Tema Q-seminariet

Q-seminariet var 2002-2017 en mötesplats för aktuell forskning inom kultur och samhälle. Tema Q:s egna forskare och inbjudna gäster föreläste om och diskuterade pågående forskningsprojekt.  

2017
Visa/dölj innehåll

Vår

2017-01-18
Den transatlantiska familjen: om svensk-amerikansk släktforskning och historisk tillhörighet över nationsgränser. Adam Hjorthén.

2017-01-25
Tema Q-workshop om forskningsprojekt. Thordis Arrhenius.

2017-02-01 
Licentiatseminarium: The Common Sense of Forgetting. Interrogating the Policy-Process of the Living History Forum’s Testimonial Archive, 1997-2016. Kristin Wagrell.

2017-02-08 
Q-seminarium. Mattis Karlsson.

2017-02-15 
Kalvbrässkontroversen; Veterinärmedicinaren Elis Sandberg och cancermedlet THX. Maria Björk.

2017-02-22 
Activating cultural heritage in European Union integration. Maria Hansevi.

2017-03-01 
Tema Q Workshop forskningsansökningar. Thordis Arrhenius, Bengt Erik Eriksson.

2017-03-08 
Urban strategies, participation and securitization: conceptualizing citizenship regimes in European multiethnic areas. Christophe Foultier.

2017-03-22 
Living with Indicators: the 'Gamification' and Quantification of Academic Careers. Björn Hammarfelt.

2017-03-23 
Licentiatseminarium: Discovering Denisova. Mattis Karlsson.

2017-03-29 
Arkivens talande tystnad – om källor till kunskap om trädgårdsodlingens växtskydd. Inger Olausson.

2017-05-03 
Patents as Scientific Information, 1895-2020 (PASSIM). Eva Hemmungs Wirtén.

2017-05-10 
Konditorirummets etablering i 1800-talsstaden. Ulrika Torell.

2017-05-17 
Speculation and meaning in the 1980s Swedish art world: The making, display and dispersal of the financier Fredrik Roos’ art collection. Jenny Sjöholm.

2017-05-24 
Sony-debatten 2001. Tintin Hodén.

2017-05-31 
Workshop Kulturarvspolitik. Magdalena Hillström och Thordis Arrhenius.

Höst

2017-09-06
Att berätta och gestalta ett universitet. ”Walking seminar” på bo- och samhällsexpot Vallastaden i Linköping. Konstantin Economou.

2017-09-12
Representing the past of the South Sámi and Norse in a borderland. Wera Grahn.
I samarbete med historiska seminariet.

2017-09-13
Biografins utmaningar – några erfarenheter. Martin Kylhammar.

2017-09-20
Intellectual property and cultural heritage: in the intersection of law and critical theory. Fiona Macmillan, Merima Bruncevic, Jannice Käll och Eva Hemmungs Wirtén.

2017-09-27
Mapping the road to a new history of human evolution. Mattis Karlsson.

2017-10-04
Digitala samlingar och kuratoriellt aktörskap. Bodil Axelsson. 

2017-10-11
Working out a common past for European Union Integration; the European Heritage Label and the House of European History. Maria Hansevi.
Positioning the Holocaust survivor in Swedish Public Discourse. Kristin Wagrell.

2017-10-18
Konst, privatisering och kulturpolitik. Jenny Sjöholm, Tintin Hodén och Thordis Arrhenius.

2017-10-20
Disputation "Vadstena krigsmanshus: En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640-1780". Erik Petersson.

2017-11-15
Välfärdstatens materiella arv. I samarbete med historiska seminariet. Thordis Arrhenius och Guttorm Ruud.

2017-11-29
Q som i Qvarsell; seminarium om kulturforskning med Tema Q-forskare och gäster. Ulrika Torell.

2017-12-05
Ansökningsseminarium och presentationer av forskningsfinansiärer, finansieringsformer och riktade utlysningar. I samarbete med historiska seminariet.
Bodil Axelsson.

2017-12-13
Julavslutning. Presentation av årets publikationer på Tema Q och KSM.

2016
Visa/dölj innehåll

Vår

2016-01-20 Den hemvändande forskaren: betydelsen av perspektivering och nätverkande för forskningsprocessen
En lägesrapport om pågående forskningsansökningar, publikationer samt återrapportering från konferenser. Därefter diskussion om forskningsprocessen och mobilitet med utgångspunkt i ASCIS nätverk och forskarutbyte (Johanna Dahlin, Tintin Hodén, Måns Wadensjö och Helga Sadowski).

2016-01-27 Hur man skriver världshistoria och varför
Gästföreläsare: Janken Myrdal, professor, Sveriges lantbruksuniversitet. 

2016-02-03 PM-ventilering för Q-doktorander
Seminarieledare: Martin Kylhammar.

2016-02-10 Kritik och historia, Sveriges Arkitekturmuseum (1962-2013)
Föreläsare: Thordis Arrhenius, professor i kulturarv, Tema Q. 
Gästföreläsare: Christina Pech, arkitekturhistoriker, Arkitekturskolan KTH. 

