Oseriösa tidskrifter och förlag

När open access-publicering började bli mer vanligt förekommande såg oseriösa aktörer en möjlighet att tjäna pengar på forskares publicering.

Förlag uppstod som sade sig erbjuda billig och snabb publicering. Dessa finns dock bara för att tjäna pengar på forskares behov av att bli publicerade men ger inget tillbaka. De brukar kallas predatory publishers/journals eller rovförlag/rovtidskrifter på svenska. Begreppet predatory publishers myntades av Jeffrey Beall, bibliotekarie vid University of Colorado, Denver, som sammanställde en lista över oseriösa förlag/tidskrifter, allmänt känd som Beall’s list. Fastän Bealls lista nu tagits bort från nätet har andra tagit på sig uppgiften att försöka hålla den vid liv. Stop Predatory Journals är en sådan sajt. Flera har dock påpekat att listan är väl sträng i sin bedömning.

Detta kännetecknar en oseriös tidskrift

Rovtidskrifterna säger sig ofta erbjuda en snabb peer review men i själva verket sker ingen sådan. Artiklar publicerade i tidskrifterna räknas oftast inte vid bibliometrisk eller annan bedömning av forskares CV.  Det är också sällsynt att de citeras i seriösa tidskrifter.

Dessa förlag har ofta webbplatser som ser seriösa ut. Tidskrifterna uppger ofta de har editorial boards, impact factors och att de är indexerade i seriösa databaser. Deras Editorial boards kan bestå av personer som inte kan anses kvalificerade för uppgiften eller som rent av inte ens gått med på att sitta där. Impact factors kan komma från olika sajter på nätet som tillhandahåller påhittade sådana.
Rovförlagen har ofta en aggressiv marknadsföring via mejl där forskare erbjuds publicera sig i deras tidskrifter. I flera fall har de också en konferensverksamhet kopplad till förlaget.

Det finns också exempel på seriösa tidskrifter som kidnappats av oseriösa aktörer som satt upp en webbplats snarlik den äkta tidskriftens. I några fall har seriösa tidskrifter sålts till oseriösa förlag.

En bra artikel i ämnet är Eriksson, S & Helgesson, G. The false academy: predatory publishing in science and bioethics. Medicine, Health Care & Philosophy 20(2017) 163-170. Läs artikeln

Hur vet jag om en tidskrift är oseriös?

På vår sida om strategisk publicering ger vi förslag på hur du själv enkelt kan kontrollera om en tidskrift är oseriös. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor om oseriösa tidskrifter. Vi kommer gärna ut och pratar med forskargrupper och avdelningar om detta.

Länkar

Directory of Open Access Journals (DOAJ) - en granskad förteckning över guld open access-tidskrifter
Directory of Open Access Books (DOAB) - en förteckning över open access-böcker
Open Access Scholarly Publishers Associations (OASPA)
Stop Predatory Journals

Kontakt

biblioteket@liu.se

Mer om publicering
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se