Dagens Nyheter skriver om en studie från Linköpings universitetssjukhus där Peter Johansson ingår som forskare. Av studien framgår att hjärtpatienter med dålig sömn har ökad risk för nya hälsoproblem.

I studien ingick 499 patienter som lagts in på sjukhus för hjärtrelaterade problem. När de skrevs ut efter första besöket uppgav 43 procent att de hade sömnproblem medan 30 procent hade det ett år senare.

Jämfört med patienter utan sömnproblem hade gruppen med sömnproblem dubbelt så hög risk att bli inlagda på sjukhus igen inom ett år för hjärtproblem och andra orsaker.

Läs artikeln i Dagens Nyheter (7 april 2014)

Kontakt

Relaterat innehåll