Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS)

Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter. Det vill säga konstruerade fysiska system innehållande datorer och mjukvara för att uppfatta och tolka omgivningen och därav dra slutsatser för att kunna agera rationellt. Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar.

Foto: Göran Billeson Forskning och undervisning inom AIICS berör många delområden inom artificiell intelligens, matematisk och tillämpad logik, komplexitets- och algoritmteori, samt formella tekniker för modellering av diskreta och hybrida system för datorarkitektursutveckling och för kunskapsrepresentation inom AI.

NyheterVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2022

2021

Medarbetare AIICSVisa/dölj innehåll

Om institutionenVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll