I projektet studerar vi hur man sätter samman grupper av agenter och tilldelar dem uppgifter som de ska lösa så att alla uppgifter utförs så bra och effektivt som möjligt. Våra algoritmer har exempelvis testats på strategispel.

Koalitioner formas och uppgifter allokerasEtt fundamentalt problem inom artificiell intelligens är hur man organiserar och koordinerar olika agenter för att förbättra deras prestation och förmåga. Detta är ett optimeringsproblem med många tillämpningar, exempelvis för att skapa arbetslag som utför specifika uppgifter.

Vi har tagit fram flera nya algoritmer som löser problemet. För att utvärdera algoritmerna har vi utökat etablerade metoder för att generera tester för den här typen av system, vi har även jämfört algoritmerna på syntetisk data som varierar både i hur den ser ut och hur komplex den är. Vi har bland annat använt algoritmerna i ett kommersiellt strategispel och har kunnat visa att algoritmer kan användas i spel för att koordinera grupper av agenter i realtid.

Algoritmerna har använts i ett kommersiellt dataspel

Forskare

Publikationer

2024

Fredrik Präntare (2024) Dividing the Indivisible: Algorithms, Empirical Advances, and Complexity Results for Value-Maximizing Combinatorial Assignment Problems

2021

Fredrik Präntare, Herman Appelgren, Fredrik Heintz (2021) Anytime Heuristic and Monte Carlo Methods for Large-Scale Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment THIRTY-FIFTH AAAI CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE, THIRTY-THIRD CONFERENCE ON INNOVATIVE APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE ELEVENTH SYMPOSIUM ON EDUCATIONAL ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, s. 11317-11324 Vidare till DOI
Fredrik Präntare, Fredrik Heintz (2021) Hybrid Dynamic Programming for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment PRIMA 2020: Principles and Practice of Multi-Agent Systems: 23rd International Conference, Nagoya, Japan, November 18–20, 2020, Proceedings, s. 19-33 Vidare till DOI

2020

Fredrik Präntare, Mattias Tiger, David Bergström, Herman Appelgren, Fredrik Heintz (2020) Towards Utilitarian Combinatorial Assignment with Deep Neural Networks and Heuristic Algorithms
Veronika Domova, Erik Gärtner, Fredrik Präntare, Martin Pallin, Johan Källström, Nikita Korzhitskii (2020) Improving Usability of Search and Rescue Decision Support Systems: WARA-PS Case Study In proceedings of the 2020 25th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA), s. 1251-1254 Vidare till DOI
Fredrik Präntare, Fredrik Heintz (2020) An anytime algorithm for optimal simultaneous coalition structure generation and assignment Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Vol. 34, Artikel 29 Vidare till DOI

2018

Fredrik Präntare, Fredrik Heintz (2018) An Anytime Algorithm for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment PRIMA 2018: Principles and Practice of Multi-Agent Systems: 21st International Conference, Tokyo, Japan, October 29-November 2, 2018, Proceedings, s. 158-174 Vidare till DOI

2017

Fredrik Präntare, Ingemar Ragnemalm, Fredrik Heintz (2017) An Algorithm for Simultaneous Coalition Structure Generation and Task Assignment PRIMA 2017: Principles and Practice of Multi-Agent Systems 20th International Conference, Nice, France, October 30 – November 3, 2017, Proceedings, s. 514-522 Vidare till DOI

WASP forskning