Hjärtfonden vid Linköpings universitet är en lokal stiftelse som syftar till att stötta framför allt yngre forskare vid Linköpings universitet inom området hjärt-kärlsjukdomar.

Stiftelsen grundades via flera bidrag av Olle Westholm, det första bidraget kom 1983. Stiftelsen besitter nu ett kapital på ca 12 miljoner kronor och har årligen utdelat summor varierande mellan 50 000 – 400 000 kr, bland annat beroende på det allmänna börsläget. Fondmedlen förvaltas via Linköpings universitet.

Många yngre forskare har fått bidrag från Hjärtfonden som utgör en viktig lokal källa för att starta nya projekt.

Hjärt-kärlsjukdomar tillhör våra vanligaste sjukdomar och svarar för 55% av dödligheten av vår befolkning. Framgångsrik forskning har gjort att sjukligheten successivt minskat men fortfarande finns mycket att göra. Det moderna samhällets krav och vår livsstil medför tyvärr ökade hälsorisker. Även åldrandet bidrar väsentligt till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Endast genom en intensifierad forskning kan dessa risker kartläggas och effektiva motåtgärder sättas in. När sjukdomen brutit ut gäller det att med så skonsamma metoder som möjligt ställa diagnos tidigt och sätta in rätt behandling.

Den kliniska, patientnära forskningen är Hjärt- och medicincentrums kännetecken. Resultaten kommer snabbt våra patienter tillgodo i form av bättre diagnostik, effektivare behandling och förbättrad omvårdnad.

Stiftelsen är öppen för ytterligare insättningar

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet tar tacksamt emot ytterligare donationer och gåvor. Din gåva, stor som liten, är värdefull för forskningen.

Vill du ge en gåva till Hjärtfonden vid Linköpings universitet kan du sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro: 743-8740

Vid insättning, maila ditt namn, adress och e-post till liudonation@liu.se så att vi får möjlighet att tacka för din gåva. Kom även ihåg att ange ditt namn i samband med inbetalningen.

Högtidsgåva eller Minnesgåva

Vid insättning av en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi veta följande

  1. Vilket område/stiftelse du vill stödja.
  2. Namn på den du vill hedra. 
  3. Minnesord eller hälsning på gåvo-/minnesbrevet
  4. Adress dit gåvobrevet skall sändas. 
  5. Vem gåvan är ifrån samt adress, tel.nr och e-post.
    Maila informationen till: liudonation@liu.se

Kontakt