18 november 2014

Alzheimers och Parkinsons sjukdomar kan spridas från nervcell till nervcell i hjärnan. En av forskarna som visat hur denna överföring sker är LiU-docenten Martin Hallbeck, som presenterade sina rön vid konferensen Neuroscience 2014 i Washington DC.

hjärna– Giftiga proteiner klumpas ihop och packas inuti en nervcell. Innehållet töms sedan i synapsklyftan där det kan tas upp av en annan nervcell. Vi kan nu använda denna nya kunskap och nya modellsystem för att forska fram läkemedel som kan blockera framskridandet av neurodegenerativa sjukdomar, förklarade Martin Hallbeck.

Idag finns bara symtomlindrande läkemedel för de bägge sjukdomarna. Mycket tyder på att nervceller bryts ned av giftiga proteiner, oligomerer. Aktuell forskning indikerar att dessa kan spridas från en nervcell till nästa, men det återstod att visa hur denna överföring sker.

martin hallbeckMartin Hallbeck (bilden) och hans medarbetare odlade nervceller från mänskliga stamceller. Sedan färgade de in två typer av oligomerer med ett fluorescerande ämne. Genom att följa dem i cellkulturen upptäckte de att oligomererna packats i små blåsor, exosomer, som sedan tömdes i gapet mellan nervcellerna.

Gruppen fann också att överföringen kunde förebyggas med en liten blockerande molekyl – ett fynd som kan leda till utvecklingen av en ny typ av läkemedel med förmågan att hejda en fortskridande kognitiv nedbrytning i hjärnan.

Vid Society for Neurosciences 44:e årliga möte som pågår 15–19 november deltar över 30 000 forskare från ett 80-tal länder.

Relaterat material

Neuroscience 2014  http://www.sfn.org/annual-meeting/neuroscience-2014
Alzheimers: från nervcell till nervcell  http://www.liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.352091?l=sv


2014-11-18