Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter. Det vill säga konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar.

Foto: Göran Billeson Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

Nyheter

Publikationer

2018

Mattias Tiger, Fredrik Heintz

Gaussian Process Based Motion Pattern Recognition with Sequential Local Models

Ingår i 2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)

Konferensbidrag

Mikael Nilsson, Jonas Kvarnström, Patrick Doherty

Planning with Temporal Uncertainty, Resources and Non-Linear Control Parameters

Ingår i Proceedings of the Twenty-Eighth International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS), Delft, The Netherlands, June 24-29, 2018

Konferensbidrag

Fredrik Heintz, Linda Mannila

Computational Thinking for All - An Experience Report on Scaling up Teaching Computational Thinking to All Students in a Major City in Sweden

Ingår i Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)

Konferensbidrag

Medarbetare AIICS

Om institutionen

Kontakt