Individer, företag och organisationer bidrar till sättet näringsämnen används. De känner också effekterna av dålig förvaltning av näringsämnen.

Hur man som individ eller grupp förhåller sig till matinköp, hantering av organiskt avfall, samt vilka politiska beslut de stödjer med sina röster, kan ha effekt på många delar av livsmedels- och avfallssystem.Market in Hong Kong. Urban decisions of food consumption, sanitation infrastructure, and support for the reuse of properly treated organic waste in agriculture impact the entire food chain. Marknad i Hongkong. Urbana beslut om matkonsumtion, sanitära infrastrukturer och stödet för användning av rättbehandlat organiskt avfall, har alla inverkan på matkedjan. Foto Genevieve Metson

Kontakt

Externa samarbetspartner