Tema Q-seminariet

Q-seminariet är en mötesplats för aktuell forskning inom kultur och samhälle. 

Q-seminariet organiseras av forskningsmiljön Tema kultur och samhälle i samarbete med Forum för form, estetik och gestaltning. Seminariet innehåller både arbets- och forskarutbildningsseminarier med texter av forskningsmiljöns egna medarbetare, och presentationer av externa gäster.

Seminarierna hålls vanligtvis onsdagar 13-15 eller torsdagar 13-15 varannan vecka. Med några få undantag för interna arbetsseminarier är seminarierna öppna för alla som är intresserade. 

Alla seminarier under vårterminen 2022 hålls i hybridläge: på Zoom (kontakta Olga Zabalueva för länk) och på plats i Tvärsnittet (KH557, Kopparhammaren 7, Campus Norrköping om inget annan anges. För Tema Q-seminariet gäller akademisk kvart. 

 

Program för våren 2022 Visa/dölj innehåll

13 januari

Klockan 13-15

Historiska seminariet: Madeleine Larsson. Utkast ur avhandlingen med den preliminära titel Historieundervisning på kulturhistoriska muséer: Gymnasisters möten med muséers materiella samlingar.

 

19 januari

Klockan 13-15

Textseminarium, Victoria Martinez: “Witnessing the Suffering of Others in Watercolor and Pencil: Jadwiga Simon-Pietkiewicz’s Holocaust Art Exhibited in Sweden, 1945-46”.

 

3 februari

Klockan 13-15

Seminarium, Johanna Dahlin: “State secrets and compromises with capitalism: Lev Theremin and Intellectual Property in the Soviet Union”.

 

17 februari

Klockan 13-15:30

LiU-Humanities seminarium: "Images, computation and machinic intelligibility".

Gäster: M. Beatrice Fazi (School of Media, Arts and Humanities at the University of Sussex) och Geoff Cox (Centre for the Study of the Networked Image (CSNI) at London South Bank University and at Aarhus University).

 

18 februari

Klockan 13-16

Disputation, Mattis Karlsson, ”From Fossil to Fact: The Denisova Discovery as Science in Action”.

Opponent: Staffan Bergwik, professor vid Stockholms universitet.

 

3 mars

Klockan 13-15

Ansökningsseminarium.

 

17 mars

Klockan 13-15

Seminarium, Marc Stuhldreier.

 

29 mars

Klockan 13-15

60% seminarium, Sofie Lindeberg (OBS! Campus Valla).

 

31 mars

Klockan 13-15

Seminarium, Eva Hemmungs Wirtén.

 

7 april

Klockan 13-15

Seminarium, Johan Larson Lindal.

 

21 april

Klockan 13-15

60% seminarium, Daniela Dahl.

 

26-28 april

Tema Q + COMPASS seminarieserie "Bridging Research Praxes across Pluralities of Knowledge". Läs mer om konferensen här.

 

4 maj

Klockan 13-15

60% seminarium, Pontus Larsen (Campus Valla).

 

5 maj

Klockan 13-15

Seminarium, Per Möller.

 

19 maj

Seminarium om teoretiska ramverk, Victoria Martinez & Johan Lindal.

 

2 juni

Tid presenteras senare

PM seminarium (Jesper Alkarp, Mansi Kashatria, Sebastian Rozenberg).

 

Om Tema Q Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Tidigare seminarier Visa/dölj innehåll

Hösten 2021

 

2 september

Presentationsseminarium av forskningsmiljö och nyantagna doktorander.

 

23 september

Postdoktorer vid PASSIM och KOMPASS presenterar sina projekt.

Polina Ignatova, “Medieval Knowledge Exchange: Strategies for Acquiring, Recording, and Disseminating Information about Fish between 1000 and 1400”

Marc Stuhldreier, “Analysis of patentability requirements and  the efficacy of research incentives provided by Patents”

29 september

Forum för form, seminarium: Hundra år av design och demokrati – Designens politik, politikens design

År 2021 fyller demokratin hundra år i Sverige. Seminarieserien är ett sätt att synliggöra rollen design spelat i samhällets skiften genom hundra år. Formuleringar i regeringsformen, bland annat att all offentlig makt utgår från folket, och att den enskildes välfärd skall vara det grundläggande målet för all offentlig verksamhet, har utgjort en sammanflätning av design och demokrati. I samarbete med LiU design. Läs mer här.

 

7 oktober

60% seminarium, Johan Larson Lindal, ”The Movement of a Musical Work: Agencies and Ontologies of Ernst Krenek’s Op. 20 1923-1940”

Kommentator: Rasmus Fleischer, Institutionen för Ekonomisk historia och internationella relationer, SU

Läsare: Per-Anders Forstorp, Institutionen för kultur och samhälle, LiU. Petra Garberding, Institutionen för Historia och samtidsstudier, SH

 

7 oktober

Forum för form seminarium, Anders Lind, ”Konstnärlig forskning inom akademin”

21 oktober

Textseminarium, Daniela Dahl

 

28 oktober

Metodseminarium, Anna Friberg. “Historical Time and Regimes of Temporality: On the Plurality and Order of Time across Histories”

 

10 november

Installationsföreläsning, Bodil Axelsson.

 

11 november

Tema Q + Tema G seminarium, Redi Koobak. “Aesthetic Modes of Implication: Evoking Common Grounds of Injustice”
 

17 november

Forum för form seminarium. Seminarium arbete med texter. Workshop och uppföljning av idé-seminariet den 18 augusti. Mer information meddelas senare.

 

18 november

Tema Q + REMESO, seminarium, Rebecka Katz Thor,“Remember us To Life - Vulnerable Memory in a Prospective Monument, Memorial and Museum”

24 november

60% seminarium, Victoria Martinez,“Afterlives: Histories of Survivors of Nazi Persecution in Sweden”

Kommentator: Maria Tamboukou, professor in feminist studies, University of East London, UK

Läsare: Maria Björkman, Institutionen för kultur och samhälle, LiU. Izabela A. Dahl, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet 

 

24-25 november

Vetenskapsrådet, symposium om konstnärlig forskning 2021

Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning. Artikulation kan ses som en process där förhållandet mellan olika element görs urskiljbart, gripbart och möjligt att förmedla och där förståelsens former, beroenden och följdverkningar synliggörs. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om artikulationer som ”teoretiserande i praktiken”, om kunskapsrelaterade friheter och möjligheter, men kanske också om de rättigheter och skyldigheter som forskande för med sig. Hur utnyttjas möjligheten att genom konstnärliga artikulationer påverka teoribildning och begreppsutveckling? Hur kan konstnärlig artikulation ges utrymme inom andra forskningsfält? På vilket sätt följer den konstnärliga forskningen upp de artikulationer som den utvecklar?

Symposiet kommer att fokusera på de artikulationer och den teori- och begreppsutveckling som sker inom ramen för konstnärlig forskning, men också kritiskt uppmärksamma artikulationers kunskapsmässiga betydelse mer generellt.

Arrangeras av Vetenskapsrådet, i samarbete med Malmö universitet (Institutionen för konst, kultur och kommunikation/K3) och Inkonst.

 

8 december

Avtackningsseminarium, Martin Kylhammar

 

9 december

Tema Q + COMPASS seminarium, Dmitry Arzyotov. “Traces on the Tundra Skin: Politics and Ontologies of Conservation in the Soviet Arctic”
 

16 december

”Bokbord” och julfika.

 

17 december

Forum för form seminarium: Hundra år av design och demokrati – Visioner för framtiden

År 2021 fyller demokratin hundra år i Sverige. Seminarieserien är ett sätt att synliggöra rollen design spelat i samhällets skiften genom hundra år. Formuleringar i regeringsformen, bland annat att all offentlig makt utgår från folket, och att den enskildes välfärd skall vara det grundläggande målet för all offentlig verksamhet, har utgjort en sammanflätning av design och demokrati. I samarbete med LiU design. Läs mer om design och demokrati.