Det började med en praktik i Kanada, sedan fick socionomstudenten Alva Ryttberg mersmak och ansökte om att bli en av LiU:s studentmedarbetare.

Karolina Hunter

- Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med barn och möjligheten att få arbeta som studentmedarbetare är som en förlängning av den tidigare praktiken. Jag får mer arbetslivserfarenhet och den är ifrån skolmiljön, vilket är ett av de områden som jag har ett stort intresse av att arbeta inom i framtiden. Detta är ett porträttfoto på studentmedarbetaren Alva Ryttberg.Studentmedarbetaren Alva Ryttberg.

Uppdrag som passar studentens kompetens

Alva Ryttberg började sin studentmedarbetartjänst under vårterminen-20 och blev placerad på Godegårds skola och Smedsby skola i Motala. Den avlönade tjänsten är cirka en dag i veckan, och utförs parallellt med studierna. Uppdragen kan vara olika beroende på vilka behov som finns och det som passar in på studenternas kompetens.
- På den nyöppnade Godegårds skola fick jag arbeta med ett utvecklingsprojekt med hjälp av programmet såhär vill jag ha det i skolan.
Programmet är ett material för kuratorer och lärare där de med hjälp av bilder pratar med eleverna om deras behov och hur de upplever skolmiljön.
- Den ordinarie personalen hade inte tid att kartlägga ett sådant arbete inom den ordinarie verksamheten. Jag pratade med alla elever på skolan från förskoleklass till årskurs sex, och med hjälp av bildstödsmaterialet så kunde jag få både en översiktlig bild och snappa upp vilka elever som var i behov av stöd, och återkoppla det till skolans personal.

På Smedsby skola, där Alva nyligen har börjat, är uppdragets fokus den sociala miljön för skolans fjärdeklasselever med stöd av Elevhälsan. Den sociala miljön har stor påverkan, och i årskurs fyra är det mycket nytt som händer då eleverna är i ett förstastadie till puberteten. Detta uppdrag bygger vidare från erfarenheten ifrån Godegårds skola.
- Jag jobbar med eleverna i mindre grupper. Syftet med samtalen är att förbättra elevernas sociala miljö och förstå vad de behöver för att må bra och utveckla deras lärande. Man får en god relation med eleverna och barns uppfattning är inte alltid vad vuxna tror och det är viktigt att ta in barnens åsikter och perspektiv i helhetsbilden.

Alva berättar att hennes anställning som studentmedarbetare har lett till att hon har utvecklats inom sitt framtida yrke som socionom. Hon har också lärt sig att arbeta självständigt utifrån lösa ramar.
- Jag skulle absolut rekommendera andra studenter att söka till att bli en studentmedarbetare. Man får applicera metoder man har lärt sig under utbildningen, och det är värt mycket att få vara med och utveckla och genomföra projekt i verkliga livet. Jag tror det är en fördel att ha arbetat som studentmedarbetare när man väl ska söka sig till yrkeslivet.

En win-win-situation

Godegårds skolas rektor Kathrin Thomas, som även har varit Alvas handledare, tycker att hennes roll som studentmedarbetare har gjort stor skillnad på skolan.
- Alva blev viktig för eleverna, och hennes utifrånperspektiv har gjort att hon har kunnat ställa de rätta frågorna. På grund av hennes arbete har skolan nu infört ett nytt arbetssätt. En gång i veckan intervjuar vi varje elev en minut, för att få en inblick i hur de mår och hur läraren ska stödja eleven. Man får en mer social relation med barnen.

Smedsby skolas rektor Anna-Karin Höjer poängterar hur viktigt det är för skolan att få arbeta med Alva som har den senaste utbildningen.
- Vi får in en student med en aktuell utbildning som hjälper till med skolans utveckling. Detta arbetssätt kan vara framtiden, att vi ser ett behov som inte den ordinarie verksamheten har möjlighet att arbeta med, men det täcker inte en heltidstjänst. Då kan lösningen vara att anställa en studentmedarbetare som får ett särskilt uppdrag.
Båda rektorerna tycker att det är en win-win-situation med att anställa en studentmedarbetare. Man får ta del av senaste kunskapen från LiU med en vetenskaplig grund, och skolorna kan utvecklas med hjälp av denna kunskap. Man har också ett nära samarbete med i detta fall Linköpings kommun. Ett gruppfoto på Godegårds skolas rektor Kathrin Thomas och Smedsby skolas rektor Anna-Karin Höjer.Godegårds skolas rektor Kathrin Thomas och Smedsby skolas rektor Anna-Karin Höjer.

Studentmedarbetarprojektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet och ett flertal kommunala arbetsgivare i regionen sedan 2014. Utlysningar av tjänster sker vid två tillfällen varje år, ibland mot specifika yrkesområden och ibland med en större bredd. Det är endast studenter som studerar sitt sista år som kan ansöka. Nästa utlysning är mitten på oktober.

Kontakta oss för mer information

Läs mer om LiU:s strategiska partner