15 februari 2022

Amanda Hillås, till vardags student på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, blev årets mottagare av 2021 års miljöpris. Amanda får priset för sitt engagemang i utbildningssektionens och studentkåren LinTeks miljöarbete.

Amanda får årets miljöpris
Privat

– Några kompisar hade sett på tv-skärmarna att man kunde nominera en student till miljöpriset. De skickade in mitt namn utan att tala om det för mig, så jag hade ingen aning om det förrän jag fick ett mejl om att jag var en av de nominerade, säger Amanda.

När hon hade posten som arbetsmiljöombud för sektionen för teknisk fysik genomförde hon flera miljöförbättringar. Bland annat införde hon att varje utskott ska ha en miljöansvarig som ska ansvara för källsortering och att minska användningen av engångsartiklar. Dessa poster finns kvar även idag.

Vegetarisk mat som ny standard

Amanda bidrog även till förbättringar i sektionens miljöhandlingsplan.

– Vi lade bland annat till att det i möjligaste mån ska vara vegetarisk mat vid sittningar. Önskar man kött får man i stället ange det som specialkost, i stället för tvärtom, som är vanligare.

Engagemanget för miljöfrågor har hon indirekt haft med sig hela tiden. Familjen bodde i Japan hennes första år. Där var det strikta regler för källsortering, vilket familjen tog med sig hem till Sverige. 

– Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor, och haft det i bakhuvudet för egen del. Men det var inte förrän jag kom till universitetet som jag kunde lyfta frågorna och påverka andra.

Vill jobba med miljöfrågor

Exjobbet har Amanda också valt att fokusera kring miljöområdet.  

–  Jag är precis i slutet av mitt exjobb, som går ut på att designa en teststicka som ska kunna mäta PFAS-koncentrationer i vattenprover för att se hur hög koncentrationen är.

PFAS är ett miljöfarligt ämne som människan har tillverkat och som hamnar i naturen och inte försvinner. 

– På något sätt skulle jag vilja hålla på med miljöfrågor när jag börjar jobba, men jag vet inte exakt vad ännu, säger Amanda.
 

Motivering till priset

"Amanda Hillås har som aktiv student i Y-sektionen och LinTek bidragit till ett ökat miljöengagemang bland studenter och studentorganisationer. Hon har med smittande entusiasm informerat andra studenter om källsortering och förbättrat Y-sektionens långsiktiga miljöarbete. Dessutom har Amanda i samverkan med LinTek bidragit till minskad miljöpåverkan vid studentmottagningar, exempelvis genom att använda porslin i stället för engångsartiklar. LiU:s miljömål syftar bland annat till att öka kunskapen om hållbar utveckling, effektivisera användningen av naturresurser och begränsa klimatpåverkan. Amanda har både underlättat för och inspirerat till mer hållbara beteendemönster i vardagen, vilket är viktiga förutsättningar för att LiU:s miljömål ska uppnås."

Om miljöpriset

LiU delar årligen ut ett miljöpris för att uppmärksamma studenter och medarbetare som har bidragit till att göra LiU mer miljöanpassat. Syftet med priset är att uppmärksamma goda insatser både för att visa uppskattning och för att uppmuntra och inspirera till nya initiativ. 

Vartannat år går priset till en student/förening/ och vartannat år till en medarbetare. Priset för 2021 går till en student eller studentförening och motsvarar 5 000 kronors värde.

Läs mer om LiU:s sektioner

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.