:

Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologi söker att beskriva och förklara beteenden, tankar, känslor och upplevelser. Som psykolog kan du hjälpa till att förstå mänskligt agerande - hos individer, i grupper eller i organisationer. Du har också en bra grund om du vill forska.

Psykologprogrammet, 300 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

På psykologprogrammet vid Linköpings universitet får du inte bara kunskaper i psykologi – vår utbildning bygger också på problembaserat lärande, PBL, en pedagogik som gör dig väl förberedd för ditt framtida arbete i olika team och arbetsgrupper. 

Nyfiken och aktiv

Utbildningen går från grundläggande kunskaper mot mer avancerade och du utvecklar kunskaper och färdigheter inom bedömning, behandling, handledning, forskning och utvärdering. Du genomför handlett klientarbete där du använder dig av en psykologiska behandlingsmetod för att lära dig att hjälpa människor med olika typer av problem. Den pedagogiska modellen PBL kräver eget ansvar och mycket samarbete med dina kurskamrater – och en nyfiken och aktiv attityd.

Tillämpad utbildning

För att du ska få konkret erfarenhet av psykologens arbete ingår även praktik och tillämpande moment i utbildningen. Inom utbildningen undervisar såväl yrkesverksamma psykologer, som högt ansedda forskare inom exempelvis kognitionspsykologi och psykologisk behandling. I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete på masternivå. För att få en legitimation ska du sedan, i minst ett år, arbeta i särskild handledd praktiktjänst, så kallad PTP-tjänst.

Det här läser du Visa/dölj innehåll

Meritvärde Visa/dölj innehåll

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid Visa/dölj innehåll

När du är färdig väntar en bred arbetsmarknad, där du får möta människor inom såväl vård och omsorg som inom utbildning eller i arbetslivet. De flesta psykologer arbetar med förebyggande, utredande och behandlande insatser inom social omsorg, hälsovård och psykiatri. Andra arbetar med enskilda personer eller med grupper som behöver stöd i till exempel verksamhets- eller ledarskapsutveckling. Många psykologer är egna företagare.

Hur är det att plugga till psykolog? Visa/dölj innehåll

Hur är det att plugga till psykolog?

Shermi Omar och Jacob Lennartsson berättar om hur det är att plugga psykologprogrammet på Linköpings universitet.

Röster om programmet Visa/dölj innehåll

Att jobba som psykolog Visa/dölj innehåll

Om PBL Visa/dölj innehåll

Psykologprogrammet vid Linköpings universitet bygger på problembaserat lärande, PBL, en pedagogik som gör dig väl förberedd för ditt arbete. Se mer här!

Studentlivet Visa/dölj innehåll