Fotografi av Fredrik Heintz

Fredrik Heintz

Professor, Avdelningschef, Enhetschef

Fredrik Heintz leder forskningslaboratoriet Reasoning and Learning Lab inom avdelningen Artificiell intelligens och integrerade datorsystem, AIICS, vid Institutionen för datavetenskap, IDA.

Artificiell intelligens och autonoma system

Fredrik Heintz är professor vid Institutionen för Datavetenskap och hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han är särskilt intresserad av gränslandet mellan inlärning och slutsatsdragning samt tillitsfull AI (Trustworthy AI).

Fredrik Heintz är

Han är också väldigt aktiv i utbildningsfrågor där han bland annat

 • infört begreppet datalogiskt tänkande till Sverige
 • ansvarat för utvecklingen av det nya civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik
 • varit med i framtagningen av de nya läroplanerna för grundskolan där programmering ingår

Nu leder han arbetet med fortbildning inom AI vid Linköpings universitet inklusive ansvaret för Elements of AI/Grunderna i AI

Kortfattat CV (på engelska)

University degrees and PhD’s

 • Professor, Computer Science, September 2021, Linköping University, Sweden
 • Docent, Computer Science, January 2014. Linköping University, Sweden
 • Ph.D., Computer Science, March 2009. Linköping University, Sweden
 • M.S., Computer Science, April 2000. Linköping University, Sweden

Visiting fellowships and postdoc positions

 • Guest researcher, Dep. of Communication and Media. Aug 2019 – Jun 2020. Lund University.
 • Visiting postdoc to Professor Michael Beetz and the Intelligent Autonomous Systems Group. June 2009. Munich Technical University, Germany

Supervision of students and post-docs

Supervisor postdoc

 • Jose Luis Lima (KAW), 2021-
 • Resmi Ramachandranpillai (ELLIIT), 2021-

Main supervisor PhD Students

 • Daniel de Leng (CUGS), PhD dec 2019
 • Mattias Tiger (WASP), 2015-
 • Fredrik Präntare (WASP), 2017-
 • Johan Källström (WASP/Saab), 2018-
 • David Bergström (KAW), 2020-
 • Md Fahim Sikder (KAW), 2020-
 • Erik Nikko (WASP/Saab), 2020-
 • Dennis Malmgren (WASP/Saab), 2021

Co-supervisor PhD Students

 • Katarina Sperling (LiU/IBL), 2020-
 • Katarzyna Söderlund (WASP-HS/LU), 2020-
 • Kashyap Haresamudram (WASP-HS/LU), 2020-
 • Marie Francisco (LiU/TEMA), 2021-
 • David Landén, Lic 2011

Prizes and Awards

 • Best student paper award to his PhD student Fredrik Präntare for their paper Hybrid Dynamic Programming for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment, 2020.
 • Prize for outstanding teaching effort, Linköping University, 2019.
 • Best paper award Tunable Dynamics in Agent-Based Simulation using Multi-Objective Reinforcement Learning at Adaptive and Learning Agents Workshop, 2019.
 • Best student paper award to his PhD student Fredrik Präntare for their paper An Anytime Algorithm for Simultaneous Coalition Structure Generation and Assignment, 2018.
 • Best experience reports and tools paper award for Computational Thinking for All - An Experience Report on Scaling up Teaching Computational Thinking to All Students in a Major City in Sweden at the ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE), 2018.

Publikationer

2023

Katarina Sperling, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen, Fredrik Heintz (2023) Behind the Scenes of Co-designing AI and LA in K-12 Education Postdigital Science and Education Vidare till DOI
Katarina Sperling, Cormac McGrath, Linnéa Stenliden, Anna Åkerfeldt, Fredrik Heintz (2023) Mapping AI Literacy in Teacher Education 2nd International Symposium on Digital Transformation: August 21-23, 2023, Linnaeus University, Växjö
Mattias Tiger, David Bergström, Simon Wijk Stranius, Evelina Holmgren, Daniel de Leng, Fredrik Heintz (2023) On-Demand Multi-Agent Basket Picking for Shopping Stores 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)
Johan Källström, Fredrik Heintz (2023) Model-Based Multi-Objective Reinforcement Learning with Dynamic Utility Functions Proceedings of the Adaptive and Learning Agents Workshop (ALA) at AAMAS 2023, s. 1-9
Peter Vamplew, Benjamin J. Smith, Johan Källström, Gabriel Ramos, Roxana Rădulescu, Diederik M. Roijers, Conor F. Hayes, Fredrik Heintz, Patrick Mannion, Pieter J.K. Libin, Richard Dazeley, Cameron Foale (2023) Scalar Reward is Not Enough Proceedings of the 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS), s. 839-841

Nyheter om Fredrik Heintz

Abstrakt bild med textrutor över elektronik och ansiktet av en robot

De tar fram en tillförlitlig ChatGPT för europeiska språk

Tillförlitlig, öppen och hållbar – så ska en ChatGPT för europeiska språk inklusive svenska bli. Projektet koordineras av Linköpings universitet och utförs i samarbete med organisationer från Tyskland, Island, Danmark, Norge och Nederländerna.

Manlig forskare i labbmiljö med blå bakgrund.

13 miljoner till forskning om att lösa mord med AI

Har en person blivit mördad, förgiftad eller kanske dött av sjukdom? Nu har forskare fått 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att utveckla metodik för att lösa brott med detaljerade analyser och artificiell intelligens.

Annelie Norberg i studion.

Högaktuell forskning i ny säsong av podcasten Fakultet

En podcast där både forskaren och de som direkt berörs av forskningen får komma till tals. Det är tanken med Fakultet som ges ut av Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Nu släpps en ny säsong med högaktuella ämnen.

Professor Fredrik Heintz.

LiU och Brasilien fördjupar samarbetet inom AI

Fredrik Heintz, professor i datavetenskap, blir en av två ordföranden i en ny bilateral arbetsgrupp mellan Sverige och Brasilien inom AI. Han hoppas att samarbetet kommer att leda till fler forskningsprojekt och utbyten mellan LiU och Brasilien.

Professor Fredrik Heintz.

"Ett litet steg för forskningen men ett stort steg för nyttan"

Artificiell intelligens är på mångas läppar tack vare Chat GPT. Men är den nya tekniken ett hot eller en möjlighet? Eller kanske båda? AI-forskaren Fredrik Heintz ser stora möjligheter men också utmaningar.

AI-genererad bild av robotar i ett klassrum.

Tenta på nytt sätt med AI

Sättet att testa studenters kunskaper kommer att ändras. Med intåget av Chat GPT utmanas både universitetets lärare och disciplinnämnd.

Forskningsmiljöer

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

 

Om institutionen