KOMPASS – En forskningshubb om kunskapscirkulation

En äldre kompass mot en grå bakgrund.
Båtkompass från Smithsonians samlingar/National Museum of American History. Harold Dorwin

KOMPASS är en ny forskningshubb som har ambitionen att skapa en
hemvist för olika tvärvetenskapliga studier som fokuserar på kunskapens olika rörelser, hur skapandet och spridningen av kunskap möjliggörs
– och omöjliggörs. 

Även om text och skrivande kvarstår som centralt, möter dessa historiska praktiker nya materiella och mediala villkor som påverkar hur kunskap skapas både inom och utanför den akademiska världen.

Kunskap färdas också i kroppar och föremål, genom föreställningar och utställningar, i talad och inspelad form. En mångfald av former som matchas av en mångfald av normer: från hantverkskunnande till sekretessavtal, från upphovsrätt till öppen tillgång.

En dynamik mellan form och norm

I KOMPASS är vi särskilt intresserade av hur villkoren för kunskapens rörelser kan förstås som en dynamik mellan form och norm, mellan olika typer av materialiteter och regleringar, informella som formella.

Namnet KOMPASS har vi valt eftersom det är en artefakt som symboliserar dessa två aspekter. Kompassen är ett objekt som transporterar, förpackar, och tar ut riktningen för kunskapens olika rörelser. Som en patenterad uppfinning förkroppsligar kompassen också kontrollen av kunskap, ordning och segmentering både i juridisk såväl som materiell form.

KOMPASS är en forskningshubb där texter, föreställningar, bilder och föremål kolliderar och samexisterar med reglering, klassificering, informell och formell kontroll vad gäller medieringen och spridningen av kunskap.

 
 

AktuelltVisa/dölj innehåll

Seminarier

Kunskapens rörelser i historien

19 maj 2021, klockan 13.00-15.00, via Zoom.

Ett seminarium med LUCK: Lund Centre for the History of Knowledge.

Medverkande: Johan Östling, Anna Hammar och David Larsson Heidenblad, Lunds universitet.

Seminariet är öppet för alla. För mer information kontakta Johanna Dahlin.

 

KOMPASS forskarutbildningskursVisa/dölj innehåll

Kunskapens rörelser: mellan form och norm

Att kunskap cirkulerar, eller kanske snarast, är tänkt att cirkulera, förefaller självklart. Men genom vilka former, och under vilka villkor?

Under vårterminen 2022 ger KOMPASS forskarutbildningskursen Kunskapens rörelser: mellan form och norm i samarbete med Tema Kultur och samhälle och Culture Unbound.

Läs mer i kursbeskrivningen.

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll