I början av maj 2017 var det åttonde gången Norrköpings fond för forskning och utveckling delade ut medel till olika forskningsprojekt. Den totala summan i år blev 7 miljoner kronor.

Två av de totalt nio projekten som tilldelats medel finns på Avdelning Socialt arbete vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV). 

Dimitris Michailakis och Magnus Dahlstedt Foto: Linda Fredrikson
Huvudsökande och projektledare för projekten är professor Dimitris Michailakis (till vänster i bild) och professor Magnus Dahlstedt (till höger i bild).

Forskningsprojekt vid Socialt arbete

Språkintroduktion och etablering av nyanlända ungdomar: en jämförande studie av språkintroduktion på gymnasium och folkhögskola

Projektet handlar om att undersöka arbetet med språkintroduktion riktad mot nyanlända ungdomar i Norrköpings kommun. Särskilt fokus riktas mot två innovativa sätt att bedriva språkintroduktion för nyanlända ungdomar, dels på folkhögskola, dels med tvålärarsystem på gymnasiet. Forskningsprojektet vill ta reda på vilka sätt olika former av språkintroduktion till nyanlända bidrar till ungdomars etablering i det svenska samhället.

Projektet ska genomföras i samverkan med Marieborgs folkhögskola och utbildningskontoret i Norrköpings kommun. Projektet är den del av ett större forskningsprogram med flera parter, bland andra Stockholms stad, Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings kommun.

Huvudsökande och projektledare: professor Magnus Dahlstedt, ISV
Medsökande: Sabine Gruber, docent och lektor i socialt arbete, ISV och professor Andreas Fejes, IBL

Projektet tilldelas 908 000 kronor.

Daglig verksamhet med spelfokus

Syftet med projektet är att etablera en daglig verksamhet för unga som tar emot någon insats enligt LSS för att utforma verksamheten med fokus på spel. När verksamheten etablerats och varit igång en tid ska projektet utvärdera verksamheten. 

Projektet ska bedrivas i samverkan med vård- och omsorgskontoret, FUB- Östergötland, Attention, Autism- och Aspergerförbundet. 

Huvudsökande och projektledare: professor Dimitris Michailakis, ISV
Medsökande: Magnus Wiberg, doktorand vid ISV

Projektet tilldelas 790 000 kronor.

Fondens syften

De projekt som nu tilldelas medel har enligt forskningsfondens beredningsgrupp en klar och tydlig koppling till ett eller flera av fondens syften.

Medel ur fonden kan tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra huvudsyften uppnås: 

  • En högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärka utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckla Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat Bedömning av ansökningarna

Läs mer om projekten som tilldelats medel på Norrköpings kommuns hemsida (pdf)

Artikel på Affarsliv.com 2017-05-04

Kontakt

Relaterat innehåll