Uppdragsutbildning inom undervisning, pedagogik och lärande

Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till pedagogik och lärande. Till exempel kan det handla om utbildningar för breddad behörighet inom Lärarlyftet, introduktion till programmering, religionspedagogik och inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola. 

Vid LiU bedriver vi omfattande forskning och utbildning inom dessa områden.
Vi skräddarsyr gärna uppdragsutbildning för dig och din organisation!

Aktuella utbildningarVisa/dölj innehåll

Förskola, grundskola och gymnasieskolaVisa/dölj innehåll

Tidigare och pågående kurser

APL-utvecklarutbildning

Kursen är en del av Skolverkets uppdrag att stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. För dig som är yrkeslärare och APL-ansvarig med erfarenhet av yrkesutbildning för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan och/eller vuxenutbildning.

Läs mer om APL-utvecklarutbildningen

Obehöriga i förskoleklassen

Vilka faktorer avgör barnens språkliga utveckling? Och hur förhåller de sig till matematiska begrepp? Här ges utrymme att utveckla kunskaper i språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen.
 

Det globala klassrummet

Det globala klassrummet är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Målet med denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk är att du ska stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

Kursen behandlar områden som flerspråkighet, kartläggning, litteracitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, transspråkande och identitetsutveckling, allt kopplat till lärande och organisering av undervisning i kulturellt heterogena lärandemiljöer.

Läs mer om Det globala klassrummet

Validering från barnskötare till förskollärare

Från barnskötare till förskolelärare – här är en distansutbildning på 270 hp som ger en förskollärarexamen! För dig som idag arbetar som barnskötare och vill validera dina kunskaper.

Kompetensutveckling för studiehandledare

För dig som idag arbetar som studiehandledare och vill ha fler verktyg för att hjälpa dina elever nå skolämnenas kunskapskrav.

Folkhögskola och övrig vuxenutbildningVisa/dölj innehåll

Intresserad av uppdragsutbildning inom pedagogik och lärande?Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar? Eller har ett behov som vårt nuvarande utbud inte täcker? Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning. Tillsammans ser vi över vilka möjligheter som finns. 

Maila oss gärna: uppdragsutbildning@liu.se

KontaktVisa/dölj innehåll