Fotografi av MR-sköterska som injicerar kontrastmedel på en patient i MR-kameranChrister Holm, modality manager MR

Anslutning av forskare

Forskarna som bedriver forskning på CMIV är anslutna CMIV-forskare. För att ansöka om att bli ansluten fylls researcher application form i och skickas till Maria Kvist. Ansökan tas upp på CMIVs vetenskapliga råds nästa möte.

Vi rekommenderar också att ni ansluter era doktorander till CMIVs forskarskola.

CMIV-projekt

Innan du påbörjar din forskning behöver du ha ett godkänt CMIV-projekt med ett CMIV-projektnummer. Projektnumret används för bokning och fakturering och är viktigt för att administrationen ska fungera smidigt. För att få ditt projekt godkänt och tilldelat ett projektnummer skickas ifylld "administrative project application" för MR eller CT som hittas nedan till Maria Kvist. Ansökan tas upp på nästa rådsmöte men vid korrekt ifylld blankett kan Maria Kvist ge ett förhandsbesked.

Administrative project application - MR

Administrative project application - CT

Kontakt

CMIV