Presentation

Jag utvecklar nya lösningar för högkapacitets radio ”front-end” delar. Det handlar om olika komponenter rörande antennen(erna) eller nära antenn i en front-end. Olika trådlösa system kräver mer och mer kapacitet för att möta framtida prestandakrav. Det kräver antennsystem och övriga front-end delar med hög kapacitet, t.ex. i frekvensbandbredd.

Utbildning

Civilingenjör i elektronikdesign, inriktning elektronikkonstruktion/
Examen år 2002 från Linköpings universitet/ Campus Norrköping.

Teknologie doktor (TeknD) inom kommunikationselektronik
Examen 2008 från Linköping University/ Campus Norrköping.

Publikationer

2022