Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet

Hjärtfonden vid Linköpings universitet är en lokal stiftelse som syftar till att stötta framför allt yngre forskare vid Linköpings universitet inom området hjärt-kärlsjukdomar. 

Stiftelsen grundades via flera bidrag av Olle Westholm, det första bidraget kom 1983. Stiftelsen besitter nu ett kapital på ca 4 miljoner kronor och har årligen utdelat summor varierande mellan 50 000 – 400 000 kr, bland annat beroende på det allmänna börsläget. Fondmedlen förvaltas via Linköpings universitet.

Många yngre forskare har fått bidrag från Hjärtfonden som utgör en viktig lokal källa för att starta nya projekt.

Hjärt-kärlsjukdomar tillhör våra vanligaste sjukdomar och svarar för 55% av dödligheten av vår befolkning. Framgångsrik forskning har gjort att sjukligheten successivt minskat men fortfarande finns mycket att göra. Det moderna samhällets krav och vår livsstil medför tyvärr ökade hälsorisker. Även åldrandet bidrar väsentligt till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Endast genom en intensifierad forskning kan dessa risker kartläggas och effektiva motåtgärder sättas in. När sjukdomen brutit ut gäller det att med så skonsamma metoder som möjligt ställa diagnos tidigt och sätta in rätt behandling.

Den kliniska, patientnära forskningen är Hjärt- och medicincentrums kännetecken. Resultaten kommer snabbt våra patienter tillgodo i form av bättre diagnostik, effektivare behandling och förbättrad omvårdnad.

Stiftelsen är öppen för ytterligare insättningar

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet tar tacksamt emot ytterligare donationer och gåvor. Din gåva, stor som liten, är värdefull för forskningen.

Vill du ge en gåva till Hjärtfonden vid Linköpings universitet kan du sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro: 743-8740

Närmare upplysningar om Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet och den forskningsverksamhet den stödjer kan erhållas via telefonnummer 010-103 33 71 eller kontakta någon av oss som arbetar med donationer och stiftelser.

Vi insättning, maila ditt namn, adress och e-postadress till liudonation@liu.se, så att vi får möjlighet att tacka för din gåva. Kom även ihåg att ange ditt namn på inbetalningskortet eller i rutan för meddelande vid internetbetalning.

Högtidsgåva eller Minnesgåva

Om det är en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi även veta följande:

  1. Namn på den vars minne eller högtidsdag Du vill hedra.
  2. Det minnesord eller hälsning som eventuellt skall stå på gåvo/minnesbrevet.
  3. Fullständig adress dit gåvobrevet skall sändas.
  4. Vem gåvan är ifrån.
  5. Telefonnummer eller e-postadress om vi behöver nå dig.

Kontakt
Visa/dölj innehåll

dummygubbe

Kontakt Hjärtfonden

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet

Kontaktperson: Maria Linghammar

  • Hjärt- och medicincentrum, Universitetssjukhuset

Stöd LiU
Visa/dölj innehåll