Universitetsbiblioteket erbjuder stöd till forskare genom hela forskningsprocessen. På biblioteket har vi god kunskap kring publikationer i ett brett perspektiv.

Vi vet hur man hittar relevanta publikationer, vi kan ge stöd under själva forskningsprocessen bland annat gällande upphovsrätt eller hantering av stora datamängder. Eftersom vi har kunskap om hur publiceringslandskapet fungerar kan vi ge råd om hur man publicerar sig och sprider information och därmed nyttiggör sin forskning. Är du osäker guidar vi dig rätt.

Kontakta oss

Vi kommer gärna ut och håller en presentation eller en workshop!

biblioteket@liu.se

Bibliotekets forskningsstöd

A spider's web with water drops.

Söka och låna

Sök böcker, artiklar, tidskrifter och andra publikationer. I Mina lån hanterar du lån och reservationer. Beställ fjärrlån eller föreslå inköp. Här hittar du också information om hur du skaffar bibliotekskort och hittar bland hyllorna i biblioteket.

Two people at a desk with a laptop in front of them.

Sökhjälp för forskare

Som forskare eller doktorand vid LiU har du möjlighet att konsultera en bibliotekarie, exempelvis när du ska göra en inventering av tidigare forskning eller en systematisk litteraturöversikt. Boka här.


Sökhjälp för forskare
The names of various reference styles, such as APA, Oxford and Vancouver on a background of text.

Referenshantering och referensstilar

Att ange referenser i en text är viktigt för att läsaren ska veta vilka källor som arbetet bygger på samt kunna hitta dessa. Vanliga referensstilar är APA, Harvard, Oxford och Vancouver. Här får du hjälp med format och referenshantering.

A female student wearing VR glasses in from of an image of a mountain landscape.

DigiMaker

DigiMaker är bibliotekets kreativa miljö för att lära sig och testa olika tekniker och metoder. Vi har utrustning såsom 3D-skrivare, symaskiner samt inspelningsutrustning för att skapa filmer och podcasts. Och mycket mer.

The copyright symbol (c) and the text

Plagiering och upphovsrätt

I akademiska sammanhang är det viktigt att ha en grundläggande förståelse kring plagiering och upphovsrätt. Här reder vi ut grunderna.

En figur som lutar sig mot ett frågetecken.

Publicera strategiskt

Forskare har mycket att vinna på att publicera strategiskt för att på bästa sätt nå ut med sin forskning. Läs om hur du kan bedöma tidskrifter, vad du bör tänka på inför publicering och om olika aspekter att beakta i valet av publiceringskanal.

The covers of a number of journals hosted by LiU E-Press.

Linköping University Electronic Press

Linköping University Electronic Press (LiU E-Press) är universitetets förlag. Dess främsta uppdrag är att sprida LiU:s forskningsresultat genom att tillgängliggöra publikationer författade av studenter och forskare vid LiU.

Dandelion seeds and icons in the form of an open book.

Sprid din forskning

En förutsättning för att publikationer ska bli lästa är att intresserade kan hitta dem. Som forskare finns det mycket du kan göra för att andra akademiker ska kunna hitta dina publikationer och för att nå ut till en större läsekrets.

A bibliometric illustration with networking nodes between research fields.

Bibliometri vid LiU

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer och mäter till exempel produktivitet och genomslag. Biblioteket levererar publiceringsstatistik för LiU och hjälper institutioner och forskargrupper med bibliometriska analyser.

Populära verktyg

Lär dig mer

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se