Den här kursen vänder sig till dig som har gått "Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5hp eller har motsvarande kunskaper.

På uppdrag av Skolverket ger LiU kursen Programmeringsaktiviteter i textbaserad miljö, 2,5hp (fortsättningskurs). Kursen vänder sig till dig som har gått "Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5hp" eller har motsvarande kunskaper.

Genomförande

Föreläsningar och seminarier sker på distans med stöd i en lärplattform. Det kommer att arrangeras digitala kursträffar för samtliga deltagare (preliminärt tre lärarledda träffar, samt frågestunder), däremellan läser du litteratur och genomför praktiska moment på egen hand.  

Kursens innehåll

Programmeringsinnehåll

  • Jämförelser mellan ett textbaserat huvudspråk och något annat programspråk.
  • Arbete med komplexa datastrukturer i form av lists och dictionaries
  • Matematisk problemlösning i programmering

Målgruppsspecifikt, grundskolan 7-9, specialskola 8-10, komvux på grundnivå

  • Övning i skapande, testning och förbättring av algoritmer
  • Skapa program för att bedöma sannolikheter utifrån simulering

Målgruppsspecifikt, gymnasieskolan, komvux på gymnasienivå

  • Övning i problemlösning och databearbetning med programmering

Didaktiskt innehåll

  • Didaktiska strategier och verktyg kopplade till undervisning och, i och med programmering, med koppling till relevant forskning

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till dig som är verksam som matematiklärare (i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 8-10, gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå).

Kursen är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor.

Specifika förkunskapskrav

För att läsa kursen ska du vara godkänd på kursen ”Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp” eller ha motsvarande kunskaper.

Anmälan

För närvarande erbjuds inte denna kurs. Vi uppdaterar denna sida om kursen erbjuds igen. Du kan också anmäla din e postadress till LiU Uppdragsutbildning så informerar vi dig om kursen ges igen. Om ni är flera hos er huvudman som vill gå kursen kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Fler uppdragsutbildningar vid LiU