Fotografi av Martin Hallbeck

Martin Hallbeck

Professor

Jag vill bidra till en förståelse om mekanismerna som orsakar sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons och genom det hitta nya mål för diagnostik och behandling.

Ny diagnostik och behandling genom ny förståelse av neurodegenerativa sjukdomar

Sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons drabbar milliontals människor i världen och medför omfattande vårdbehov och en för tidig död.

Trots stora ansträngningar förstår vi inte sjukdomarna och vi saknar botemedel. Jag och min forskargrupp vill förstå varför nervcellerna i hjärnan blir sjuka och hur sjukdomarna sprids i hjärnan.

För att göra det undersöker vi de cellulära mekanismerna för spridningen; Vad händer vid förbindelserna mellan nervcellerna? Hur blir mottagarcellen sjuk? Kan dessa händelser användas som diagnostiska verktyg? Finns det möjligheter att bromsa spridningen?

Som en del i denna forskning har vi kunnat göra viktiga genombrott där vi kunnat visa att giftiga proteinaggregat kan spridas mellan nervceller i Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Nyligen har min forskargrupp visat hur spridning av Alzheimer relaterade aggregat går till och att denna spridning kan bromsas i cellförsök. Vi har också visat att funktionen på cellens nedbrytningssystem är avgörande för vilken effekt denna spridning får på den mottagande cellen.

Att förstå mekanismerna för hur spridningen sker och orsakar skador på nya celler är nödvändigt. Genom att kombinera frågeställningar från kliniken med avancerade forskningsmetoder har de projektet min forskningsgrupp arbetar med potential att hitta dessa mekanismer och genom ny förståelse av sjukdomarnas mekanismer kan projekten ge nya möjligheter till diagnostik och läkemedelsutveckling.


Nyheter

Illustration av dnasträng.

Precisionsmedicin till folket: Vinnova förlänger satsning

En nationell satsning för att införa individanpassad vård och behandling, så kallad precisionsmedicin, får fortsatt finansiering. Linköpings universitet och Region Östergötland ingår i en av de sju noderna i Genomic Medicine Sweden.

Martin Hallbeck och Per Hammarström

De bidrar med varsin pusselbit till forskningen om Alzheimers sjukdom

Den ena är proteinkemist, den andra är läkare. Båda forskar på Alzheimers sjukdom. De drar nytta av varandras kunskaper för att fortare göra framsteg. Målet: att göra skillnad för dem som drabbats av sjukdom.

Martin Hallbeck och Per Hammarström vid utdelningen av forskningsanslag.

Två av sex bidrag för alzheimerforskning till LiU

Martin Hallbeck och Per Hammarström är två av de sex forskare som får anslag i Hjärnfondens särskilda utlysning för forskning om Alzheimers sjukdom.

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Jakob Domert, Sahana Bhima Rao, Lotta Agholme, Ann-Christin Brorsson, Jan Marcusson, Martin Hallbeck, Sangeeta Nath (2014)

Neurobiology of Disease , Vol.65 , s.82-92 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Sangeeta Nath, Lotta Agholme, Firoz Roshan, Björn Granseth, Jan Marcusson, Martin Hallbeck (2012)

Journal of Neuroscience , Vol.32 , s.8767-8777 Vidare till DOI

Publikationer i DiVA

2024

Cornelia Bratengeier, L. Johansson, Aneta Liszka, A. D. Bakker, Martin Hallbeck, Anna Fahlgren (2024) Mechanical loading intensities affect the release of extracellular vesicles from mouse bone marrow-derived hematopoietic progenitor cells and change their osteoclast-modulating effect The FASEB Journal, Vol. 38, Artikel e23323 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter inom mitt forskningsområde

Om mig

CV

Universitetsexamen

  • Medicine doktor

Avhandling

  • 2000, Neurobiology, Linköping University (LiU)
    “Peptidergic projections from the rat paraventricular hypothalamic nucleus to the spinal cord.”

Nuvarande anställning

  • Biträdande professor, Linköpings universitet
  • Överläkare, Klinisk Patologi, subspecialiserad inom Neuropatologi och Molekylär patologi, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Klinikchef, Klinisk Patologi, Universitetssjukhuset i Linköping

Undervisning

  • Läkarprogrammet

Utmärkelser

  • Alzheimerfondens stora forskningspris, 2015
  • Eric K. Fernströms Pris till en yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare, 2013

Hallbeck Lab i sociala medier

Relaterad forskning

Organisation