Ny diagnostik och behandling genom ny förståelse av neurodegenerativa sjukdomar

Sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons drabbar milliontals människor i världen och medför omfattande vårdbehov och en för tidig död.

Trots stora ansträngningar förstår vi inte sjukdomarna och vi saknar botemedel. Jag och min forskargrupp vill förstå varför nervcellerna i hjärnan blir sjuka och hur sjukdomarna sprids i hjärnan.

För att göra det undersöker vi de cellulära mekanismerna för spridningen; Vad händer vid förbindelserna mellan nervcellerna? Hur blir mottagarcellen sjuk? Kan dessa händelser användas som diagnostiska verktyg? Finns det möjligheter att bromsa spridningen?

Som en del i denna forskning har vi kunnat göra viktiga genombrott där vi kunnat visa att giftiga proteinaggregat kan spridas mellan nervceller i Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Nyligen har min forskargrupp visat hur spridning av Alzheimer relaterade aggregat går till och att denna spridning kan bromsas i cellförsök. Vi har också visat att funktionen på cellens nedbrytningssystem är avgörande för vilken effekt denna spridning får på den mottagande cellen.

Att förstå mekanismerna för hur spridningen sker och orsakar skador på nya celler är nödvändigt. Genom att kombinera frågeställningar från kliniken med avancerade forskningsmetoder har de projektet min forskningsgrupp arbetar med potential att hitta dessa mekanismer och genom ny förståelse av sjukdomarnas mekanismer kan projekten ge nya möjligheter till diagnostik och läkemedelsutveckling.


Nyheter Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Jakob Domert, Sahana Bhima Rao, Lotta Agholme, Ann-Christin Brorsson, Jan Marcusson, Martin Hallbeck, Sangeeta Nath (2014)

Neurobiology of Disease , Vol.65 , s.82-92 Vidare till DOI

Sangeeta Nath, Lotta Agholme, Firoz Roshan, Björn Granseth, Jan Marcusson, Martin Hallbeck (2012)

Journal of Neuroscience , Vol.32 , s.8767-8777 Vidare till DOI

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter inom mitt forskningsområde Visa/dölj innehåll

Om mig Visa/dölj innehåll

CV

Universitetsexamen

  • Medicine doktor

Avhandling

  • 2000, Neurobiology, Linköping University (LiU)
    “Peptidergic projections from the rat paraventricular hypothalamic nucleus to the spinal cord.”

Nuvarande anställning

  • Biträdande professor, Linköpings universitet
  • Överläkare, Klinisk Patologi, subspecialiserad inom Neuropatologi och Molekylär patologi, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Klinikchef, Klinisk Patologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Undervisning

  • Läkarprogrammet

Utmärkelser

  • Alzheimerfondens stora forskningspris, 2015
  • Eric K. Fernströms Pris till en yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare, 2013

Hallbeck Lab i sociala medier Visa/dölj innehåll

Relaterad forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll