Utveckling, lärande, forskning

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Försöksverksamheten involverar i princip samtliga lärosäten i Sverige och Linköpings universitet ingår i Karlstad-noden tillsammans med Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

Syftet med försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för forskning som bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän. Samverkansmodellerna som skapas ska bli hållbara över tid och forskningen ska utgå från verksamhetens behov.

ULF ska också leda till vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet som i lärarutbildningarna på lärosätena samtidigt som det ger lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny kunskap bildas genom forskning och professionens beprövade erfarenhet.

Blogg
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll