Uppdragsutbildning inom pedagogik, undervisning och lärande

Här hittar du utbildningar för yrkesverksamma inom pedagogik och lärande. Till exempel kan det handla om utbildningar för breddad behörighet inom Lärarlyftet, pedagogiskt ledarskap för rektorer, didaktik i folkhögskola och religionspedagogik.

Gruppdiskussion om pedagogik och undervisning.

Vid LiU bedriver vi omfattande forskning och utbildning inom dessa områden. 
Vi skräddarsyr gärna uppdragsutbildning för dig och din organisation!


Våra utbildningar

Utbildningar som startar höstterminen 2023: 

Utbudet kan komma att uppdateras med ytterligare utbildningar

Utbildningar för lärare inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Pågående och avslutade utbildningar:

Utbildningar för lärare inom folkhögskola och vuxenutbildning

Pågående och avslutade utbildningar:

Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder också skräddarsydd utbildning, på uppdrag av skolhuvudmän. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Följande två utbildningar är exempel på  skräddarsydd utbildning.

Från barnskötare till förskollärare

En distansutbildning på 210 hp som ger en förskollärarexamen! För dig som idag arbetar som barnskötare och vill gå en flexibel förskollärarutbildning.

Kompetensutveckling för studiehandledare

För dig som idag arbetar som studiehandledare och vill ha fler verktyg för att hjälpa dina elever nå skolämnenas kunskapskrav.

Kontakt