Skolverkets kurser i programmering för lärare

Här hittar du information om samtliga kurser som ges på LiU inom Skolverkets satsning på programmering för lärare.

Linköpings Universitet erbjuder totalt fyra kurser i programmering i samarbete med Skolverket. Det är två introduktionskurser och två fortsättningskurser. Introduktionskurserna ges både på höstterminen och vårterminen, men fortsättningskurserna ges enbart på vårterminen.

På den här sidan ser du vilka kurser vi ger. Följ länkarna för att läsa mer om den kurs du är intresserad av och hitta information om anmälan. 

Introduktionskurser (HT och VT)

Introduktion till programmering i text-baserad miljö 5hp

Syfte: Att ge kunskaper i programmering i textbaserade miljöer för att kunna arbeta med programmering i undervisningen.

Introduktion till programmering i visuell miljö 5hp

Syfte: Att ge kunskaper i programmering i visuell miljö samt styrning av föremål och konstruktioner för att kunna arbeta med programmering i undervisningen.

Fortsättningskurser (endast VT)

Programmering i textbaserad miljö 2,5 hp

Syfte: Att ge ytterligare kunskaper i textprogrammering och i hur programmering tillämpas i undervisningen i matematikämnet.

Programmeringsaktiviteter i undervisningen 2,5 hp

Syfte: Att utveckla didaktiska kunskaper kopplat till programmering genom att med handledning genomföra programmeringsaktiviteter med elever, samt reflektera och utvärdera aktiviteterna tillsammans med andra deltagare.

Bakgrund

Dessa kurser är en del i Skolverkets nya kurspaket för grundläggande programmering, som lanserades HT20 (introduktionskurserna) och VT21 (fortsättningskurserna). Tidigare har följande kurser getts vid LiU:

  • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för tekniklärare, 7,5 hp
  • Fortsättningskurs i grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för tekniklärare, 5 hp

Du kan läsa mer om dessa kurser hos Skolverket.

LiU erbjuder även en workshopserie på uppdrag av Skolverket: Att programmera med workshops.

Taggar Visa/dölj innehåll