Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Artificiell intelligens och integrerade datorsystem är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Verksamhetens huvudfokus är forskning och undervisning inom artificiell intelligens, dess teoretiska grunder och dess tillämpningar.

Robothunden Spot överlämnar en första hjälpen väska till en knäböjande man Foto FREDRIK STREIFFERT Forskning och undervisning

Avdelningens huvudfokus är forskning inom artificiell intelligens, såväl dess grunder som dess tillämpningar på intelligenta artefakter och system för beslutsstöd.

Intelligenta artefakter är konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är mjukvaru agenter, obemannade farkoster och mobila robotar.

Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

Forskningslaboratorier

  • Knowledge Processing Lab 
  • Natural Language Processing Lab
  • Representation, Learning and Planning Lab
  • Reasoning and Learning Lab
  • Theoretical Computer Science Lab
  • Unmanned Aircraft Systems Technology Lab

Aktuellt vid AIICS

Nyheter och reportage

Klassrum med elever och lärare.

28 miljoner till forskning inom utbildningsvetenskap från VR

När Vetenskapsrådet delar ut forskningsbidrag inom utbildningsvetenskap får Linköpings universitet mest pengar av alla lärosäten. Det står klart efter att bidragstagarna tillkännagivits.

Abstrakt bild med textrutor över elektronik och ansiktet av en robot

De tar fram en tillförlitlig ChatGPT för europeiska språk

Tillförlitlig, öppen och hållbar – så ska en ChatGPT för europeiska språk inklusive svenska bli. Projektet koordineras av Linköpings universitet och utförs i samarbete med organisationer från Tyskland, Island, Danmark, Norge och Nederländerna.

Manlig forskare i labbmiljö med blå bakgrund.

13 miljoner till forskning om att lösa mord med AI

Har en person blivit mördad, förgiftad eller kanske dött av sjukdom? Nu har forskare fått 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utveckla metodik för att lösa brott med detaljerade analyser och artificiell intelligens.

Illustration med stjärnor

AI Academy vid Linköpings universitet

AI Academy är ett initiativ som utmanar begåvade studenter från en mängd olika program med spännande verkliga AI-problem. AI Academy hjälper Sverige att tillämpa AI på verkliga problem.

Forskning vid AIICS

Senaste publikationerna

2024

Patrick Doherty, Andrzej Szalas (2024) Dual forgetting operators in the context of weakest sufficient and strongest necessary conditions Artificial Intelligence, Vol. 326, Artikel 104036 Vidare till DOI

2023

Ehsan Doostmohammadi, Tobias Norlund, Marco Kuhlmann, Richard Johansson (2023) Surface-Based Retrieval Reduces Perplexity of Retrieval-Augmented Language Models Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers), pages 521–529
Emanuel Sanchez Aimar, Arvi Jonnarth, Michael Felsberg, Marco Kuhlmann (2023) Balanced Product of Calibrated Experts for Long-Tailed Recognition 2023 IEEE/CVF CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), s. 19967-19977 Vidare till DOI
Johan Källström (2023) Reinforcement Learning for Improved Utility of Simulation-Based Training
Mauricio Salerno, Raquel Fuentetaja, Jendrik Seipp (2023) Eliminating Redundant Actions from Plans using Classical Planning Proceedings of the Twentieth International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning (KR 2023), s. 774-778 Vidare till DOI
Thorsten Klößner, Jendrik Seipp, Marcel Steinmetz (2023) Cartesian Abstractions and Saturated Cost Partitioning in Probabilistic Planning Proceedings of the 26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2023), s. 1272-1279 Vidare till DOI
Paul Höft, David Speck, Jendrik Seipp (2023) Sensitivity Analysis for Saturated Post-hoc Optimization in Classical Planning Proceedings of the 26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2023), s. 1044-1051 Vidare till DOI
Remo Christen, Salomé Eriksson, Michael Katz, Christian Muise, Alice Petrov, Florian Pommerening, Jendrik Seipp, Silvan Sievers, David Speck (2023) PARIS: Planning Algorithms for Reconfiguring Independent Sets Proceedings of the 26th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2023), s. 453-460 Vidare till DOI
Simon Ståhlberg, Blai Bonet, Hector Geffner (2023) Learning General Policies with Policy Gradient Methods Proceedings of the 20th International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning, s. 647-657 Vidare till DOI
Simon Ståhlberg (2023) Lifted Successor Generation by Maximum Clique Enumeration ECAI 2023

Kontakta oss

Medarbetare vid AIICS

Alla medarbetare

Om institutionen