Här hittar du ett urval av LiU:s utbildningar för dig som yrkesverksam inom pedagogik och lärande. 

Foto Peter Holgersson AB

LiU erbjuder många utbildningar för dig som yrkesverksam inom skola och pedagogik, vare sig du arbetar på förskola eller i kommunal vuxenutbildning, som pedagog eller som rektor. Våra uppdragsutbildningar är en möjlighet för dig som vill spetsa din pedagogiska kompetens eller examineras inom en viktig behörighet.

 

Flera av våra utbildningar arrangerar vi på uppdrag av Skolverket. Vi har också möjlighet att skräddarsy ett utbildningserbjudande för just din pedagogiska verksamhet, eller erbjuda kommunförlagda utbildningar.

 

Kontakta oss gärna med ditt behov!

Våra utbildningar

Här hittar du de utbildningar som vi planerar att starta höstterminen 2024. Utbudet kan komma att ändras.

En kvinna skrattar i en klassrumsmiljö.

Att leda vuxenutbildning, 7.5 hp

Den här utbildningen är för dig som är rektor inom kommunal vuxenutbildning och vill fördjupa dig i vuxenutbildningens framväxt, organisation, uppdrag och mål, med fokus på dess ledning.

Engagerade kursdeltagare i klassrumsmiljö.

Validering i praktiken, 7.5 hp

En utbildning för dig som arbetar med validering av vuxnas kunskap och kompetens. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet.

Två barn i ett klassrum med en läsplatta.

Att leda i den mångkulturella skolan, 7.5 hp

En utbildning för dig som arbetar som rektor och vill fördjupa dig i det pedagogiska ledarskapet i den mångkulturella skolan. Utbildningen kopplar samman dina praktiska erfarenheter med teoretiska perspektiv och begrepp.

Utbildningar för lärare inom folkhögskola och vuxenutbildning

Pågående och avslutade utbildningar:

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad - FUD

En utbildning i två moduler för dig som är lärare eller pedagog och vill ha en introduktion till folkhögskolans unika utbildningsform och didaktiska frågor. Modulerna kan också vara din väg till en examen som folkhögskollärare.

Engagerade kursdeltagare i klassrumsmiljö.

Validering i praktiken, 7.5 hp

En utbildning för dig som arbetar med validering av vuxnas kunskap och kompetens. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet.

Lärare hjälper student i ett praktiskt moment.

Yrkesdidaktik - att utvecklas som yrkeslärare

För dig som är yrkeslärare och vill fördjupa dina kunskaper om yrkesdidaktik. Utbildningen ger dig möjlighet att få reflektera kring och utvecklas i din roll som yrkeslärare, med stöd av LiU:s forskare inom vuxnas lärande.

Utbildningar för lärare inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Pågående och avslutade utbildningar:

Lärarlyftet

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som lärare bredda din behörighet. Utbildningarna ges av LiU på uppdrag av Skolverket.

Elever diskuterar i bibliotek

Svenskundervisningens utmaningar

Nu kan du som är svensklärare på gymnasiet kompetensutveckla dig genom korta, flexibla och poänggivande modulutbildningar. Träffa LiU:s forskare och lärarkollegor från andra skolor för att fördjupa dig i bland annat skriv- och litteraturundervisning.

Elev arbetar fokuserat med något på datorskärm

Dynamiska matematikprogram i undervisningen

En workshopserie som bygger på Skolverkets moduler om Dynamiska matematikprogram i undervisningen och ger grundläggande kunskaper i verktyget GeoGebra. Utbildningen är till för lärare som undervisar inom matematik i årskurs 7-9 och på gymnasiet.

Skräddarsydd utbildning

På uppdrag av skolhuvudman erbjuder vi också skräddarsydd utbildning. Följande två utbildningar är exempel på skräddarsydd utbildning. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Från barnskötare till förskollärare

En distansutbildning på 210 hp som ger en förskollärarexamen! För dig som idag arbetar som barnskötare och vill gå en flexibel förskollärarutbildning.

Kompetensutveckling för studiehandledare

För dig som idag arbetar som studiehandledare och vill ha fler verktyg för att hjälpa dina elever nå skolämnenas kunskapskrav.

Kommunförlagd utbildning

Kontakta oss