Styrkor och utmaningar i den praktiknära forskningen.

Seminarieserien om praktiknära forskning kommer att behandla en mängd teman som handlar om hur det går att skapa hållbara forskningssamarbeten mellan akademi och skola. Under serien behandlas styrkor och utmaningar i den praktiknära forskningsprocessen. Seminarierna riktar sig till lärare, skolledare och forskare som är intresserade av hur forskningssamarbeten kan bidra till skolans utveckling.

Vi kommer att ha två till tre seminarier per termin och innehåll och tider uppdateras terminsvis.

Varmt välkomna att delta via zoom på höstens seminarier. Ingen anmälan krävs.

Tillfällen

1. Hur kan praktiknära forskning både bidra till utveckling i en skolpraktik och generera forskningsresultat?

Exemplet aktionsforskning

Datum: 8 september 2021 klockan 15.15-17.00
VarDigitalt via Zoom. 
Meeting ID: 615 8516 4920. Passcode: 899856.
Ansvariga: Lotta Johanson rektor Rimforsa skola samt Helene Elvstrand och Lina Lago, Linköpings universitet

2. Att avgränsa ett samverkansprojekt

I detta seminarium diskuteras hur frågor och problemställningar som uppstår i praktiken kan formuleras och preciseras, så att de blir möjliga att undersöka.

När: 9 november 2021 klockan 15.15-17.00
VarDigitalt via Zoom. 
Meeting ID: 615 8516 4920. Passcode: 899856.
Ansvarig: Anja Thorsten och Joakim Samuelsson, Linköpings universitet

3. Etik i praktiknära forskning

2022. Exakt datum och mer information kommer senare.

4. Elevernas perspektiv i praktiknära forskning

2022. Exakt datum och mer information kommer senare.

5. Vad innebär rollen som medforskande lärare/ förskollärare

2022. Exakt datum och mer information kommer senare.

6. Att skriva tillsammans forskare och praktiker

2022. Exakt datum och mer information kommer senare.

ULF

Kontakt