Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter.

Foto: Göran BillesonDet vill säga konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar.

Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

Nyheter

Publikationer

2018

Fredrik Heintz, Linda Mannila

Computational Thinking for All - An Experience Report on Scaling up Teaching Computational Thinking to All Students in a Major City in Sweden

Ingår i Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)

Konferensbidrag

2017

Mariusz Wzorek, Piotr Rudol, Gianpaolo Conte, Patrick Doherty

LinkBoard: Advanced Flight Control System for Micro Unmanned Aerial Vehicles

Ingår i 2017 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL AND ROBOTICS ENGINEERING (ICCRE2017)

Konferensbidrag

Mariusz Wzorek, Cyrille Berger, Patrick Doherty

A Framework for Safe Navigation of Unmanned Aerial Vehicles in Unknown Environments

Ingår i 25th International Conference on Systems Engineering

Konferensbidrag

Medarbetare

Om institutionen

Kontakt