Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket för dig som vill söka till akademiska studier i Sverige. Det är till för dig som har en utländsk gymnasieutbildning och därmed saknar betyg i svenska.

Vad krävs för att få göra Tisus?

När du gör Tisus bör du ha avslutat - eller gå sista året på - en utländsk gymnasieutbildning. För att klara Tisus behöver dina färdigheter ligga på en tillräckligt hög nivå för att klara akademiska studier på svenska. Hur du har inhämtat dina kunskaper i svenska spelar däremot inte någon roll. Du behöver inte ha gått någon särskild kurs eller läst någon särskild litteratur för att få göra Tisus.

Provdatum

Tisus anordnas två gånger per år

Våren 2024

7-8 maj
  • Anmälan öppnar 19 februari
  • Sista anmälningsdag 29 mars

Hösten 2024

22-23 oktober
  • Anmälan öppnar 5 augusti
  • Sista anmälningsdag 13 september

Anmälan

Så här gör du din anmälan

  1. Fyll i webbformuläret för Tisus Sverige
  2. Betala in din anmälningsavgift i samband din webbanmälan 

Om du vill göra provet utomlands måste du göra en anmälan i flera steg. Stockholms universitet administrerar anmälan till Tisus i utlandet.

Begränsat antal platser
Antalet platser till Tisus i Linköping är begränsat och de kan ta slut före sista anmälningsdag. Om platserna skulle ta slut i Linköping kan du istället anmäla dig till någon av övriga fem provorter i Sverige.

Avgift för att göra Tisus Sverige 
2070 kronor för helt prov
1035 kronor för restprov

Avgift för Tisus i utlandet 
2500SEK för helt prov
1250 SEK för restprov

Betalning
Du betalar anmälningsavgiften för Tisus Linköping till Stockholms universitet via internet i samband med din webbanmälan. Du måste betala med kontokort (VISA/MasterCard). Vi använder oss av DIBS betallösning.

Din anmälan är personlig och bindande
En anmälan till Tisus är bindande. Om du ångrar din anmälan eller uteblir från provet så gör vi ingen återbetalning av anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften kan inte heller överföras till nästa provtillfälle eller till någon annan person.

Återbetalning av anmälningsavgiften sker endast om du kan visa att du på grund av så kallat laga förfall inte kan genomföra provet. Laga förfall måste styrkas exempelvis genom uppvisande av ett läkarintyg. Så fort en anmälan har kommit in till oss uppstår administrativa kostnader, bland annat beställs tryckning av proven och vi bokar provlokaler samt ordnar provledare till provet. 

Administrativ avgift vid återbetalning av provavgiften är 450 SEK.


Mer information om Tisus

Hur ser provet ut?

Testet innehåller tre delprov:

  1. Läsförståelse
  2. Skriftlig färdighet
  3. Muntlig färdighet

Delproven i läsförståelse och skriftlig färdighet gör du den första testdagen. Det muntliga delprovet får några göra under första testdagen - andra under andra testdagen. Räkna alltså med att du behöver vara tillgänglig båda dagarna. Datumen för provet ser du i kallelsen.

Det muntliga provet spelas in på video, för att möjliggöra medbedömning i efterhand. Om du som deltagare har gett ditt samtycke används inspelningen också för ett forskningsprojekt om Tisus som provform och kommunikationssituation.

Hur förbereder jag mig?

För att skaffa dig ett tillräckligt stort ordförråd kan du förslagsvis läsa svensk skönlitteratur och svenska dagstidningar. Att läsa dagstidningar är viktigt eftersom proven i skriftlig och muntlig färdighet ofta förutsätter att du känner till saker om det svenska samhället - och om dess problemställningar, värderingar och aktuella företeelser. 

Du kan också förbereda dig genom att gå igenom exempelproven. Här hittar du också information om bedömningskriterierna.

Ungefär en vecka före provdagen får du en kallelse med schema för provet. Då får du också ämnena för det muntliga provet. 

Vad ska jag ta med till provet?

Obs! Du måste ta med dig en giltig legitimation med foto.

Ta också med dig penna och suddgummi. Du får ha med en (1) svensk-svensk ordbok, till exempel Bonniers eller Natur & Kulturs svenska ordbok, till delprov 2 i skriftlig färdighet. Du får däremot inte ha med synonym- eller handordböcker och naturligtvis inte heller några tvåspråkiga lexikon. Provledaren har ingen skyldighet att tillhandahålla ordbok.

Resultat och betyg

Bedömningen av provet tar cirka fem veckor och därefter skickas resultatet ut till dig.

Två betygsgrader används: Godkänd och Underkänd. För att bli godkänd på Tisus måste provets alla tre delar vara godkända. Om du har blivit underkänd på endast ett av de tre delproven behöver du bara göra om det delprovet som blivit underkänt, ett så kallat restprov. Detta måste du göra inom 12 månader från det första provtillfället.  

Har du blivit underkänd på två eller tre av delproven måste hela provet göras om.

Svar på andra vanliga frågor

Om du har fler frågor kan du leta efter svar i FAQ för Tisus vid Stockholms universitet.

Kontakt

Språkkurser i svenska