Nätverket arrangerar årliga Tidsgeografiska dagar. Då träffas forskare, lärare och doktorander från olika ämnen och olika universitet från flera nordiska länder för att diskutera varandras forsknings- eller undervisningsrelaterade tidsgeografiskt inspirerade frågeställningar, problemställningar och idéer.

Nya deltagare brukar snabbt kunna känna sig hemma vid arrangemangen som brukar sträcka sig över två dagar. Oftast är vi ca 20 personer som deltar och vilka som deltar varierar från år till år, allteftersom man har möjlighet att komma. De tidsgeografiska dagarna är ett samarrangemang där Kajsa Ellegård har ett övergripande samordningsansvar och någon vid det universitet där dagarna arrangeras brukar stå för en stor del av arbetet. Vi försöker ordna det så att vartannat år arrangeras de tidsgeografiska dagarna vid Linköpings universitet och vartannat år vid något annat universitet/högskola.

 • 2015
  Tidsgeografiska dagar i Göteborg, i samverkan med Ana Gil Sola och Bertil Vilhelmsson, kulturgeografiska institutionen , Göteborgs universitet.
 • 2014
  Tidsgeografiska dagar i Linköping med brett internationellt deltagande. De arrangerades i samarbete med Elin Wihlborg, statsvetenskap, Linköpings universitet, och Per Assmo, gästforskare vid IEI, Linköpings universitet. Ett 50-tal forskare från Kina i öster till USA i väster presenterade sin forskning med tidsgeografisk inspiration  och deltog i exkursionen till Asby församling i Ydre kommun.
 • 2013
  Tidsgeografiska dagar i Uppsala, i samarbete med Magdalena Cedering, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.
 • 2012
  Tidsgeografiska dagar 
  i Österbymo, i samarbete med Elin Wihlborg och Per Assmo, Institutionen för Ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.
 • 2011
  Tidsgeografiska dagar i Helsingborg, i samarbete med Eva Åström, Institutionen för Service management, Lunds universitet, Campus Helsingborg.
 • 2010
  Tidsgeografiska dagar i Göteborg, i samarbete med Malin Svensson, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg.
 • 2009
  Tidsgeografiska dagar i Norrköping, i samarbete med Gunilla Liedberg, Institutionen för Välfärd och samhälle, Linköpings universitet, Campus Norrköping.
 • 2008
  Tidsgeografiska dagar i Halmstad, i samarbete med Cecilia Kjellman, sektionen för Hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad.
 • 2007
  Tidsgeografiska dagar i Linköping, vid tema Teknik och social förändring, Temainstitutionen, och i samarbete med Elin Wihlborg, Institutionen för industriell utveckling och innovation, Linköpings universitet

Kontaktperson

Mer om Tidsgeografi