Uppkomst och förändring av medborgerliga ideal

Jag disputerade 2005 vid Tema etnicitet, Linköpings universitet, med avhandlingen Reserverad demokrati, som handlade om makt och inflytande i mångetniska förortsmiljöer runtom i Sverige.

Sedan dess har jag i min forskning bland annat intresserat mig för förhandlingen om medborgarskap i den mångetniska stadens kontext – i relation till välfärd, utbildning och politik.

Forskningsprojekt

Just nu leder jag ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, som handlar om ungdomar och oroligheter i stadens periferi.

Jag medverkar också i ett forskningsprojekt om skolvalets genomförande och konsekvenser i tre medelstora svenska städer, också det finansierat av Vetenskapsrådet.

Ett annat pågående forskningsprojekt handlar om vuxenutbildningens potential för medborgarskapande och social inkludering. 

Undervisning

Jag undervisar bland annat om välfärd och integration, utbildning och demokrati, främst på socionom- och lärarprogrammet.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Sociala medier
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

 Akademisk examen

 • Samhällsvetenskaplig linje, huvudområde statsvetenskap, Umeå Universitet, 1998
 • Filosofie doktor, Tema Etnicitet, Linköpings universitet, 2005
 • Docent, Etnicitet, Linköpings universitet, 2009
 • Biträdande professor, Etnicitet, Linköpings universitet, 2014

Nuvarande uppdrag

 • Ansvarig för forskarutbildningen i Socialt arbete vid LiU (2016-)
 • Ledamot, Styrelsen för Byrån mot diskriminering i Östergötland (2014-)
 • Ledamot, Mimerrådet, Nationellt program för folkbildningsforskning (2014-)

Arbete

 • Forskningsassistent, Sociologiska institutionen, Umeå universitet (1998-1999)
 • Doktorand, tema Etnicitet, LiU (1999-2005)
 • Forskarassistent, ISV, LiU (2005-2009)
 • Universitetslektor, ISV, LiU (2009-2015)
 • Avdelningschef, Remeso, LiU (2012-2015)


Publikationer
Visa/dölj innehåll

Nyhet
Visa/dölj innehåll

Urval av konferenspresentationer och föredrag
Visa/dölj innehåll

Konferenspresentationer (i urval)

 • Dahlstedt, Magnus (2016) ”Suburban Youth, Citizen Formation and the Governing of Multi-Ethnic Sweden”, keynote, Citizenship and Inclusion within the Nordic Welfare States, Roskilde University, 15 juni. 
 • Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David (2016) ”Inclusion as Assimilation: Sports and Third Sector as a Venue for Welfare Provision”, ISTR’s 12th International Conference: The Third Sector in Transition: Accountability, Transparency, and Social Inclusion, Ersta Sköndal University College, Stockholm, 28 juni-1 juli. 
 • Dahlstedt, Magnus & Lozic, Vanja & Petersson (2016) ”Governing Suburban Youth: Discourses on Suburbs, Parents and Other Subjects in Multi-Ethnic Sweden”, Parenting and Personhood: Cross-Cultural Perspectives on Family-Life, Expertise, and Risk Management, University of Kent, 23-24 juni. 


Föredrag (i urval)

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll