprogrammet:

Om återgång i arbete: ” […] det går bättre och bättre. Jag kan inte säga att det är bra nu men det är mycket bättre än vad det var i början och det har varit kämpigt på vägen, kan jag säga […]”

”När jag hade vart med i den där (studien), det var ju som att få livet tillbaka på nåt sätt. Det vart ju helt annat. Jag kunde ju liksom göra, utföra mitt jobb utan att jag tappade koncentrationen och så. Och likadant att jag inte hade den där lika mycket värk.”

Övriga projekt

 • Projektledare för randomiserad kontrollerad studie avseende rehabilitering efter halsryggskirurgi för cervikal disksjukdom. Läs artikel >
 • Långtidsuppföljning av funktion efter främre halsryggskirurgi för cervikal disksjukdom
 • Randomiserad kontrollerad studie avseende rehabilitering för personer med från nacken utstrålande smärta i armen – cervikal radikulopati >
 • Randomiserad kontrollerad studie avseende rehabilitering för patienter med långvariga besvär efter whiplashskada Länk till publikationer i ämnet > (Se träningsprogram)
 • Experimentella studier avseende nackmusklernas struktur (magnetkameraundersökning) och funktion (medicinskt ultraljud) hos personer med nackbesvär jämfört med friska. Länk till publikation i ämnet.
 • Experimentella studier avseende nackmuskelaktivering vid olika träningsövningar för nacken.
 • Experimentella studier avseende smärtans inverkan på att återuppta huvudets position i rummet/sensomotorisk funktion.
 • Forskningsanvändning hos sjukgymnaster.
 • Projektledare för randomiserad kontrollerad studie avseende huruvida nackspecifik träning med fyra besök hos fysioterapeut i kombination med ett webprogram ger likvärdig effekt för personer med långvariga besvär efter ett whiplashtrauma som samma träningsövningar genomförda 2ggr/v i 3 mån på en fysioterapiklinik. Länk till studiens externa rekryteringssida >

Nackspecifikt träningsprogram för personer med långvariga besvär efter whiplashskada

Detta träningsprogram användes i en randomiserad studie som jämför olika träningsprogram för personer med långvariga besvär efter whiplashskada. 

Medverkande: Maria Landén Ludvigsson, Anneli Peolsson och Gunnel Peterson. 

Kvinna visar övning för nackmuskulatur.

 

Länk till Nack-specifikt träningsprogram

Relaterad forskning

Övrigt

Forskningssamarbeten

 • School of Health and Rehabilitation Sciences (NHMRC CCRE – Spinal Pain, Injury and Health), University of Queensland, Brisbane, Australia. Juni 2012 – juli 2013. (Gästade professor Gwendolen Jull med medarbetare: Shaun O´Leary, Julia Treleaven och Venerina Johnston).
 • Postdok-anslag från Vetenskapsrådet 2009-2013. Nytt 4-årigt anslag från Vetenskapsrådet 2015 samt 2018 för whiplashstudierna
 • Jag har ett väl utbyggt nätverk både lokalt, nationellt och internationellt

Publiceringar och konferensbidrag

Jag har över 100 accepterade eller publicerade artiklar inom rehabilitering och mer än 100 konferensbidrag.

Forskningsanslag (huvudsökande)

 • Vetenskapsrådet: 5 192 000 SEK, 6 000 000 SEK samt 2 300 000 SEK
 • Försäkringskassan: 4 500 000 SEK (REHSAM II)
 • Övriga medel från ex forskningsrådet i Östergötland, region Östergötland, Lions, Wennergrenstiftelsen, Svenska läkaresällskapet, Socialstyrelsen

Kollegor

Organisation

Nyheter