Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter.

Foto: Göran BillesonDet vill säga konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar.

Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

Kontakt

Nyheter

Publikationer

2017

Daniel de Leng, Fredrik Heintz

Towards Adaptive Semantic Subscriptions for Stream Reasoning in the Robot Operating System

Konferensbidrag

Elena Moral López

Muting pattern strategy for positioning in cellular networks.

Studentuppsats (Examensarbete)

Fredrik Heintz, Fredrik Löfgren

Linköping Humanoids: Application RoboCup 2017 Standard Platform League

Konferensbidrag

Medarbetare

Om institutionen