Nätverk för forskare, lärare och doktorander med intresse för Tidsgeografi

Nätverket är öppet för forskare, lärare och doktorander som är intresserade av tidsgeografi. Det är ett tvärvetenskapligt nätverk med medlemmar från olika akademiska discipliner och inriktningar. Via nätverket får medlemmarna inspiration av varandra och olika erfarenheter av att arbeta med tidsgeografiska strategier. Nätverket  arrangerar ett möte varje år, vartannat år på nordisk basis och vartannat år arrangeras en internationell tidsgeografisk konferens. 

Nätverket hålls samman av Kajsa Ellegård, vid den tvärvetenskapliga Temainstitutionen vid Linköpings universitet. Om du är nyfiken och vill vara med är du välkommen att delta.

Kontaktperson

Läs mer om tidsgeografi

Mer om tidsgeografi