Att integrera ekonomi, matematik, fysik, juridik och språk är unikt för Linköpings universitet.

Vår pedagogik är unik i Sverige genom att vi i språkkurserna utgår från den fackkunskap som du får inom programmets ordinarie kurser i t.ex. ekonomi, juridik eller teknik. Inom dessa kurser får du lära dig att tillämpa det aktuella språket. På detta sätt ger fackspråksundervisningen Din utbildning ett mervärde och en internationell trovärdighet som få andra program kan erbjuda

Här hittar du alla fackspråkskurser i tyska.

Affärsjuridiska kandidatprogrammet

704G07 Tysk affärskultur och näringsliv, 7.5 hp
704G15 Tyska med juridisk inriktning, 7.5 hp

Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell 

THTY21 Teknisk kommunikation på tyska I - del 1, 2 hp
THTY22 Teknisk kommunikation på tyska I - del 2, 6 hp
THTY41Teknisk kommunikation på tyska II - del 1, 6 hp
THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2, 2 hp
THTY18 Teknisk kommunikation på tyska III, 6hp 

Civilekonom, internationell - Tyska

715G19 Kommunicera på tyska 1, 10hp
715G21 Kommunicera på tyska 2, 9hp
715G30 Kommunicera på tyska 3, 5hp
715G31 Kommunicera på tyska 4, 10 hp
715G29 Kommunicera på tyska 5, 10 hp 

Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

THTY21 Teknisk kommunikation på tyska I - del 1, 2 hp
THTY22 Teknisk kommunikation på tyska I - del 2, 6 hp
THTY41Teknisk kommunikation på tyska II - del 1, 6 hp
THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2, 2 hp
THTY18 Teknisk kommunikation på tyska III, 6hp

 

Kontakta oss

Läs mer om Fackspråk