När open access-publicering började bli mer vanligt förekommande såg oseriösa aktörer en möjlighet att tjäna pengar på forskares publicering. Förlag uppstod som sade sig erbjuda billig och snabb publicering. Dessa finns dock bara för att tjäna pengar på forskares behov av att bli publicerade men ger inget tillbaka.

Dessa förlag brukar kallas predatory publishers/journals eller rovförlag/rovtidskrifter på svenska. Begreppet myntades av Jeffrey Beall, bibliotekarie vid University of Colorado, Denver. Beall sammanställde en lista över oseriösa förlag och tidskrifter, allmänt känd som Beall’s list.

Fastän Bealls lista nu tagits bort från nätet har andra tagit på sig uppgiften att försöka hålla den vid liv. Flera har dock påpekat att listan är väl sträng i sin bedömning.

Längre ner på sidan hittar du en samling med länkar till resurser där du kan lära dig mer om oseriösa tidskrifter och förlag.

Kännetecken för oseriösa tidskrifter & förlag

Snabb peer review

Rovtidskrifterna säger sig ofta erbjuda en snabb peer review men i själva verket sker ingen sådan.

Artiklar publicerade i rovtidskrifter räknas oftast inte vid bibliometrisk eller annan bedömning av forskares CV.  Det är också sällsynt att de citeras i seriösa tidskrifter.

Skenbart seriösa webbplatser

Rovförlagen har ofta webbplatser som ser seriösa ut. Tidskrifterna kan uppge att de har editorial boards, impact factors och att de är indexerade i seriösa databaser.

I själva verket kan deras editorial boards bestå av personer som inte kan anses kvalificerade för uppgiften eller som rent av inte ens gått med på att sitta där. Impact factors kan komma från olika sajter på nätet som tillhandahåller påhittade sådana.

Aggressiv marknadsföring

Rovförlagen har ofta en aggressiv marknadsföring via mejl där forskare erbjuds publicera sig i deras tidskrifter. I flera fall har de också en konferensverksamhet kopplad till förlaget.

Det finns också exempel på seriösa tidskrifter som kidnappats av oseriösa aktörer som satt upp en webbplats snarlik den äkta tidskriftens. I några fall har seriösa tidskrifter sålts till oseriösa förlag.

Resurser om oseriösa tidskrifter

På sidan Publicera strategiskt ger vi förslag på hur du själv enkelt kan kontrollera om en tidskrift är seriös. LiU Journal Check Up är en tjänst från LiU E-Press med vilken man kan utvärdera tidskrifter. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor om oseriösa tidskrifter. Vi kommer gärna ut och pratar med forskargrupper och avdelningar om detta.

Länkar

Publicera strategiskt (Linköpings universitetsbibliotek)
LiU Journal Check Up (LiU E-Press tjänst för att värdera tidskrifter)

Externa webbresurser

Eriksson, S & Helgesson, G. The false academy: predatory publishing in science and bioethics. Medicine, Health Care & Philosophy 20(2017) 163-170 - en bra artikel i ämnet
Directory of Open Access Journals (DOAJ) - en granskad förteckning över rena open access-tidskrifter
Directory of Open Access Books (DOAB) - en förteckning över open access-böcker
Open Access Scholarly Publishers Associations (OASPA)

Kontakt

biblioteket@liu.se

Mer om publicering

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se