2016-02-17 Jord, minne och bevarande
Gästföreläsare: Johan Redin, filosof och forskare, Södertörns Högskola

2016-02-24 Elis Sandberg, THX och striden om medicinvetenskapen
Föreläsare: Maria Björk, postdoktor, Tema Q.

2016-03-02 Arsenik och gamla spetsar
Föreläsare: Inger Olausson, biträdande universitetslektor, Tema Q.

2016-03-09 Hur och om vad berättar guider om kulturhistoriska miljöer?
Föreläsare: Bodil Axelsson, biträdande professor, KSM, ISAK, och David Ludvigsson, biträdande professor, Historia, ISAK.

2016-03-16 Intellectual Property and Material Culture: the Legal Life of Objects
Introduction: Professor Dan Hunter (Founding Dean, Swinburne Law School), professor Julian Thomas (Director of the Swinburne Institute for Social Research) and professor Eva Hemmungs Wirtén, Tema Q. 
Presentations: Amanda Scardamaglia and Jess Lake (from Swinburne University of Technology in Melbourne), James Meese (University of Technology, Sydney), Marianne Dahlén (Uppsala University), Stina Teilmann-Lock (University of Southern Denmark) and Martin Fredriksson (Tema Q). 

2016-04-06 Slutseminarium. ”Ojämlikhetens slutgiltiga konsekvens”.
Respondent: Björn Grip, doktorand, Tema Q.
Opponent: professor Anders Brändström, professor, Umeå Universitet

2016-04-13 Women going first class. Exploring class in returning Swedish migrant women’s narratives
Föreläsare: Lena Sohl, postdoktor, Tema Q.

2016-04-20 Third Way Architecture: Towards the end of the Swedish model?
Gästföreläsare: Helena Mattsson, lektor, KTH.

2016-04-27 De ensamma och kärleken - Kreativitet, författarroll och heteronormativ tvåsamhet i utvald nordisk litteratur
Föreläsare: Matilda Wulf, doktorand, Tema Q.

2016-05-11 Dubbelseminarium 
Romsås: Materialiseringer av hybrid boligpolitikk. Gästföreläsare: Guttorm Ruud, arkitekt, master i urbanisme og PhD-stipendiat ved Institutt for Form, Teori og Historie ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). 
Om God Bostad – en introduktion till kapitlet. Föreläsare: Måns Wadensjö, doktorand, Tema Q.

2016-05-18 Activating cultural heritage in European Union integration
Föreläsare: Maria Hansevi, doktorand, Tema Q.

2016-06-01 Dubbelseminarium
Problematizing the Testimonial Archive
Föreläsare: Kristin Wagrell, doktorand, Tema Q.
Denisovamänniskan
Föreläsare: Mattis Karlsson, doktorand, Tema Q. 

2016-06-08 Dubbelseminarium
Moderna museet och dagspressen
Föreläsare: Tintin Hodén, doktorand, Tema Q.
Naturens maktspråk: avvikande identiteter, sjuklighet och vetenskap i August Strindbergs, Ola Hanssons och Gustaf af Geijerstams författarskap
Föreläsare: Gustaf Marcus, doktorand, Tema Q.

Höst

2016-08-31 Allmänningar och handelsvaror: Kunskap, naturresurser och konstruktionen av egendom
Föreläsare: Martin Fredriksson, biträdande lektor, Tema Q.
Föreläsare: Johanna Dahlin, postdoktor, Tema Q.

2016-09-07 Publiceringsseminarium
Den romantiska kärleken som könskamp: om konstruktionen av hegemonis maskulinitet i Karl Ove Knausgårds ”Min kamp”. 
Föreläsare: Matilda Wulf, doktorand, Tema Q.
Maybe I disfavoured the family quite a lot. Exploring work-life balance and the gendered (in)ability of immersing in work among artists”. 
Föreläsare: Sofia Lindström, doktorand, Tema Q.

2016-09-14 Plagiarism as a Textual Category: Literary Critical, Legal and Professional Perspectives
Gästföreläsare: Sanna Nyqvist, post-doctoral researcher, University of Helsinki.

2016-09-21 Bildstormare i det tjugoförsta århundradet: IS och förstörelsen av världsarv
Föreläsare: Magnus Rodell, vikarierande universitetslektor, KSM.

2016-09-28 The welfare State and the Core
Gästföreläsare: Guttorm Ruud, PhD research fellow, Oslo School of Architecture and Design (AHO).

2016-10-05 Activating cultural heritage in European Union integration.
Föreläsare: Maria Hansevi, doktorand, Tema Q.

2016-10-12 I skuggan av miljonprogrammet: Offentligt byggande i Byggnadsstyrelsens regi
Gästföreläsare: Erik Sigge, doktorand, Arkitekturskolan, KTH.

2016-10-13 Karl Marx lever
Gästföreläsare: Sven-Eric Liedman, professor emeritus, Göteborgs Universitet.

2016-10-19 Culture Unbound: framtidsdiskussion
Föreläsare: Eva Hemmungs Wirtén, professor, Tema Q. 
Föreläsare: Johanna Dahlin, postdoktor, Tema Q. 

