Strategiska partnerskap stärker LiU:s attraktivitet och konkurrenskraft

Linköpings universitet har många samarbeten med omgivande samhälle som är viktiga för att utveckla LiU:s verksamhet inom såväl forskning som utbildning. Syftet med strategiska partnerskap är en långsiktig samverkan och dialog för att stärka LiU:s attraktivitet och konkurrenskraft inom såväl forskning som utbildning och innovation.

Hela LiU involveras i arbetet och LiU:s ledning bär ansvaret för avtalet och dess innehåll. Innehållet omfattar bland annat strategier för internationalisering, etikarbete, mobilitet och jämställdhet. Gemensamt för alla strategiska partnerskap är också att arbetet leds och utvecklas utifrån en årlig handlingsplan som involverar båda parter. En ansvarig kontaktperson finns utsedd för varje samarbete för att förtydliga ingångar till nya samarbeten samt följa upp samverkansarbetet.

LiU:s Strategiska partners är ABB, Ericsson, Linköpings kommun, Saab, Tekniska verken och VTI.

Kontakt