Skolverkets kurser i programmering för lärare

Här hittar du information om workshopserier och övriga kurser som ges och har getts på LiU inom Skolverkets satsning på programmering för lärare.

Linköpings universitet får återkommande i uppdrag av Skolverket att erbjuda workshopserier för den som vill lära sig mer om programmering i skola och förskola. Se mer information under rubriken Workshopserier.

Dessutom ger Linköpings universitet i perioder flera olika poänggivande utbildningar i programmering i samarbete med Skolverket, bland annat två introduktionskurser och två fortsättningskurser. På respektive kurssida ser du om kursen för närvarande är aktiv eller vilande. Hör av dig till LiU Uppdragsutbildning om du vill att vi skickar information om kurserna när vilande kurser ges igen:

LiU Uppdragsutbildning

 

Kostnadsfria workshops i programmering

Introduktionskurser i programmering - ges HT och VT

Fortsättningskurser i programmering - ges endast VT

Bakgrund

Kurserna som presenteras på den här sidan är en del i Skolverkets kurspaket för grundläggande programmering som lanserades HT20 (introduktionskurserna) och VT21 (fortsättningskurserna). Tidigare har följande kurser getts vid LiU:

  • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare, 7,5 hp
  • Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för tekniklärare, 7,5 hp
  • Fortsättningskurs i grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning för tekniklärare, 5 hp

Du kan läsa mer om dessa kurser hos Skolverket