Utveckling, lärande, forskning

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen. För att möta de behov av forskning och utveckling som finns har vi byggt upp två modeller som kompletterar varandra, eftersom de initieras på olika nivå i organisationen.

  • Modell 1: I denna modell sker det initiala arbetet på huvudmannanivå. Där beslutas om en första avgränsning av forskningsområdet och om vilka kommuner som kan och vill delta. Utifrån de valda forskningsområdena skapas sedan en forskargrupp bestående forskare från LiU och medforskande lärare från kommunerna. Modell 1 innebär tvååriga lite större forskningsprojekt. Just nu pågår två sådana projekt: ”Digitalitet-jag vet” i vilket Linköpings och Motalas kommun ingår, och ”Ledarskap och lärande”, i vilket Mjölby, Norrköping och Söderköpings kommun ingår.
  • Modell 2: I denna modell initieras projekten på skolnivå. Enskilda skolor/ förskolor får här möjlighet att genomföra mindre projekt som bygger på behovet i den egna verksamheten. En forskare från LiU matchas med behovet på skolan och arbetar sedan tillsammans med ett lärarlag runt det utvecklings- och problemområde som skolan beskriver. Övningsskolorna har fått förtur att genomföra denna typ av projekt, men även andra skolor deltar. Modell 2 är ettåriga projekt.

Utöver detta så arbetar vi med att utveckla strukturer för att göra så att examensarbetena på lärarutbildningen i större utsträckning kan utgå från de frågor och behov som finns i skolpraktiken. Vi har också seminarier om praktiknära forskning som riktar sig till personal både inom skolan och akademin.

Ulf-projektVisa/dölj innehåll

ULF-bloggenVisa/dölj innehåll

24 maj, 2021

Observation – ett sällsynt fenomen i en lärares liv

Att bli observerad när man håller i sin undervisning är inte vardagsmat för lärare, men nu har de lärare som är med i vårt projekt blivit observerade två gånger. I forskningsprojektet Ledarskap för lärande har vi först gjort en för-observation, sedan har lärarna haft en utbildning och efter det blivit observerade igen, så sammanlagt har […]

Läs mer
04 dec, 2020

Är vi verkligen samstämmiga?

Att pröva observationsschema Klockan är 8.30, fredagen den 6/11 det redan historiska året 2020. Istället för att fysiskt ta oss till Linköpings universitet kopplar vi upp oss för ytterligare ett digitalt möte. Då var det äntligen dags att pröva det observationsschema vi med stor omsorg och möda utformat, stött och blött utifrån värdefulla insikter från […]

Läs mer
27 maj, 2020

Fokusintervjuer om ledarskap

  Det är måndag i februari, klockan är 14.41. Nu är det dags, dags för första fokusgruppsintervjun med kollegor kring ledarskapet i klassrummet. Känslan är lite lätt nervös då vi är i ett nytt sammanhang fast på vår arbetsplats med kollegor som vi känner väl. Spända och förväntansfulla gör vi i ordning lokalen vi ska […]

Läs mer

Konferens och seminarieserie Visa/dölj innehåll

Forskning och samverkan om skola och förskolaVisa/dölj innehåll

StyrgruppVisa/dölj innehåll