2016-11-09 Slutseminarium: Paria: gestaltningar av avvikare och formeringen av den normala människan i August Strindbergs, Gustaf af Geijerstams och Ola Hanssons författarskap
Respondent: Gustaf Marcus, doktorand, Tema Q
Kommentator: Professor Ulf Olsson, professor, Stockholms universitet

2016-11-16 Slutseminarium: Sveriges modernaste museum?: Moderna museet, pressen och historien
Respondent: Tintin Hodén, doktorand, Tema Q.
Kommentator: Jeff Werner, professor, Stockholms universitet.

2016-11-17 Should We Go Back to the Future Again? Utopian Future Imaginaries in the Age of Capitalist Realism
Föreläsare: Michael Godhe, Senior Lecturer at Culture, KSM.
Gästföreläsare: Luke Goode, Associate Professor of Media and Communication, School of Social Sciences, University of Auckland, Aoteaoroa New Zealand. 

2016-11-21 Changing Methods: Conducting research in the age of mediatization
The workshop is a collaboration between the Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS), the Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) at the University of Amsterdam and Western Sydney University. 
Plats: Amsterdam School of Cultural Analysis, University of Amsterdam

2016-11-30 Textseminarium
Kristin Wagrell, doktorand på Tema Q, presenterar det teori- och metodkapitel som kommer att ingå i hennes kommande licentiatavhandling.

2016-12-07 Kafékulturens sociala geografi. Om konsumtionsrum, tillträde, gränser och det urbana småätandets former
Gästföreläsare: Ulrika Torell, forskare och intendent, Nordiska museet.

2016-12-14 Det moderna smakspelet. Tid, smak, mode
Gästföreläsare: Erling Bjurström, professor emeritus vid Tema Q, samt knuten till Telemark Research institute, TRI, i Norge.
Torsdagsseminariet våren 2016
2016-02-04 Mellangruppsmöte/seminarium

2016-02-11 Forskning inifrån
Gästföreläsare: Martin Sundberg, intendent, Norrköpings konstmuseum.

2016-02-18 Femmebodiment: Notes on queer feminine shapes of vulnerability
Gästföreläsare: Ulrika Dahl, associate professor of gender studies, Södertörn University.

2016-02-24 Seminarium/workshop kring anslagsansökningar
Presentation och diskussion av anslagsansökningar till bland andra Vetenskapsrådet.

2016-03-03 Tema Q-dag

2016-03-17 Patents as Scientific Information: Mediating Intellectual Property (PASSIM)
Föreläsare: Eva Hemmungs Wirtén, professor, Tema Q.

2016-04-07 Mellangruppsmöte/seminarium

2016-04-14 Nya böcker
Måns Wadensjö, Roger Qvarsell och Bengt Erik Eriksson presenterar sina nya böcker.

2016-04-28 The relational and multifarious informalities of creative work: a view from the post-socialist Balkan
Gästföreläsare: Ana Alacovska, Assistant Professor, Copenhagen Business School

2016-05-12 Privacy in social media: Unfriend or Like?
Gästföreläsare: Cory Robinson, Senior Lecturer (Assistant Professor), ITN.

2016-05-19 “It always works out somehow”. Artist’s formations of trust and hope in relation to the insecure or unsuccessful career
Föreläsare: Sofia Lindström, doktorand, Tema Q.

2015
Visa/dölj innehåll

Vår

2015-01-14
Presentationsseminarium: Lena Sohl, ny postdoktor vid Tema Q, presenterar sig och sin forskning.

2015-01-28
Avhandlingsseminarium: Gustaf Marcus halvtidsseminarium. Kommentator: Cecilia Carlander, lektor i litteraturvetenskap, Södertörns högskola.

2015-02-04
Presentationsseminarium: Egle Rindzeviciute, ny universitetslektor vid Tema Q, presenterar sig och sin forskning.

2015-02-11
Presentationsseminarium: Tema Q:s 3 nya doktorander presenterar sig och vad de har gjort. Kristin Wagrell, Mattis Karlsson och Måns Wadensjö.

2015-02-25
Nyheter ur forskarens verkstad: Professor Eva Hemmungs Wirtén, om erfarenheter kring internationell publicering.

2015-03-04
Presentationsseminarium: Maria Björk, ny postdoktor vid Tema Q, presenterar sig och sin forskning.
2015-03-11
Avhandlingsseminarium: Doktorand Matilda Torstensson Wulf, halvtidsseminarium. Kommentator: Kristina Fjelkestam, universitetslektor och docent i litteraturvetenskap, Stockholms universitet

2015-03-18
Presentationsseminarium: Inger Olausson, nyanställd på Tema Q, presenterar sig och sin forskning.

2015-03-25
Ur forskarens verkstad: Professor Eva Hemmungs Wirtén presenterar sin nya bok Making Marie Curie: Intellectual Property and Celebrity Culture in an Age of Information.

