Utveckling, Lärande, Forskning - ULF

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

190319 På Dackeskolan den 19 mars 2019 i Mjölby.  Foto: Peter Holgersson AB Foto Peter Holgersson AB

Försöksverksamheten involverar i princip samtliga lärosäten i Sverige och Linköpings universitet ingår i Karlstad-noden tillsammans med Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

Syftet med försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för forskning som bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän. Samverkansmodellerna som skapas ska bli hållbara över tid och forskningen ska utgå från verksamhetens behov.

ULF ska också leda till vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet som i lärarutbildningarna på lärosätena samtidigt som det ger lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny kunskap bildas genom forskning och professionens beprövade erfarenhet.

Nationell webbsida ULF-samverkan 
Karstads Universitets webbsida om ULF-samverkan
Frågor och svar om ULF

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll