Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och världen. Det drabbar både enskilda människor som mår dåligt och samhället i form av ökade kostnader. Nya lösningar behövs – och en del av svaren finns på internet.

Kvinna sitter på golvet med bärbar dator och handen för pannanStudier visar att internetbaserad KBT ger lika goda resultat som att träffa en psykolog ansikte mot ansikte. Foto Aleksandr Davydov/Mostphotos

I slutet av 1990-talet knackar två studenter på hos sin handledare Gerhard Andersson. De vill undersöka om det går att använda internet för att behandla huvudvärk. Intressant, tycker Gerhard Andersson och ger klartecken, utan att ana hur stort detta kommer att bli.

Studien är en av de första i världen om internetbehandling. Studiedeltagarna som lider av huvudvärk får lära sig om avslappning, stresshantering och liknande via e-post och det visar sig ge bra resultat.

Internetterapi handlar om att få instruktioner via nätet och göra övningarna när och där det passar. Patienten behöver inte smyga iväg från jobbet utan kan sitta hemma i soffan. Man kan ta del av informationen flera gånger, glömmer man något är det bara att läsa en gång till. Samtidigt finns det en närvarande terapeut som ger återkoppling.

Alltifrån depression till spindelfobi

En man sitter och håller i en skateboard.Förutom att han är en förgrundsgestalt inom internetterapi, LiU:s mest prisade psykolog och vinnare av nordiska medicinpriset, är professor Gerhard Andersson även en hängiven skejtare. Foto Anna NilsenEtt nytt forskningsområde är fött och Gerhard Andersson följer raskt upp huvudvärksstudien med en om tinnitus. Inom kort är han forskningsledare för ett gäng duktiga studenter och doktorander. 2004 blir han professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, där han fortsätter att utforska möjligheter till internetbehandling för alltifrån depression till spindelfobi.

Både behandlingsformen kognitiv beteendeterapi (KBT) och tekniken utvecklas, inte minst när de smarta telefonerna gör entré. Det visar sig gång på gång att internetbaserad KBT ger lika goda resultat som att träffa en psykolog ansikte mot ansikte. Gerhard Andersson blir en förgrundsgestalt och hans forskargrupp räknas till de främsta i världen inom området.

Nätterapiforskning nära studenterna

Forskningen i Linköping är ovanligt studentdriven och studentnära. Tack vare att psykologprogrammet tillämpar problembaserat lärande är studenterna vana att jobba i grupp och kan ta ett stort ansvar. Då vågar man sig på projektidéer som det inte finns så mycket pengar för och studenterna får stort inflytande.

LiU-forskarna fortsätter bryta mark med forskningsprojekt inom nya områden som ensamhet, perfektionism och återhämtning vid stress. Internet gör också att nya behandlingar kan utvecklas och prövas på ett snabbare och mer effektivt sätt.

Den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem som vi inte har fått bukt med. I många fall är internetterapi en möjlig väg framåt, inte minst när det handlar om stress och att människor går in i väggen. I dag erbjuder de flesta regioner i Sverige internetbaserad KBT. Det råder brist på utbildade KBT-terapeuter och genom internetbehandling kan fler få hjälp snabbare. Resultat: vinst för både människan och samhället.

Mer om Gerhard Andersson och internetterapiforskningen

Bli psykolog eller forskare

Förnyare från början