06 maj 2019

Matilda Strömberg, student som läser personal- och arbetsvetenskap på LiU, har valts till ordförande i Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Matilda Strömberg, nyvald SFS-ordförande 2019– Jag har varit aktiv sedan jag började som student vid LiU. För mig är det här med att kunna påverka sin egen studietid och att förbättra studiesituationen för alla studenter väldigt viktigt. Nu vill jag ta steget och engagera mig ännu mer, säger Matilda Strömberg.

Hon har tidigare varit kårordförande i Consensus när hon läste medicinsk biologi och när hon sedan bytte bana till personal- och arbetsvetenskap blev hon aktiv i studentkåren StuFF. Hon är också aktiv som styrelseledamot i SFS.

– Så det här steget till ordförande känns naturligt, säger Matilda Strömberg.

De frågor hon kommer att prioritera som ordförande är bland annat psykisk ohälsa bland studenterna, resurstilldelningen inom akademin, förutsättningar för studenter att studera, utbildningskvalitet och studentinflytande.

Matilda Strömberg är vald på ett år, hon tillträder som ordförande den 1 juli och tar studieuppehåll för att ägna sig åt frågorna på heltid.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.