Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Artificiell intelligens och integrerade datorsystem är en avdelning vid Institutionen för datavetenskap. Verksamhetens huvudfokus är forskning och undervisning inom artificiell intelligens, dess teoretiska grunder och dess tillämpningar.

Robothunden Spot överlämnar en första hjälpen väska till en knäböjande man Foto FREDRIK STREIFFERT Forskning och undervisning

Avdelningens huvudfokus är forskning inom artificiell intelligens, såväl dess grunder som dess tillämpningar på intelligenta artefakter och system för beslutsstöd.

Intelligenta artefakter är konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är mjukvaru agenter, obemannade farkoster och mobila robotar.

Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

Forskningslaboratorier

  • Knowledge Processing Lab (KPLAB)
  • Maskinresonemang (MR)
  • Naturligt språk-behandling (NLP)
  • Reasoning and Learning Lab (REAL)
  • Theoretical Computer Science Lab (TCSLAB)
  • Unmanned Aircraft Systems Technology Lab (UASTech)

Aktuellt vid AIICS

Nyheter och reportage

Adrian Lawson och doktorand George Osipov vid prisceremoni av Lawsonpriset.

George Osipov tilldelas Lawson-stipendiet för 2023

George Osipov, doktorand vid IDA, får Lawsons stipendium 2023 för excellens på det datavetenskapliga området och för att ha utmärkt sig på internationell nivå. Hans kvalifikationer överskrider kraven för stipendiet.

AI-genererad bild med robot som försöker skriva ordet säkerhet.

Hur kan AI göras säker och användas för att skapa säkerhet?

Nyligen hölls ett heldagsseminarium om AI och Säkerhet vid Linköpings universitet. Seminariet arrangerades av SWECA i samarbete med bland annat Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Polisen.

I cockpit på en Gripen E flygsimulator

Ny doktorsavhandling i Datalogi

Johan Källström vid Institutionen för datavetenskap försvarade den 8 december sin avhandling om en maskininlärningsmetod, så kallad reinforcement learning, och dess användbarhet vid simuleringsbaserad pilotträning.

Forskning vid AIICS

Senaste publikationerna

2024

Jenny Kunz (2024) Understanding Large Language Models: Towards Rigorous and Targeted Interpretability Using Probing Classifiers and Self-Rationalisation
Jenny Kunz, Oskar Holmström (2024) The Impact of Language Adapters in Cross-Lingual Transfer for NLU
Marc Braun, Jenny Kunz (2024) A Hypothesis-Driven Framework for the Analysis of Self-Rationalising Models
Johannes Klaus Fichte, Sarah Alice Gaggl, Markus Hecher, Dominik Rusovac (2024) IASCAR: Incremental Answer Set Counting by Anytime Refinement Theory and Practice of Logic Programming Vidare till DOI
Henrik Carlsen, Bjorn Nykvist, Somya Joshi, Fredrik Heintz (2024) Chasing artificial intelligence in shared socioeconomic pathways One Earth, Vol. 7, s. 18-22 Vidare till DOI
Adeline Secolo, Paulo E. Santos, Patrick Doherty, Zoran Sjanic (2024) Collaborative Qualitative Environment Mapping ADVANCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AI 2023, PT II Vidare till DOI
Patrick Doherty, Andrzej Szalas (2024) Dual forgetting operators in the context of weakest sufficient and strongest necessary conditions Artificial Intelligence, Vol. 326, Artikel 104036 Vidare till DOI

2023

Md Fahim Sikder, Md Ferdous, Shraboni Afroz, Uzzal Podder, Kaniz Fatema, Mohammad Nahid Hossain, Md Tahmid Hasan, Mrinal Kanti Baowaly (2023) Explainable Bengali Multiclass News Classification 2023 26th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT) Vidare till DOI
Adeline Secolo, Paulo Santos, Patrick Doherty, Zoran Sjanic (2023) Collaborative Qualitative Environment Mapping AI 2023: Advances in Artificial Intelligence, s. 3-15 Vidare till DOI
Linda Mannila, Fredrik Heintz (2023) Introducing programming and computational thinking in grades 1-9: Sweden in an international context Programming and computational thinking in technology education: Swedish and international perspectives, s. 60-88

Fler initiativ inom AI vid AIICS, IDA och LiU

Kontakta oss

Medarbetare vid AIICS

Alla medarbetare

Om institutionen