30 juni 2014

Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder.

Spädbarn med eksem– Styrkan med den här studien är att vi undersökt de 123 deltagarna noggrant och följt en hög andel av dem i tio år. Vi har använt moderna kliniska verktyg som verifierar förekomsten av astma och en vetenskaplig metod, SCORAD, för att bedöma eksemen. Vi har också gjort en kvalitativ bedömning av föräldrarnas allergier, säger Karin Fälth-Magnusson, barnallergolog och professor i pediatrik, som lett studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One.

Resultaten har lett forskarna tillbaka till den klassiska beskrivningen där svåra eksem hos spädbarnen, speciellt i kombination med pipande andning, leder till hösnuva i förskoleåldern och så småningom astma. Denna ”atopiska marsch” har tidvis varit ifrågasatt, men Karin Fälth-Magnusson anser att man nu har starkt stöd för att begreppet är relevant.

– Eksemet speglar en konstitution hos barnet att utveckla allergiska symtom, där olika system påverkas i olika åldrar, säger hon.

123 spädbarn med eksem som under åren 1999–2001 inremitterats från barnavårdscentraler och barnmottagningar i Linköping, Norrköping, Jönköping och Hudiksvall deltog i studien. Vid tio års ålder var 94 av dem kvar i populationen och undersöktes på nytt. 64 procent hade fortfarande problem med eksem, 47 procent hade hösnuva och 29 procent astma. Bara 14 procent var helt fria från allergiska symtom.

Studien har gett material till ett flertal artiklar, allt från att förstå den genetiska och immunologiska bakgrunden till hur man hanterar sjukdomen.

Ärftlighet är betydelsefullt, särskilt om bägge föräldrarna lider av allergiska symtom. Men det har blivit allt vanligare att barn även i icke-allergiska familjer drabbas. Dessvärre finns ännu inget botemedel mot dessa sjukdomar.

– Det är ändå mycket viktigt att behandla eksemen. En skadad hudbarriär ökar risken för att utveckla ytterligare besvär, men om huden får läka minskar det allergiska påslaget, säger Karin Fälth-Magnusson.

Numera finns dock bra lindrande behandling mot astma som har förändrat hela livssituationen för de drabbade barnen. Endast ett fåtal har idag så svåra symtom att de kräver sjukhusvård.

Artikel: Severe eczema in infancy can predict asthma development. A prospective study to the age of 10 years av Marie Ekbäck, Michaela Tedner, Irene Devenney, Göran Oldæus, Gunilla Norrman, Leif Strömberg och Karin Fälth-Magnusson. PLOS One 9(6)10 juni 2014.

Foto: Google

Kontakt

Allergiforskning