Samtidig koalitionsformering och uppgiftsallokering

I projektet studerar vi hur man sätter samman grupper av agenter och tilldelar dem uppgifter som de ska lösa så att alla uppgifter utförs så bra och effektivt som möjligt. Våra algoritmer har exempelvis testats på strategispel.

Koalitioner formas och uppgifter allokerasEtt fundamentalt problem inom artificiell intelligens är hur man organiserar och koordinerar olika agenter för att förbättra deras prestation och förmåga. Detta är ett optimeringsproblem med många tillämpningar, exempelvis för att skapa arbetslag som utför specifika uppgifter.

Vi har tagit fram flera nya algoritmer som löser problemet. För att utvärdera algoritmerna har vi utökat etablerade metoder för att generera tester för den här typen av system, vi har även jämfört algoritmerna på syntetisk data som varierar både i hur den ser ut och hur komplex den är. Vi har bland annat använt algoritmerna i ett kommersiellt strategispel och har kunnat visa att algoritmer kan användas i spel för att koordinera grupper av agenter i realtid.

Algoritmerna har använts i ett kommersiellt dataspel

Forskare

Publikationer

2021

2020

2018

2017

WASP forskning