2015-04-15
Gästföreläsare: Leila Brännström, om 'Race' and 'ethnic origin' in Swedish non-discrimination law. Ordförande: Martin Fredriksson

2015-04-22
Gästföreläsare: Josefina Syssner, föreståndare CKS. Om att utveckla ett kritiskt-interaktivt forskningsperspektiv: möjligheter och begränsningar.

2015-04-29
Gästföreläsare: Kalle Berggren, om Förorten, sexistsvin och mina boys: En queer, intersektionell analys av svensk hiphop.

2014-05-06
Gästföreläsare: Diana Mulinari, Lunds universitet. "Exploring the transnational. Methodological reflections.". Ordförande: Lena Sohl.

2014-05-13
Nyheter ur forskarens verkstad: Thordis Arrhenius, Martin Fredriksson och Lena Sohl berättar om sina erfarenheter av internationella forskningsinstitutioner och utbyten.

2015-05-20
Avhandlingsseminarium: Doktorand Sofia Lindström, slutseminarium.

2015-05-27
Dubbelseminarium: Doktorand Tintin Hodén.

2015-06-03
Visning av "Hur gör man för att rädda ett folk?". Svensk dokumentär av Maja Hagerman från 2015.
2015-06-05
Disputation: Doktorand Marit Johansson.

2015-06-10
Nyheter ur forskarens verkstad: Universitetslektor Bodil Axelsson och professor .Eva Hemmungs Wirtén. Presentation av ACSIS och Culture Unbound. Inkl. eftersits.

Höst

2015-09-02
Gästföreläsare: Dan Karlholm, Södertörns högskola, presenterar sin senaste bok "Kontemporalism: om samtidskonstens historia och framtid". 

2015-09-16
Gästföreläsare: Ola Wetterberg, Eva Löfgren, båda Göteborgs universitet, och Magdalena Hillström presenterar pågående projekt om religion och kulturarv. Religious Heritage in Transformation.

2015-09-23
Gästföreläsare: Sanna Nyqvist, University of Helsinki, Laws of Literature: Appropriation and Copyright in 21st-Century Literature.

2015-09-30
Jenny Sjöholm, Skapandets nya villkor: identitet, arbete, plats.

2015-10-07
Gästföreläsare: 3 perspektiv på Statens institut för rasbiologi. Diskussion om rasbiologiska institutet i Uppsala. Ulrika Kjellman, Christer Eld och Maja Hagerman.

2015-10-07
Gästföreläsare: Maja Hagerman presenterar sin bok ”Käraste Herman. Rasbiologen Herman Lundborgs gåta”. 

2015-10-21
Gästföreläsare: Filipa César, Transmissions From the Liberated Zones Seminar with Film Screening.

2015-11-11
Tema Q:s höstworkshop om forskningsansökningar och publikationskanaler.

2015-11-18
Gästföreläsare: Sven Olov Wallenstein, Södertörns högskola, Rum, makt och ideologi.

2015-11-25
Gustaf Marcus presenterar sitt pågående avhandlingsarbete “Naturens maktspråk”.
Björn Grip presenterar sitt pågående avhandlingsarbete “Hjärtat och den segregera(n)de samhällsutvecklingen”.

2015-12-02
Gästföreläsare: Ann Rodenstedt, kulturgeograf vid IBF, Uppsala universitet, presenterar sin avhandling ”Living in the calm and safe part of the city” Bostadssegregationen bland Malmös övre medelklass

2015-12-09
Svante Landgraf, slutseminarium, "Friheten gestaltad. Nedslag i nyare svensk prosa". 

2015-12-16
Tintin Hodén, presenterar avhandlingens fjärde och sista delstudie. Att skriva om konsthistorien: Moderna museet och Hilma af Klint.

Torsdagsseminariet

Vår

2015-03-12
Gäst: Sabina Ivenäs, gästforskare vid Tema Q, presenterar projektet "Made in Scandinavia".

2015-03-19
Egle Rindzeviciute. Textläsning och diskussion. Research Perspectives on Neoliberalism: Do we need Another -ism?

2015-05-21
Gäster: Annika Olsson (Genus, SU) och Malin Thor Tureby presenterar det svenska nätverket för oral history och inleder en diskussion kring oral history som forskningsfält.

2015-05-28
Gäster: Sofia Murhem och Göran Ulväng (UU) presenterar boken Den glömda konsumtionen: auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen.

2015-06-04
Gäst: Therese Svensson, Göteborgs universitet, om "Vithet i svensk litteratur".

Höst

2015-09-03
Gemensam planering av The Everyday Life of Research in the Medialisation Era. Ett nätverkssamarbete mellan ACSIS, Tema Q, The Amsterdam School of Cultural Analysis (ASCA) och Institute for Culture and Society (ICS) i Sydney.

2015-09-17
Junior Faculty välkomstdag vid Campus Norrköping. Karriärsdiskussioner för forskare vid LiU.

2015-09-24
Gäst: Ingemar Grandin (KSM, Linköpings universitet). Kulturarvet och hemlandet. Kathmandudalen genom 30 musikfilmer. 

2015-10-01
Gäst: Evin Ismail (Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet). 

2015-10-08
Gäster: George Morgon (University of Western Sydney) David Redmalm (Uppsala universitet) Ges tillsammans med ACSIS.

2015-10-15
Gäst: Ulf Peter Hallberg. Ges tillsammans med forskarutbildningskursen ”Forskarrollen - Metodikern, etikern, författaren”.

2015-11-12
Gäst: Ulrika Wernesjö. Conditional Belonging: Listening to Unaccompanied Young Refugees’ Voices"

2015-11-19
Gäst: Lucas Gottzén (ISV, Linköpings universitet). Affektiva atmosfärer och mäns våld. 

2015-11-26
Gäst: Emma Pihl Skoog (Uppsala universitet) Kraftkarlar och knallhårda knogar: Kropp och klass inom boxning och tyngdlyftning. 

2015-12-03
Gäst: Fredrik Svanberg, Historiska museet Stockholm, presenterar den nya boken Människosamlarna. Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850-1950.

2015-12-17
Samtidsspaning. 

2014
Visa/dölj innehåll

Vår

2014-01-15
Seminarium: Om externa forskningsansökningar (hela ISAK).

2014-01-22
Presentationsseminarium: Professor Sylvain Briens, som är gästforskare vid Tema Q under 2014, presenterar sin forskning och berättar tillsammans med Martin Kylhammar om planerade projekt.

2014-01-29
Arbetsseminarium: Sofia Lindström: Om Konsthögskolan och konstnärssubjektet.

2014-02-05
Presentationsseminarium: Khalid Khayati, universitetslektor i turismvetenskap
Peter Ullgren, universitetslektor i historia

2014-02-19
Gästföreläsare: Professor Jonas Linde, Institutt för sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen. Om strategier för att bli publicerad.

2014-02-26
Gästföreläsare: Professor Steve Garner. Om Multicultural Homesick Blues: some European perspectives on whiteness.

2014-03-05
Presentationsseminarium: Malin Thor Thureby, docent i historia.

2014-03-19
Minisymposium: Om skrivandets drivkrafter och estetiska praktik. Bengt Erik Eriksson och Martin Kylhammar fortsätter Tema Q:s serie om skrivandets konst.

2014-03-26
Dubbelseminarium: Martin Fredriksson: Om Pirate Politics and the Paradoxes of Political Representation
Matilda T Wulf: Om Ensamhetsforskning - en översikt

2014-04-09
Slutseminarium: Marit Johansson: Angra do Heroísmo - a World Heritage City and a home town. A study of the local impact of a World Heritage Status.
Kommentator: Professor Owe Ronström, Uppsala universitet

2014-05-07
Gästföreläsare: Professor Mattew Hughey föreläser under titeln Racializing Redemption: The White Savior Film in Contemporary Culture.

2014-05-14
Dubbelseminarium: Bengt Erik Eriksson och Björn Ivarsson Lilieblad: Barns bilder av Sverige och svenskhet. Rapport från ett bildarkiv.
Om skrivandets drivkrafter och estetiska praktik. Martin Kylhammar och Bengt Erik Eriksson inleder på grundval av från seminariedeltagarna inskickade, korta, men på något sätt föredömliga vetenskapliga texter.

2014-05-28
Dubbelseminarium: Tintin Hodén: Om Representationen av kvinnliga konstnärer i Moderna museets samling.
Gustaf Marcus: Brottsligheten, sjukligheten och författarblicken.

2014-06-04
Dubbelseminarium: Björn Grip: Om En hjärtesak - perspektiv på den svenska hjärtepidemins upp- och nedgång.
Sofia Lindström: The bread, the butter and the cream; professional artists and "the other work".

2014-06-11
Slutseminarium: Erik Petersson: Staten och de lemlästade soldaterna: Vadstena krigsmanshus och statligt organiserad omsorg (1622-1783)
Kommentator: Professor Maria Sjöberg, Göteborgs universitet

Höst

2014-09-03
Presentationsseminarium. Eva Hemmungs Wirtén, ny professor vid Tema Q, presenterar sig och sin forskning.

2014-09-10
Gästseminarium. Professor Sylvain Briens inleder ett seminarium om Litteratur och vetenskap med en presentation av den franske filosofen Michel Serres.

2014-09-18 -- 19
ISAK:s höstinternat, Vårdnäs

2014-09-24
Dubbelseminarium. Doktoranderna Svante Landgraf och Matilda Torstensson Wulf lägger fram två kapitel ”in progress”. Svantes avhandling handlar om ”Frihetstematiken i svenska reseskildringar, science fiction, framtidsforskning och självbiografiska barndomsskildringar från 1960 till i dag”, och Matildas avhandling ”Hundra år av kollektiv ensamhet” analyserar ensamhetstematiken hos nordiska författarpar.

2014-10-01
Gästföreläsare. Raka Shome, gästforskare ACSIS. White femininity and cosmopolitan healing: the spiritual fix of whiteness.

