Forskarutbildning i psykologi

Psykologi är vetenskapen om människors sätt att uppfatta, uppleva, handla och reagera. Psykologin studerar människors beteenden och upplevelser i olika naturliga eller kontrollerade situationer.

I Linköping bedrivs forskning inriktad mot grupper och sociala system, i kognitiv och klinisk psykologi, utvecklingspsykologi samt kognitiv pedagogisk psykologi. Inom ämnet bedrivs forskning mot grundläggande såväl som tillämpade frågeställningar. Utbildningen omfattar 240 hp varav 60 hp för kurser och 180 hp för avhandlingsarbetet.

Allmän studieplan Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Disputationer Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet Visa/dölj innehåll