Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter.

Foto: Göran BillesonDet vill säga konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar.

Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

Kontakt

Nyheter

Publikationer

2018

Fredrik Heintz, Linda Mannila

Computational Thinking for All - An Experience Report on Scaling up Teaching Computational Thinking to All Students in a Major City in Sweden

Ingår i Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)

Konferensbidrag

Daniel de Leng, Mattias Tiger, Mathias Almquist, Viktor Almquist, Niklas Carlsson

Second Screen Journey to the Cup: Twitter Dynamics during the Stanley Cup Playoffs

Ingår i Proceedings of the 2nd Network Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA)

Konferensbidrag

Mattias Tiger, Fredrik Heintz

Gaussian Process Based Motion Pattern Recognition with Sequential Local Models

Ingår i 2018 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)

Konferensbidrag

Medarbetare

Om institutionen