Forskningsgruppen för internet, hälsa och klinisk psykologi

Närbild på en kvinnas händer som skriver på en bärbar dator.
Foto: iStock

Kan ohälsa behandlas via internet? Kan vi förstå tinnitus och minska besvären med kognitiv beteendeterapi? Hur behandlas depression bäst? I fokus är frågan om psykologisk behandling fungerar och särskilt hur vi kan använda internet i behandling.

Forskningsgruppen arbetar kring en stor rad olika områden som ångest, depression och hälsoproblem som tinnitus och kronisk smärta. Vi fokuserar även på de psykologiska aspekterna kring hälsoproblematik vilket inkluderar kognition, epidemiologi och neuropsykologi. Många projekt arbetar med KBT-behandling via internet och gruppen genomför randomiserade kontrollerade kliniska studier. Internetbehandling och tinnitus kan sägas vara huvudspåren i vår forskning.

För att rekrytera deltagare till våra studier använder vi oss av studie.nu. Där kan du anmäla ditt intresse till ett antal behandlingsstudier som pågår eller snart ska startas upp vid ett antal olika universitet i Sverige. Samtliga forskningsprojekt är etikgranskade och deltagande är alltid kostnadsbefriat.

Kontakt

Forskningsområden

Dessa problem och symptom behandlas framgångsrikt med KBT-behandling via internet.

 • Depression
 • Tinnitus
 • Hyperakusis
 • Hörselnedsättning
 • Yrsel och obalans
 • Generaliserad oro (GAD)
 • Paniksyndrom
 • Social fobi
 • Posttraumatisk stress
 • Specifik fobi
 • Ätstörningar
 • Hälsoångest
 • Spelberoende
 • Irritable bowel syndrome (IBS)
 • Cancer
 • Kronisk smärta
 • Huvudvärk
 • Insomni
 • Ensamhet
 • Prokrastinering
 • Perfektionism
 • Hjärtproblem
 • Anhöriga till personer med sjukdomar och stress

Aktuellt

Kvinna sitter på golvet med bärbar dator och handen för pannan

Pionjärer inom nätterapi – nu får fler hjälp snabbare

Psykisk ohälsa är ett stort problem i Sverige och världen. Det drabbar både enskilda människor som mår dåligt och samhället i form av ökade kostnader. Nya lösningar behövs – och en del av svaren finns på internet.

Professor Markus Heilig och biträdande universitetslektor Leah Mayo.

Startar klinisk studie om ny möjlig behandling av PTSD

Forskare vid LiU startar en klinisk studie för att undersöka om ett läkemedel i kombination med internet-KBT kan lindra post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. Studien är på flera sätt unik.

Bild på hjärna

Ny kunskap om hjärnan kan ge bättre behandling mot social ångest

Människor som lever med social ångest blir ofta hjälpta av kognitiv beteendeterapi, KBT. Det finns dock en grupp som inte blir bättre. Via en hjärnavbildningsteknik går det nu att förutse vilka som svarar på behandlingen.

Hjärnan

Hjärnan formas om efter KBT

Med bara nio veckors kognitiv beteendeterapi via nätet omformas hjärnan på patienter som lider av social ångest. Studien kan vara ett steg mot att kunna utveckla effektivare terapier mot ett av de vanligaste psykologiska problemen.

Nätterapi - lika bra som att träffa psykolog

Internetterapin är på frammarsch – den har visat sig lindra både spindelfobi, tinnitus och depression. I spetsen för forskningen inom området går LiU-professorn Gerhard Andersson.

Tre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

Sömnproblem är inte endast ett symtom vid annan sjukdom, utan ofta ett eget problem som är viktigt att behandla. Det anser forskare vid LiU som tillsammans med kollegor från KI visat att KBT via internet har god effekt vid allvarliga sömnproblem.

Behandlingsstudier

Vill du delta i en behandlingsstudie?

På hemsidan studie.nu kan du anmäla ditt intresse för eventuellt kommande behandlingsstudier vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, Institutionen för psykologi samt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet, Umeå universitet samt vid Karolinska Institutet.

studie.nu - Psykologisk behandling på Internet

Relaterade forskare

Nationella och internationella samarbeten

Nationella samarbeten

Per Carlbring, SU
Alexander Rozental, KI och SU
Viktor Kaldo, Linnéuniversitetet
Monica Buhrman, Uppsala universitet
Nils Lindefors, KI
Cecilia Svanborg, KI
Tomas Furmark, Uppsala universitet
Benjamin Bohman, KI
Tobias Lundgren, KI
Sven Alfonsson, KI
Lise Bergman-Nordgren, KI
Fredrik Livheim, KI
Dan Wetterborg, KI
Sara Pankowski, KI
Kristoffer Magnusson, SU
Anders N Nilsson, KI
Hillevi Bergvall, KI
Helena Sehlin, Göteborgs universitet
Nils Gasslander, Uppsala universitet
Gustaf Reinebo, KI
Hoa Ly, Shim
Pia Enebrink, KI
Ata Ghaderi, KI
Markus Jansson-Fröjmark, KI
Robert Johansson, SU
Philip Lindner, SU
Fredrik Holländare, Örebro universitet
Kristofer Vernmark, Psykologpartners
Kristoffer Månsson, KI

Internationella samarbeten

Thomas Lunner, Oticon, Danmark
Thomas Berger, Schweiz
Heleen Riper, Nederländerna
Pim Cuijpers, Nederländerna
Jonathan Huppert, Israel
Roman Cieslak, Polen
Vinay Manchaiah, USA
Eldre Beukes, UK
David Baguley, UK
Tine Nordgreen, Norge
Cornelia Weise, Tyskland
Roz Shafran, UK
Bogdan Tulbure, Rumänien
Costina Păsărelu, Rumänien
Nick Titov, Australien

Institutionella samarbeten