WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Om WASP

Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. LiU har framstående forskning inom flera av de områden som är centrala inom Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Självkörande bilar, industriella beslutsstödsystem och robotar som samarbetar med varandra och med oss människor är bara några exempel från inledningen av den fjärde industriella revolutionen.

Vid Linköpings universitet finns ett antal starka forskningsmiljöer inom WASP:s centrala områden. Forskningen inom datorseende, utsågs av Vinnova till Sveriges främsta forskningsmiljö inom artificiell intelligens år 2018. Framstående forskargrupper finns även inom reglerteknik och fordonssystem, båda helt centrala för utvecklingen av framtidens autonoma system. Vid Campus Norrköping finns avdelningen Medie- och informationsteknik med världsledande forskning inom visualisering, artificiell intelligens och beslutsstöd. Inom datavetenskap bedrivs framstående forskning inom områden som artificiell intelligens, multiagent-system och maskininlärning.

WASP är en kraftfull satsning på grundforskning, utbildning och rekrytering inom autonoma system och mjukvaruutveckling. WASP:s vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens (AI), autonoma system och mjukvara till nytta för svensk industri. WASP har fem partneruniversitet: Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan och Umeå universitet, med Linköpings universitet som värduniversitet. Utöver dessa finns WASP-anslutna forskargrupper vid Örebro universitet, Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. WASP är det i särklass största enskilda forskningsprogrammet i Sverige. Samarbetet mellan akademi och svensk industri är en nyckelfaktor inom programmet.

Den totala satsningen uppgår till 6,2 miljarder kronor, fram till 2031, varav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 4,9 miljarder, övrig finansiering kommer från universitet och deltagande industriföretag. WASP är den största enskilda forskningssatsningen i Sverige i modern tid.

Längst ner på den här sidan finns en lista med WASP-forskare på Linköpings universitet.

WASP - fakta och siffror

  • Lanserades 2015
  • Fortsätter åtminstone till 2031
  • Finansieras med totalt 6,2 miljarder SEK, varav 4,9 miljarder SEK doneras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, resten är medfinansiering från partneruniversiteten och svenskt näringsliv.
  • 57 framgångsrika internationella rekryteringar av seniora forskare klara i mars 2023
  • 80 företag och organisationer engagerade i programmet
  • Syftar till att examinera 600 doktorander, varav 150 inom industrin
  • Målet är att etablera minst 80 forskargrupper


Kontakta oss som jobbar med WASP på LiU

Nyheter

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

Mika Gustafsson och David Martinez kikar in i ett rack i superdatorhallen Kärnhuset, NSC.

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

AI som hittar mönster i komplexa biologiska data kan på sikt bidra till individanpassad sjukvård. Forskare vid LiU har tagit fram en AI-stödd metod som bland annat kan användas till att bestämma personers kronologiska ålder och om de är rökare.

WASP nationellt

WASP kontakter nationellt

Filmklipp om WASP

Stora mängder data blir begriplig information

En viktig applikation för forskningen vid MIT finns inom WASP, där exempelvis autonoma, förarlösa bilar kan tränas i olika svåra trafikmiljöer.

Här testas autonom sjöräddning

WASP:s arena för allmän säkerhet, WARA PS, är först ut att visa upp ett autonomt sjöräddningssystem.

Flygande AI-forskning

Det är långt kvar tills vi kan samsas med flygande robotar på gator och torg, men demonstrationen inom WASP:s arena för publik säkerhet bjöd bland annat på en drönare som artigt viker åt sidan när en människa kommer gående.

Alla WASP-forskare på Linköpings universitet

Institutionen för datavetenskap (IDA)

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Institutionen för systemteknik (ISY)

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Institutionen för Tema (TEMA)

Matematiska institutionen (MAI)

Besöker du sidan i mobilen? Missa inte de här WASP-sidorna:

robothund Spot, drönare, liten helikopter, operatör

WASP vid Institutionen för datavetenskap (IDA)

WASP, Wallenberg AI autonomous systems and software program, är den största enskilda forskningssatsningen i Sverige i modern tid. En av forskningsmiljöerna kopplade till WASP vid Linköpings universitet, finns vid Institutionen för datavetenskap.

WASP Humaniora och samhälle vid IEI och TEMA

Autonomi och AI är inte bara teknik. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse finansierar 16 forskningsprojekt som studerar hur AI och autonoma system påverkar samhället och våra beteenden. Två av projekten finns vid LiU.

Datorseende

WASP vid Institutionen för systemteknik (ISY)

WASP Datorseende, WASP Sensorfusion, WASP Fordonssystem and WASP Optimering för inlärning och autonomi finns vid Institutionen för systemteknik (ISY) på Campus Valla i Linköping.

En man på en trappstege bredvid en cirkulär rigg.

WASP vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Forskningsmiljön vid avdelningen Medie- och informationsteknik, Campus Norrköping, grundar sig på mer än tjugo års forskning inom visualisering och interaktion med anknytning till artificiell intelligens, autonoma system och programvarukonstruktion.

Abstrakt bild med algoritmer och digitala symboler

WASP vid Matematiska Institutionen (MAI)

Forskningsmiljön vid Matematiska institutionen (MAI), kopplad till WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, består av de två grupperna Matematik och algoritmer för intelligent beslutsfattande samt Optimering för maskininlärning.

Piotr Rudol med en av drönarna, på Gränsö

Jobba på WASP

Kolla in våra lediga jobb på WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, vid Linköpings universitet. Ansök idag!

Mer om AI vid LiU