Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Artificiell intelligens och integrerade datorsystem är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Verksamhetens huvudfokus är forskning och undervisning inom artificiell intelligens, dess teoretiska grunder och dess tillämpningar.

Forskning och undervisning

Avdelningens huvudfokus är forskning inom artificiell intelligens, såväl dess grunder som dess tillämpningar på intelligenta artefakter och system för beslutsstöd.

Intelligenta artefakter är konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är mjukvaru agenter, obemannade farkoster och mobila robotar.

Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

Forskningslaboratorier

  • Knowledge Processing Lab 
  • Natural Language Processing Lab
  • Representation, Learning and Planning Lab
  • Reasoning and Learning Lab
  • Theoretical Computer Science Lab
  • Unmanned Aircraft Systems Technology Lab

Aktuellt vid AIICS

Nyheter och reportage

Forskning vid AIICS

Senaste publikationerna

2023

2022

Kontakta oss

Medarbetare vid AIICS

Alla medarbetare

Om institutionen