2014-10-10
Disputation. Ann-Charlotte Gilboa Runnvik disputerar på avhandlingen Rum, rytm och resande. Genusperspektiv på järnvägsstationer. Opponent: Professor Katja Tollmar Grillner.

2014-10-15
Ur forskarens verkstad. Professorerna Jean-François Battail, Sylvain Briens och Martin Kylhammar presenterar Vers un ’folkhem’ vert : un siècle de modèle suédois dans la littérature, en ny bok på temat Sverigebilder. Universitetslektor Martin Fredriksson berättar om sin och professor James Arvanitaki (professor vid Institute for Culture and Society (ICS) vid University of Western Sydney) antologi Piracy: Leakages from Modernity.

2014-10-22
Gästseminarium. Professor Jeff Werner, Konstvetenskapliga institutionen i Stockholm, föreläser. Hans senaste bok är Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur.

2014-11-12
Gästseminarium. Fil.dr. My Klockar Linder, Uppsala universitet, presenterar sin avhandling Kulturpolitik: Formeringen av en modern kategori. I avhandlingen studeras kulturpolitikens formering i Sverige under 1900-talet och uppkomsten av ett modernt kulturpolitikbegrepp.

2014-11-19
Presentationsseminarium. Thordis Arrhenius, ny professor vid Tema Q, presenterar sig och sin forskning.

2014-11-26
Avhandlingsseminarium. Fil.lic Björn Grip som presenterar ett artikelutkast på temat ”Ojämlika arbetsvillkor på vårdcentralerna förstärker ohälsoklyftor för hjärtsjuka”.
Presentationsseminarium. Tema Q:s nya postdoc Lena Sohl.

2014-12-03
Projektplanering. Projektplanering inför vårens ansökningsomgång, del 1. Koordinator professor Bengt Erik Eriksson.

2014-12-10
Avhandlingsseminarium. Doktorand Tintin Hodéns halvtidsseminarium. På seminariet framläggs tre preliminära avhandlingskapitel gällande Moderna museets uppdrag. Utöver detta presenteras även skriftligt ett antal teoretiska utgångpunkter gällande modernism- och avantgardebegreppet samt den kulturella modernismens fixering vid det manliga geniet.

2014-12-17
Dubbelseminarium. Doktorand Erik Pettersson presenterar en uppsats för internationell publicering. Postdok Historia, Martin Dackling, presenterar sitt projekt "Istället för äktenskap? Syskonjordbruk på svensk landsbygd under 1900-talet".

2015-01-14
Presentationsseminarium. Postdok Tema Q, Lena Sohl.

2015-01-28
Avhandlingsseminarium. Doktorand Gustaf Marcus halvtidsseminarium. På seminariet framläggs en inledning och ett längre kapitel som handlar om brottslingen i svensk skönlitteratur runt sekelskiftet 1900. Gustafs avhandlingsprojekt handlar om avvikande identiteter, sjuklighet och vetenskap i August Strindbergs, Gustaf af Geijerstams och Ola Hanssons författarskap. Kommentator: Cecilia Carlander, lektor i litteraturvetenskap på Södertörns högskola.

Torsdagsseminariet

2014-01-16
Gäst: Within Heritage Movements: konstnären Oscar Lara om ett aktuellt projekt.

2014-01-23
Peer review seminarium: Catrin Lundström och Martin Fredriksson lägger fram varsin artikel för granskning.

2014-01-30
Kokboken som kulturell manual. Bengt Erik Eriksson lägger fram en text för diskussion.

2014-02-13
Gäst: Victor Bernhartz om ungas arbetsvillkor. Läsning ur "Skitliv - ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad". Sofia Lindström distribuerar texten.

2014-03-06
Textseminarium: Magdalena Hillström lägger fram ett bokkapitel (eller två) om kultur- och museipolitik på 1970-talet. Ingemar Grandin kommenterar.

2014-03-20
Peer review seminarium. Bodil Axelssons nästan färdiga artikel Allured by history, om tolkningsrepertoarer för populärhistoria.

2014-03-27
Om Environmental Posthumanities arrangerad av ISAK i samarbete med Martin Hultman, Umeå universitet.

2014-04-03
Samtidsspaning. Magdalena Hillström ansvarar.

2014-04-10
Gäst: Johanna Gondouin. Begripliga familjer. Intersektionella perspektiv på den svenska mediedebatten om surrogatmödraskap.

2014-04-24
Gäst: John Durham Peters. The Problem of Digital Obsolescence

2014-05-08
Mattias Åkeson presenterar två konstprojekt. Miljonprogram, daghem och manliga genier.

2014-05-15
Diskursanalysseminarium. Sofia Lindström och Jenny K Larsson

2014-05-22
Gäst: Stefan Jonsson. A brief history of the masses.

2014-06-05
Gäst: Ann Kroon. Bogotá en la Calle / Gatans Bogotá.

2014-08-28
Artists in Residence, KSM.

2014-09-04
Peer Rewiew seminarium, Pasteurizing Marie Curie: The Scientific/Biographical Body. Eva Hemmungs Wirtén.

2014-09-11
Samtidsspaning: Inför valet 2014. Magdalena Hillström.

