Rehabilitering vid nacksmärta och nackmuskulaturens struktur och funktion

Nackbesvär är vanligt förekommande och 2/3 av befolkningen kommer någon gång under sin livstid få besvär med nacken. För många är nackbesvären långvariga och leder till ett stort lidande för individen samtidigt som det är kostsamt för samhället. 

Mitt engagemang som forskare drivs av min kliniska erfarenhet som sjukgymnast där jag träffat många patienter med nackbesvär efter t.ex. whiplashvåld eller disksjukdom. Vården för dessa personer behöver förbättras och det kräver ökad kunskap. 

För att på bästa sätt kunna ge en skräddarsydd rehabilitering och hjälpa de som drabbas behöver vi lära oss mer om hur nackmuskulaturen förändras och fungerar vid besvär/ skada och hur vi på bästa sätt kan lindra smärta och återskapa funktion. I dagsläget saknas vetenskapliga bevis för mycket av den vård som bedrivs vid nackbesvär, mestadels på grund av att området är för lite beforskat.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellstrom, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019) Proactive healthcare for frail elderly persons: study protocol for a prospective controlled primary care intervention in Sweden BMJ Open , Vol. 9 Vidare till DOI

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Aktuella forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Övriga projekt

 • Projektledare för randomiserad kontrollerad studie avseende rehabilitering efter halsryggskirurgi för cervikal disksjukdom. Läs artikel >
 • Långtidsuppföljning av funktion efter främre halsryggskirurgi för cervikal disksjukdom
 • Randomiserad kontrollerad studie avseende rehabilitering för personer med från nacken utstrålande smärta i armen – cervikal radikulopati >
 • Randomiserad kontrollerad studie avseende rehabilitering för patienter med långvariga besvär efter whiplashskada Länk till publikationer i ämnet > (Se träningsprogram)
 • Experimentella studier avseende nackmusklernas struktur (magnetkameraundersökning) och funktion (medicinskt ultraljud) hos personer med nackbesvär jämfört med friska.
 • Experimentella studier avseende nackmuskelaktivering vid olika träningsövningar för nacken.
 • Experimentella studier avseende smärtans inverkan på att återuppta huvudets position i rummet/sensomotorisk funktion.
 • Forskningsanvändning hos sjukgymnaster.

Nackspecifikt träningsprogram för personer med långvariga besvär efter whiplashskada

Stående rotation med gummiband. 

Detta träningsprogram användes i en randomiserad studie som jämför olika träningsprogram för personer med långvariga besvär efter whiplashskada. 

Medverkande: Anneli Peolsson, Gunnel Peterson, Maria Landén Ludvigsson

LÄNK: Till träningsprogrammet (pdf) 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Senaste publikationer

2019

Jan Marcusson, Magnus Nord, Maria Johansson, Jenny Alwin, Lars-Åke Levin, Petra Dannapfel, Kristin Thomas, Bozena Poksinska, Annette M. Sverker, Anna Olaison, Elisabet Cedersund, Susanne Kelfve, Andreas Motel-Klingebiel, Ingrid Hellstrom, Agneta Kullberg, Ylva Böttiger, Huan-Ji Dong, Anneli Peolsson, Malin Wass, Johan Lyth, Agneta Andersson (2019) Proactive healthcare for frail elderly persons: study protocol for a prospective controlled primary care intervention in Sweden BMJ Open , Vol. 9 Vidare till DOI

Om mig
Visa/dölj innehåll

Jag är professor och leg. sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedi. Jag har en bakgrund inom primärvården, på rehabiliteringscenter och ryggklinik. Främst med patienter med olika muskuloskeletala besvär.

CV

 • 2015 Professor i fysioterapi
 • 2013 Biträdande professor i fysioterapi
 • 2008 Docent
 • 2002 Medicine doktorsexamen i sjukgymnastik
 • 1999 Specialistexamen i sjukgymnastik i ortopedi
 • 1996 Magister i sjukgymnastik, Karolinska Institutet
 • 1996 Examen i Ortopedisk Manuell Terapi (OMT 2)
 • 1989 Sjukgymnastexamen, Linköpings universitet

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen i de senare terminerna på Fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet och i fristående kurser på avancerad nivå inom ortopedi, manuell terapi, träningsterapi och vetenskaplig metodik.  Jag handleder studenter i examensarbeten på kandidat-, magister-, och masternivå. Jag undervisade och handledde studenter även under min tid som gästforskare i Australien. Jag har haft kurs- och terminsansvar för kurser både på grund- och avancerad nivå.

Uppdrag

 • Jag är forskarutbildningsstudierektor (FUS) på Institutionen för medicin och hälsa, vilket innebär ett övergripande ansvar för forskarutbildningsfrågor på institutionen.  
 • Medlem i Editorial Board för SPINE sedan 2011
 • Återkommande granskningsuppdrag för t ex SPINE och Manual Therapy
 • Sakkunnig vid rekrytering av universitetslektorer och biträdande professorer.
 • Opponent och sitter i betygsnämnd vid disputationer

Handledning

Kollegor
Visa/dölj innehåll

Övrigt
Visa/dölj innehåll

Forskningssamarbeten

 • School of Health and Rehabilitation Sciences (NHMRC CCRE – Spinal Pain, Injury and Health), University of Queensland, Brisbane, Australia. Juni 2012 – juli 2013. (Gästade professor Gwendolen Jull med medarbetare: Shaun O´Leary, Julia Treleaven och Venerina Johnston).
 • Postdok-anslag från Vetenskapsrådet 2009-2013. Nytt 4-årigt anslag från Vetenskapsrådet 2015 för whiplashstudierna
 • Jag har ett väl utbyggt nätverk både lokalt, nationellt och internationellt

Publiceringar och konferensbidrag

Jag har över 50 accepterade eller publicerade artiklar inom rehabilitering och mer än 100 konferensbidrag.

Forskningsanslag (huvudsökande)

 • Vetenskapsrådet: 5 192 000 SEK respektive 6 000 000 SEK
 • Försäkringskassan: 4 500 000 SEK (REHSAM II)
 • Övriga medel från ex forskningsrådet i Östergötland, region Östergötland, Lions, Wennergrenstiftelsen, Svenska läkaresällskapet, Socialstyrelsen

Relaterad forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll