Tema Q-seminariet

Q-seminariet är en mötesplats för aktuell forskning inom kultur och samhälle. 

Q-seminariet organiseras av forskningsmiljön Tema kultur och samhälle i samarbete med Forum för form, estetik och gestaltning. Seminariet innehåller både arbets- och forskarutbildningsseminarier med texter av forskningsmiljöns egna medarbetare, och presentationer av externa gäster.

Seminarierna hålls vanligtvis onsdagar 13-15 eller torsdagar 13-15 varannan vecka. Med några få undantag för interna arbetsseminarier är seminarierna öppna för alla som är intresserade.

Alla seminarier hösten 2021 hålls via Zoom (kontakta Olga Zabalueva för länk, för Forum för form, estetik och gestaltning-seminarier kontakta Frida Berntsson). Så småningom kommer seminarierna att hållas på plats i Tvärsnittet (Kopparhammaren 7, Campus Norrköping)

Akademisk kvart gäller.

 

Program för hösten 2021Visa/dölj innehåll

2 september, 13-15 

Presentationsseminarium av forskningsmiljö och nyantagna doktorander.

 

23 september, 13-15 

Postdoktorer vid PASSIM och KOMPASS presenterar sina projekt.

Polina Ignatova, “Medieval Knowledge Exchange: Strategies for Acquiring, Recording, and Disseminating Information about Fish between 1000 and 1400”

Marc Stuhldreier, “Analysis of patentability requirements and  the efficacy of research incentives provided by Patents”

 

29 september, 09-11.30 

Forum för form, seminarium: Hundra år av design och demokrati – Designens politik, politikens design

År 2021 fyller demokratin hundra år i Sverige. Seminarieserien är ett sätt att synliggöra rollen design spelat i samhällets skiften genom hundra år. Formuleringar i regeringsformen, bland annat att all offentlig makt utgår från folket, och att den enskildes välfärd skall vara det grundläggande målet för all offentlig verksamhet, har utgjort en sammanflätning av design och demokrati. I samarbete med LiU design. Läs mer här.

 

7 oktober, 13-15

60% seminarium, Johan Larson Lindal, ”The Movement of a Musical Work: Agencies and Ontologies of Ernst Krenek’s Op. 20 1923-1940”

Kommentator: Rasmus Fleischer, Institutionen för Ekonomisk historia och internationella relationer, SU

Läsare: Per-Anders Forstorp, Institutionen för kultur och samhälle, LiU. Petra Garberding, Institutionen för Historia och samtidsstudier, SH

 

7 oktober, 13-15

Forum för form seminarium, Anders Lind, ”Konstnärlig forskning inom akademin”

 

21 oktober, 13-15

Textseminarium, Daniela Dahl

 

28 oktober, 13-15

Metodseminarium, Anna Friberg. “Historical Time and Regimes of Temporality: On the Plurality and Order of Time across Histories”

 

10 november, 15-17

Installationsföreläsning, Bodil Axelsson.

 

11 november, 13-15


Tema Q + Tema G seminarium, Redi Koobak. “Aesthetic Modes of Implication: Evoking Common Grounds of Injustice”
 

17 november, 13-15

Forum för form seminarium. Seminarium arbete med texter. Workshop och uppföljning av idé-seminariet den 18 augusti. Mer information meddelas senare.

 

18 november, 13-15

Tema Q + REMESO, seminarium, Rebecka Katz Thor,“Remember us To Life - Vulnerable Memory in a Prospective Monument, Memorial and Museum”

 

24 november, 13-15

60% seminarium, Victoria Martinez,“Afterlives: Histories of Survivors of Nazi Persecution in Sweden”

Kommentator: Maria Tamboukou, professor in feminist studies, University of East London, UK

Läsare: Maria Björkman, Institutionen för kultur och samhälle, LiU. Izabela A. Dahl, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet 

 

24-25 november

Vetenskapsrådet, symposium om konstnärlig forskning 2021

Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning. Artikulation kan ses som en process där förhållandet mellan olika element görs urskiljbart, gripbart och möjligt att förmedla och där förståelsens former, beroenden och följdverkningar synliggörs. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om artikulationer som ”teoretiserande i praktiken”, om kunskapsrelaterade friheter och möjligheter, men kanske också om de rättigheter och skyldigheter som forskande för med sig. Hur utnyttjas möjligheten att genom konstnärliga artikulationer påverka teoribildning och begreppsutveckling? Hur kan konstnärlig artikulation ges utrymme inom andra forskningsfält? På vilket sätt följer den konstnärliga forskningen upp de artikulationer som den utvecklar?

Symposiet kommer att fokusera på de artikulationer och den teori- och begreppsutveckling som sker inom ramen för konstnärlig forskning, men också kritiskt uppmärksamma artikulationers kunskapsmässiga betydelse mer generellt.

Arrangeras av Vetenskapsrådet, i samarbete med Malmö universitet (Institutionen för konst, kultur och kommunikation/K3) och Inkonst, och hålls på både svenska och engelska, på plats och digitalt. Kontakta Frida Berntsson för mer information. 

 

8 december, 13-17

Avtackningsseminarium, Martin Kylhammar

 

9 december, 13-15


Tema Q + COMPASS seminarium, Dmitry Arzyotov. “Traces on the Tundra Skin: Politics and Ontologies of Conservation in the Soviet Arctic”
 

16 december, 13-15

”Bokbord” och julfika.

 

17 december, 9-11.30

Forum för form seminarium: Hundra år av design och demokrati – Visioner för framtiden

År 2021 fyller demokratin hundra år i Sverige. Seminarieserien är ett sätt att synliggöra rollen design spelat i samhällets skiften genom hundra år. Formuleringar i regeringsformen, bland annat att all offentlig makt utgår från folket, och att den enskildes välfärd skall vara det grundläggande målet för all offentlig verksamhet, har utgjort en sammanflätning av design och demokrati. I samarbete med LiU design. Läs mer om design och demokrati.

Om Tema QVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

Kontakta seminarieansvarig Olga Zabalueva för att få texter och zoom-länk till seminarierna. Kontakta Frida Berntsson för seminarier som rör Forum för form, estetik och gestaltning.