2014-09-18
ISAK internat.

2014-09-25
Peer Review seminarium. No one is Forgotten, Nothing is Forgotten: Memory, Patriotism and the Russian Search Movement. Johanna Dahlin.

2014-10-02
Peer review seminarium. Embodying white exotism: Swedish women and Nordic Whiteness is the US. Catrin Lundström.

2014-10-09
Gäst: Michael Barret, Etnografiska museet. Om leopardens kulturhistoria.

2014-10-16
Öppen paneldiskussion: Environmental Posthumanities. 
Martin Hultman, UmU, Björn Wallsten, LiU, Kristina Börebäck, SU, Joakim Forsemalm, GU, Jennie Olofsson, UmU, Tim LeCain, Montana State University, US, Owain Jones, Bath Spa University, School of Humanities and Cultural Industries, UK, Senior Research Fellow Fiona Cameron, Institute for Culture and Society, University of Western Sydney, Australia

2014-10-23
Film. Stefan Jarl, Godheten. Magdalena Hillström.

2014-11-06
Inställt

2014-11-13
Seminarium. Direktrisernas tid: Kvinnliga nöjesentreprenörer i Stockholm 1870 till 1920. Björn Ivarsson Lilieblad.

2014-11-20
Per review seminarium I: Kultur och mediegestaltning i en globaliserad värld. Texter i en kommande antologi. Michael Godhe, Per-Anders Forstorp, Magnus Rodell, Jonas Ramsten och Ingemar Grandin.

2014-11-27
Gäst: Alyssa Grossman, Global Studies, Göteborgs universitet.

2014-12-04
Johan Örestig och Jonas Olofsson presenterar boken Evolutionsteori och människans natur. 

2014-12-11
Medarbetarmöte och julfest, Linköping.

2014-12-18
Seminarium: Den stora tystnaden. Bosättarkolonialismen och svensk publik kultur. Ingemar Grandin.

2013
Visa/dölj innehåll

Vår

2013-01-23 Arbetsseminarium

Årets externa ansökningar diskuteras under ledning av Erling Bjurström, del 2.

2013-01-30 Avhandlingsseminarium

50 %-seminarium, Svante Landgraf
På spaning efter en framtid som flytt. Framtidsbilder i svensk skönlitteratur och sakprosa efter 1960.
Opponent: Michael Godhe, universitetslektor på KSM

2013-02-06 Nyheter ur forskarens verkstad

Erling Bjurström: Om den nya boken Bildning och demokrati samt om forskningsprojektet ”The relational politics of aesthetics”.
Emma Eldelin: Om sitt nya forskningsprojekt ”Sysslolöshet som utopi? Senmoderna skildringar av sysslolöshet i litteratur och kultur”.
Sofia Lindström: Om begreppet ”Work-life balance” i relation till  konstnärligt arbete.

2013-02-13 Avhandlingsseminarium

Marit Johansson, 50 %-seminarium: ”Angra do Heroismo – A World Heritage Site and a Hometown, A study of the local effects of a World Heritage Status”.
Opponent: Universitetslektor Åsa Nilsson Dahlström, IKK

2013-02-13 Ur forskarens verkstad

Peter Aronsson: Berättar om sina erfarenheter av europeiska forskningsprojekt.

2013-03-06 Gästföreläsare

Henrik Ågren, docent och universitetslektor i historia: Erik den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historiebeskrivning från reformationen till och med upplysningen.
Magnus Rodell, universitetslektor på KSM; En föränderlig svenskhet: Till studiet av 6 juni-firandet 1893-2005.

2013-03-19 Gästföreläsare, extraseminarium

Författaren Göran Bergengren: Vi måste skriva så att våra förfäder förstår oss.

2013-03-20 Symposium

Sverige som modell och kulturellt laboratorium: Perspektiv på ”svenskheten” i global belysning. Inleds med:
Martin Kylhammar: En modell tar form: Om de paradigmatiska internationella reportagen om Sverige och svenskheten.
Gustav Källstrand: Att erövra världen: Nobelprisen i ett nationellt modellbygge.
Catrin Lundström: Det imaginära hemlandet: Sverigebilden och utlandssvenskarna.
David Ludvigsson: Den svenska modellen i ljud och bild: TV och historien om svenskheten.

2013-03-27 Symposium

Det mörka kulturarvet: Perspektiv på kulturellt minne. Inleds med:
Mattias Tydén; När den levande historien blev mörk: Perspektiv på Forum för levande historia och hanterandet av brott mot mänskligheten.
Sofia Gustafsson: Svart, grått och vitt i medeltidens mörker.
Martin Kylhammar: Från vitt till mörkt: Om frågan om marginaliserings- och avsakraliseringsprocesser i litteraturhistorien.
Anna Berglind och Bengt Erik Eriksson: Kampen om det normala, om minne, glömska och norm.

2013-04-10 Arbetsseminarium

Seminarium om internationalisering i samarbete med Johan Åkerman, Grants Office.

