Här hittar du information om workshopserier och övriga kurser som ges och har getts på LiU inom Skolverkets satsning på programmering för lärare.

Linköpings universitet får återkommande i uppdrag av Skolverket att erbjuda workshopserier för den som vill lära sig mer om programmering i skola och förskola. Se mer information under rubriken Workshopserier.

Dessutom ger Linköpings universitet i perioder flera olika poänggivande utbildningar i programmering i samarbete med Skolverket, bland annat två introduktionskurser och två fortsättningskurser. På respektive kurssida ser du om kursen för närvarande är aktiv eller vilande.

Kostnadsfria workshops i programmering

Introduktionskurser i programmering

Fortsättningskurser i programmering

Bakgrund

Kurserna som presenteras på den här sidan är en del i Skolverkets kurspaket för grundläggande programmering som lanserades HT20 (introduktionskurserna) och VT21 (fortsättningskurserna). Tidigare har följande kurser getts vid LiU:

  • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för tekniklärare, 7,5 hp
  • Fortsättningskurs i grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för tekniklärare, 5 hp

Fler utbildningar för lärare och pedagoger

Kontakta oss