Tyska fackspråkskurser

Att integrera ekonomi, matematik, fysik, juridik och språk är unikt för Linköpings universitet.

Vår pedagogik är unik i Sverige genom att vi i språkkurserna utgår från den fackkunskap som du får inom programmets ordinarie kurser i t.ex. ekonomi, juridik eller teknik. Inom dessa kurser får du lära dig att tillämpa det aktuella språket. På detta sätt ger fackspråksundervisningen Din utbildning ett mervärde och en internationell trovärdighet som få andra program kan erbjuda

Här hittar du alla fackspråkskurser i tyska.

Affärsjuridik med Europainriktning

715G12 Tyska kommunikation och rättskultur 1, 15 hp
715G14 Tyska kommunikation och rättskultur II 15 hp
715G24 Tyska som främmande språk med inriktning mot juridik, 7,5 hp

Här kan du läsa mer om programmet

Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell 

THTY21 Teknisk kommunikation på tyska I - del 1, 2 hp
THTY22 Teknisk kommunikation på tyska I - del 2, 6 hp
THTY41Teknisk kommunikation på tyska II - del 1, 6 hp
THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2, 2 hp
THTY18 Teknisk kommunikation på tyska III, 6hp

Här kan du läsa mer om programmet 

Civilekonom, internationell - Tyska

715G19 Kommunicera på tyska 1, 10hp
715G21 Kommunicera på tyska 2, 9hp
715G30 Kommunicera på tyska 3, 5hp
715G31 Kommunicera på tyska 4, 10 hp
715G29 Kommunicera på tyska 5, 10 hp

Här kan du läsa mer om programmet 

Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

THTY21 Teknisk kommunikation på tyska I - del 1, 2 hp
THTY22 Teknisk kommunikation på tyska I - del 2, 6 hp
THTY41Teknisk kommunikation på tyska II - del 1, 6 hp
THTY42 Teknisk kommunikation på tyska II - del 2, 2 hp
THTY18 Teknisk kommunikation på tyska III, 6hp

Här kan du läsa mer om programmet 

Valbara kurser på civilingenjörsutbildningarna

THTY05 Kommunikativ tyska, 6hp
 

Kontakta oss

Läs mer om Fackspråk