2013-04-17 Dubbelseminarium

Erik Petersson: ”Kringströvande sårade soldater”.
Emma Eldelin: ”Att slå dank med virtuositet. Reträtten, sysslolösheten och essän”.

2013-04-24 Kulturellt minne – seminarium på IKK

Minne, makt, moral: Historia i samtidsperspektiv.
Symposium med Cecilia Lindhé, fil.dr. i litteraturvetenskap, Martin Wiklund, fil.dr. i historia, Claudia Lindén, docent i litteraturvetenskap och Anna-Karin Palm, författare.

2013-05-15 Nyheter ur forskarens verkstad

Catrin Lundström om sin nya bok White Migrations: Gender, Whiteness and privilege in Transnational Migration

2013-05-22 Avhandlingsseminarium

Maria Höglund, 50 %-seminarium
Activated cultural heritage in EU integration.
Kommentator: Prof. em. Svante Beckman, Tema Q

2013-05-29 Nyheter ur forskarens verkstad

Förlagets moderna utmaningar. Ett projekt med Bengt Erik Eriksson, Johanna Dahlin och Gustav Källstrand.

2013-06-04 Avhandlingsseminarium

PM-ventilering för Doktoranderna -12.

Höst

2013-09-04 Ur forskarens verkstad

Erling Bjurström presenterar sin artikel om högt och lågt i musiken och berättar om den aktuella Polar Music Prize-utdelningen.
Bengt Erik Eriksson och Martin Kylhammar informerar om två bokprojekt.

2013-09-11 Avhandlingsseminarium

Sofia Lindström, 50%-seminarium: (Un)bearable freedom - exploring the professional role of the visual artist in Sweden from the perspectives of higher arts education, work and home.

2013-09-18 Ur forskarens verkstad

Johanna Dahlin: De dog för att vi skulle leva: Ryssland, andra världskriget och de levandes plikter mot de döda. 

2013-09-19--20 Internat

Diskussioner om det pågående strategiarbetet.

2013-10-02 Minisymposium

Sverigebilder

2013-10-09 Dubbelseminarium

Matilda Wulff och Gustaf Marcus

2013-10-16 Forskarutbildningsdag för filosofiska fakulteten: Ömsesidighet i en hierarkisk process

2013-10-18 Symposium

Svensk kultur sedd utifrån (del 1). Programmet distribueras separat.

2013-10-19 Symposium

Svensk kultur sedd utifrån (del 2). Programmet distribueras separat.

2013-10-23 Dubbelseminarium

Tintin Hodén och Svante Landgraf

2013-11-13 Skrivandets konst: Om skrivprocessen.

Bengt Erik Eriksson och Martin Kylhammar

2013-11-20 Antologiseminarium 

Kring Sverige som utopi/dysopti. Gustav Källstrand

2013-12-04 Seminarium 

Om externa forskningsansökningar (hela ISAK)

2013-12-11 Avhandlingsseminarium

Erik Petersson: Ansvaret för de sårade: Vadstena krigsmanshus som exempel på hur staten organiserade omsorg 1622-1783.

Torsdagsseminariet

Hösten 2013 startade Tema Q Norrköping en ny seminarieserie. Seminarierna har engagerat 8 externa föreläsare, som Johan Åkerman, David Lawrence, Bodil Axelsson, Johanna Dahlin, Katarina Mattsson, Anders Hammarlund, Per-Anders Forstorp och Ingemar Grandin. 

2013-09-26 Short project proposal 1, intern workshop

2013-10-10 Short proposal 2. Med Johan Åkerman och Grants Office - och postseminarium

2013-10-17 "Prekariatet" och gäst från REMESO. Mer information kommer.

2013-10-24 Internationell publicering: artiklar och böcker. Workshop om internationalisering (inkl Orchid & David Lawrence)

2013-10-31 Läsecirkel: Rodney Harrisson (Bodil Axelsson & Johanna Dahlin). Information om litteratur meddelas senare.

2013-11-07 "Turistisk vithet", Katarina Mattsson, Södertörns högskola.

2013-11-14 Besök av Anders Hammarlund, Statens musikverk.

2013-11-21 Critical marketing studies: Vad är det och hur kan det vara relevant för dem som inte är företagsekonomer? (Per-Anders Forstorp). Information om litteratur meddelas senare.

2013-11-28 Publik kultur som forsknings- och gestaltningsfält. Inledning av Ingemar Grandin och Per-Anders Forstorp.

2013-12-05 Konferenser och gästforskarvistelser. Workshop om internationalisering, II (Martin Fredriksson och Catrin Lundström).

2013-12-19 Vi tittar tillsammans på ett Kobra-program med temat Konst och makt. ”Konsten rör på sig! Europas och USA:s dominans i konstvärlden utmanas österifrån. I Abu Dhabi byggs enorma museer i öknen och i konstmuseet i Qatar hänger numera Cezannes "Kortspelarna" och många andra skatter. I Hong Kong sitter Lars Nittve på en enorm summa pengar för att bygga Asiens viktigaste konstmuseum. Konsten är på väg österut.

Mer om Tema Q
Visa/dölj innehåll