Psykologprogrammet, 300 hp

Programbild Psykolog studenter pluggar

Psykologi är kunskapen om människans handlingar, tankar och känslor. Som psykolog kan du hjälpa människor att förstå vad de upplever, varför de gör som de gör och hur de kan åstadkomma en förändring.

Psykologprogrammet, 300 hp

HT 2019, Heltid 100%, Linköping

Inte öppen för anmälan

Du kan förvänta dig en utbildning av högsta kvalitet. På psykologprogrammet vid Linköpings universitet får du inte bara kunskaper i psykologi – vår utbildning bygger också på problembaserat lärande, PBL, en pedagogik som gör dig väl förberedd för ditt framtida arbete i olika team och arbetsgrupper. 

Nyfiken och aktiv

Under utbildningen lär du dig och utvecklar färdigheter inom diagnostisering, behandling, konsultation, handledning, forskning och utvärdering. Du studerar olika psykologiska behandlingsmetoder där du under handledning får lära dig att hjälpa människor med problem. Den pedagogiska modellen PBL kräver mycket samarbete med dina kurskamrater – och en nyfiken och aktiv attityd.

Tillämpad utbildning

För att du ska få konkret erfarenhet av psykologens arbete ingår även praktik och tillämpande moment i utbildningen. Du kommer att inspireras och få lära dig av yrkesverksamma psykologer, men också forskare inom exempelvis kognitionspsykologi, handikappvetenskap, barns och ungdomars utveckling, klinisk psykologi och psykologisk behandling. I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete på masternivå. För att få din legitimation ska du sedan, i minst ett år, arbeta i särskild handledd praktiktjänst, så kallad PTP-tjänst.

De här ämnena läser du

Meritvärde

Om PBL

Psykologprogrammet vid Linköpings universitet bygger på problembaserat lärande, PBL, en pedagogik som gör dig väl förberedd för ditt arbete. Se mer här!

Efter utbildningen

Psykolog

När du är färdig väntar en bred arbetsmarknad, där du får möta människor inom såväl vård och omsorg som inom utbildning eller i arbetslivet. De flesta psykologer arbetar med förebyggande, utredande och behandlande insatser inom social omsorg, hälsovård och psykiatri. Andra arbetar med enskilda personer eller med grupper som behöver stöd i till exempel verksamhetsutveckling. Många psykologer är också egna företagare.

Lisa - psykolog

Möt Lisa som berättar mer om sitt jobb som psykolog på Psykologpartners i Linköping. 

Artiklar om utbildningen och alumner

Utlandsstudier inom programmet

Kontakt

Har du frågor om programmet, kontakta oss.