Nya forskare och projekt på CMIV


MR-kamera CMIV
Anslutning av forskare

Forskarna som bedriver forskning på CMIV anslutna CMIV-forskare. För att ansöka om att bli ansluten kontaktas Maria Kvist och researcher application form fylls i. Ansökan tas upp på nästa rådsmöte.

Vi rekommenderar också att ni ansluter era doktorander till CMIVs forskarskola.

CMIV-projekt

Innan du påbörjar din forskning behöver du ha ett godkänt CMIV-projekt med ett CMIV-projektnummer. Projektnumret används för bokning och fakturering och är viktigt för att administrationen ska fungera smidigt. För att få ditt projekt godkänt och tilldelat ett projektnummer skickas ifylld Application form administrative project 2017 ver 1 till Maria Kvist. Ansökan tas upp på nästa rådsmöte men vid korrekt ifylld blankett kan Maria Kvist ge ett förhandsbesked.

Kontakt

CMIV