Artificiell intelligens och autonoma system

Fredrik Heintz är professor vid Institutionen för Datavetenskap och hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är särskilt intresserad av gränslandet mellan inlärning och slutsatsdragning samt tillitsfull AI (Trustworthy AI).

Fredrik Heintz är

Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor där han bland annat

 • infört begreppet datalogiskt tänkande till Sverige
 • ansvarat för utvecklingen av det nya civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik
 • varit med i framtagningen av de nya läroplanerna för grundskolan där programmering ingår

Nu leder han arbetet med fortbildning inom AI vid Linköpings universitet inklusive ansvaret för Elements of AI/Grunderna i AI

Kortfattat CV (på engelska)

University degrees and PhD’s

 • Professor, Computer Science, September 2021, Linköping University, Sweden
 • Docent, Computer Science, January 2014. Linköping University, Sweden
 • Ph.D., Computer Science, March 2009. Linköping University, Sweden
 • M.S., Computer Science, April 2000. Linköping University, Sweden

Visiting fellowships and postdoc positions

 • Guest researcher, Dep. of Communication and Media. Aug 2019 – Jun 2020. Lund University.
 • Visiting postdoc to Professor Michael Beetz and the Intelligent Autonomous Systems Group. June 2009. Munich Technical University, Germany

Supervision of students and post-docs

Supervisor postdoc

 • Jose Luis Lima (KAW), 2021-
 • Resmi Ramachandranpillai (ELLIIT), 2021-

Main supervisor PhD Students

 • Daniel de Leng (CUGS), PhD dec 2019
 • Mattias Tiger (WASP), 2015-
 • Fredrik Präntare (WASP), 2017-
 • Johan Källström (WASP/Saab), 2018-
 • David Bergström (KAW), 2020-
 • Md Fahim Sikder (KAW), 2020-
 • Erik Nikko (WASP/Saab), 2020-
 • Dennis Malmgren (WASP/Saab), 2021

Co-supervisor PhD Students

 • Katarina Sperling (LiU/IBL), 2020-
 • Katarzyna Söderlund (WASP-HS/LU), 2020-
 • Kashyap Haresamudram (WASP-HS/LU), 2020-
 • Marie Francisco (LiU/TEMA), 2021-
 • David Landén, Lic 2011

Prizes and Awards

 • Best student paper award to his PhD student Fredrik Präntare for their paper Hybrid Dynamic Programming for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment, 2020.
 • Prize for outstanding teaching effort, Linköping University, 2019.
 • Best paper award Tunable Dynamics in Agent-Based Simulation using Multi-Objective Reinforcement Learning at Adaptive and Learning Agents Workshop, 2019.
 • Best student paper award to his PhD student Fredrik Präntare for their paper An Anytime Algorithm for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment, 2018.
 • Best experience reports and tools paper award for Computational Thinking for All - An Experience Report on Scaling up Teaching Computational Thinking to All Students in a Major City in Sweden at the ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE), 2018.

Publikationer

2023

2022

Nyheter om Fredrik Heintz

Forskningsmiljöer

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

 

Om institutionen