Forskningsgruppen för internet, hälsa och klinisk psykologi

Kvinna sitter vid laptop och skriver.
Foto: iStock

Kan ohälsa behandlas via internet? Kan vi förstå tinnitus och minska besvären med kognitiv beteendeterapi? Hur behandlas depression bäst? I fokus är frågan om psykologisk behandling fungerar och särskilt hur vi kan använda internet i behandling.

Forskningsgruppen arbetar kring en stor rad olika områden som ångest, depression och hälsoproblem som tinnitus och kronisk smärta. Vi fokuserar även på de psykologiska aspekterna kring hälsoproblematik vilket inkluderar kognition, epidemiologi och neuropsykologi. Många projekt arbetar med KBT-behandling via internet och gruppen genomför randomiserade kontrollerade kliniska studier. Internetbehandling och tinnitus kan sägas vara huvudspåren i vår forskning.

För att rekrytera deltagare till våra studier använder vi oss av studie.nu. Där kan du anmäla ditt intresse till ett antal behandlingsstudier som pågår eller snart ska startas upp vid ett antal olika universitet i Sverige. Samtliga forskningsprojekt är etikgranskade och deltagande är alltid kostnadsbefriat.

Kontakt

Forskningsområden

Dessa problem och symptom behandlas framgångsrikt med KBT-behandling via internet.

 • Depression
 • Tinnitus
 • Hyperakusis
 • Hörselnedsättning
 • Yrsel och obalans
 • Generaliserad oro (GAD)
 • Paniksyndrom
 • Social fobi
 • Posttraumatisk stress
 • Specifik fobi
 • Ätstörningar
 • Hälsoångest
 • Spelberoende
 • Irritable bowel syndrome (IBS)
 • Cancer
 • Kronisk smärta
 • Huvudvärk
 • Insomni
 • Ensamhet
 • Prokrastinering
 • Perfektionism
 • Hjärtproblem
 • Anhöriga till personer med sjukdomar och stress

Aktuellt

Behandlingsstudier

Vill du delta i en behandlingsstudie?

På hemsidan studie.nu kan du anmäla ditt intresse för eventuellt kommande behandlingsstudier vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet, Institutionen för psykologi samt Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet, Umeå universitet samt vid Karolinska Institutet.

studie.nu - Psykologisk behandling på Internet

Relaterade forskare

Nationella och internationella samarbeten

Nationella samarbeten

Per Carlbring, SU
Alexander Rozental, KI och SU
Viktor Kaldo, Linnéuniversitetet
Monica Buhrman, Uppsala universitet
Nils Lindefors, KI
Cecilia Svanborg, KI
Tomas Furmark, Uppsala universitet
Benjamin Bohman, KI
Tobias Lundgren, KI
Sven Alfonsson, KI
Lise Bergman-Nordgren, KI
Fredrik Livheim, KI
Dan Wetterborg, KI
Sara Pankowski, KI
Kristoffer Magnusson, SU
Anders N Nilsson, KI
Hillevi Bergvall, KI
Helena Sehlin, Göteborgs universitet
Nils Gasslander, Uppsala universitet
Gustaf Reinebo, KI
Hoa Ly, Shim
Pia Enebrink, KI
Ata Ghaderi, KI
Markus Jansson-Fröjmark, KI
Robert Johansson, SU
Philip Lindner, SU
Fredrik Holländare, Örebro universitet
Kristofer Vernmark, Psykologpartners
Kristoffer Månsson, KI

Internationella samarbeten

Thomas Lunner, Oticon, Danmark
Thomas Berger, Schweiz
Heleen Riper, Nederländerna
Pim Cuijpers, Nederländerna
Jonathan Huppert, Israel
Roman Cieslak, Polen
Vinay Manchaiah, USA
Eldre Beukes, UK
David Baguley, UK
Tine Nordgreen, Norge
Cornelia Weise, Tyskland
Roz Shafran, UK
Bogdan Tulbure, Rumänien
Costina Păsărelu, Rumänien
Nick Titov, Australien

Institutionella samarbeten