Forskningsstöd

Universitetsbiblioteket erbjuder användbara resurser genom hela forskningsprocessen, alltifrån tillgång till akademisk litteratur till rådgivning i publiceringsfrågor vilket kan öka spridningen av forskningen vid LiU.

Tillgång till publikationer

Biblioteket har både tryckta samlingar och prenumerationer på ett stort antal tidskrifter, böcker och databaser som är tillgängliga via nätet. Det du inte hittar hos oss kan vi ofta fjärrlåna från andra bibliotek gratis åt dig. Du kan som forskare också boka sökhjälp och få personlig service, däribland tips på hur du vässar din sökteknik. 

Råd och stöd genom forskningsprocessen

När du ska söka forskningsmedel

När du ska skriva en forskningsansökan kan en systematisk litteratursökning utgöra en god grund. Biblioteket kan ge råd om hur du lägger upp en litteratursökning. Om ansökan kräver en datahanteringsplan eller bibliometriska indikatorer kan vi ge råd även om detta.

När du ska skriva

Ett referenshanteringsprogram kan vara ett bra stöd under skrivprocessen och ger överblick över de publikationer du använder dig av och skapar referenser i ditt ordbehandlingsprogram. Biblioteket erbjuder hjälp och stöd för att komma igång med referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero.

Biblioteket kan erbjuda råd om hur man undviker att plagiera och att självplagiera. Vi svarar även på frågor om upphovsrätt och creative commons.

När du ska publicera

Biblioteket kan ge råd inför en publicering i en vetenskaplig tidskrift: hur man väljer tidskrift, open access och hur man undviker oseriösa tidskrifter. För den som publicerar sig open access finns även i vissa fall rabatter på publiceringsavgiften att få via biblioteket. 

Just nu kan du som LiU-forskare få publiceringsavgiften (APC) betald om du publicerar i rena open access-tidskrifter. Läs mer. 

Sprid din forskning

Genom att registrera dina publikationer i DiVA gör du dem synliga för sökmotorer och för forskningsvärlden. Om du parallellpublicerar dina publikationer ökar du synligheten ytterligare. Biblioteket kan också ge råd om hur du som forskare kan sprida information om din forskning via sociala medier och forskarnätverk.

Verktyg online

LiU Journal Inspiration 
Ta reda på vilken tidskrift som passar för ditt manus.

LiU Journal Check Up
Utvärdera en tidskrift innan du publicerar, accepterar referee-uppdrag eller redaktörskap.

Publication Visibility
Gör dina publikationer mer synliga! Se vilka som kan parallellpubliceras i DiVA.

Kontakta oss

Vi kommer gärna ut och håller en presentation eller en workshop!

biblioteket@liu.se

Innehåll och tjänster inom forskningsstöd
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se