Ordigenkänning

Tack till alla er som gjort ordigenkänningstestet.

Testet är nu avslutat.

------------------------------------------------

Vi vill undersöka hur olika egenskaper hos svenska ord påverkar hur orden uppfattas. Det gör vi med ett ordigenkänningstest. Testet är inte till för att utvärderar din prestation, utan vi använder resultaten i testet för att ta reda på hur lätt det är att uppfatta orden i testet.

Du som väljer att genomföra testet ska vara minst 18 år gammal och ha svenska som ditt förstaspråk. Om du har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, dyslexi eller en hörselnedsättning ska du inte göra testet.

Du måste sitta vid en dator med tangentbord när du gör testet. Testet är uppdelat i åtta omgångar, där du kommer att få se många olika ord, ett åt gången, och ska avgöra vilka ord som är riktiga ord och inte. Mellan varje omgång kan du ta en paus. Totalt tar testet ungefär 30-45 minuter att genomföra.

I början av testet får du svara på frågor om vilken åldersgrupp du tillhör, kön, utbildningsnivå och om svenska är ditt förstaspråk.

Uppgifterna sparas tillsammans med ditt resultat, men vi kommer inte veta vem du är som har gjort testet. Dina data sparas nämligen anonymt och vi kommer inte spara någon uppgift som gör att det går att koppla resultaten direkt till dig.

Ändamålet för behandling av den information vi samlar in är att kunna beskriva de ord som är med i testet. I och med att du klickar på länken till testet nedan och genomför det så godkänner du att vi använder de svar vi får in från dig för detta ändamål.

Observera att det tar cirka 30-45 minuter att genomföra testet, så se till att du har den tiden innan du klickar på länken till testet nedan. Tack för din hjälp!

Forskare