Foto: Thor Balkhed

Radiofrekvenslaboratoriet ligger bredvid laboratoriet för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Det är utrustat med signalgeneratorer, spektrumanalysatorer, (vektor) nätverksanalysatorer och oscilloskop, med mera. Utförliga mätningar på såväl modulerade som omodulerade signaler kan utföras. Den kombinerade styrkan i de bägge laboratorierna kan användas till ett brett utbud av verifikationstester och är speciellt lämplig för trådlös teknologi.

Ett urval av tillgänglig utrustning:

  • Vektor nätverksanalysator (ZVM) från Rhode Schwarz (10 MHz - 20 GHz)
  • Spektrum analysator från Agilent (9 kHz - 26.5 GHz)
  • Vektor signal generator från Agilent (250 kHz - 20 GHz)
  • Signal generator SMIQ 06B från Rhode Schwarz (300 kHz - 6.4 GHz)
  • Infinium DCA 86100B bredbandsoscilloskop utrustad med Agilent 54754 TDR modul
  • Bitfelsfrekvenstestare Agilent ParBert 81250 (2.7 Gb/s per kanal)
  • Digitala oscilloskop

Kontakta