Språkkunskaper för högre utbildning

Linköpings universitet ger språkkurser som fördjupar dina kunskaper och färdigheter i svenska och är behörighetsgivande för studier på universitet och högskolor.

Språkkurser - svenska

Qualifying course in Swedish

Course intended for you who are a non-Swedish-speaking student and plan to study at Linköping University.
Qualifying course in Swedish, 60 hp + 7,5 hp

Behörighetsgivande kurs i svenska

Kurs för dig som vill ha färdigheter och kunskaper i svenska och samtidigt få behörighet för universitets- och högskolestudier.
Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2, 30 hp

Svenska för utländska studenter

Nybörjarkurs för dig som är utländsk student och vill ha grundläggande kunskaper i svenska.
Svenska för utländska studenter - nivå A1, 7,5 hp

Svenska för studier och yrkesliv - akademiskt läsande

Kurs inriktad på textstudier för dig som inte har svenska som modersmål och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i svenska språket för högre studier och yrkesverksamhet.
Svenska för studier och yrkesliv: akademiskt läsande, 7,5 hp

Svenska för studier och yrkesliv - akademiskt skrivande

Kurs inriktad på skriftlig språkfärdighet för dig som inte har svenska som modersmål och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i svenska språket för högre studier och yrkesverksamhet.
Svenska för studier och yrkesliv: akademiskt skrivande, 7,5 hp

Svenska för studier och yrkesliv - skönlitterärt läsande

Kurs inriktad på textstudier med skriftliga och muntliga övningar för att förbättra den språkliga repertoaren. Kursen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i svenska språket för högre studier och yrkesverksamhet.
Svenska för studier och yrkesliv: skönlitterärt läsande, 7,5 hp

Svenska för studier och yrkesliv - muntlig kommunikation

Kurs inriktad på muntlig språkfärdighet för dig som inte har svenska som modersmål och vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter i svenska språket för högre studier och yrkesverksamhet.
Svenska för studier och yrkesliv: muntlig kommunikation, 7,5 hp

Svenska för studier och yrkesliv - skönlitterärt läsande

Kurs inriktad på textstudier med skriftliga och muntliga övningar för att förbättra den språkliga repertoaren.
Svenska för studier och yrkesliv: Textkurs, 15 hp

Svenska språket och människan

Kurs där du genom att läsa och diskutera svensk skönlitteratur förbättrar din svenska och fördjupar din förståelse för det svenska samhället.
Svenska språket och människan, 15 hp

Språkkurser - engelska

Linköpings universitet erbjuder inga kurser i engelska på gymnasienivå utan hänvisar till Komvux eller till något av de språktester i engelska som finns. För att veta vad du behöver kan du läsa mer om behörighet i engelska på antagning.se.

Tisus - ett behörighetsgivande test i svenska