Uppdragsutbildning inom pedagogik och lärande

Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till pedagogik och lärande. Till exempel kan det handla om APL-utveckling, grundläggande programmering, religionspedagogik och inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola. 

Vid LiU bedriver vi omfattande forskning och utbildning inom dessa områden.
Vi skräddarsyr gärna uppdragsutbildning för dig och din organisation!

Förskola, grundskola och gymnasieskola
Visa/dölj innehåll

APL-utvecklarutbildning

Kursen är en del av Skolverkets uppdrag att stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. För dig som är yrkeslärare och APL-ansvarig med erfarenhet av yrkesutbildning för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan och/eller vuxenutbildning.

Läs mer om APL-utvecklarutbildningen här

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning

För Skolverkets räkning erbjuder vi programmeringskurser med inriktning matematik, för dig som är ämneslärare på högstadiet (åk 7-9) eller gymnasiet.

Läs mer om kursen i grundläggande programmering här

Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning

För Skolverkets räkning erbjuder vi fortsättningskurser inom programmering med teknikdidaktisk inriktning i, för dig som är ämneslärare på högstadiet (åk 7-9) eller gymnasiet.

Läs mer om fortsättningskursen här.

Validering från barnskötare till förskollärare

Från barnskötare till förskolelärare – här är en distansutbildning på 270 hp som ger en förskollärarexamen! För dig som idag arbetar som barnskötare och vill validera dina kunskaper. 

Kompetensutveckling för studiehandledare

För dig som idag arbetar som studiehandledare och vill ha fler verktyg för att hjälpa dina elever nå skolämnenas kunskapskrav.

Obehöriga i förskoleklassen

Vilka faktorer avgör barnens språkliga utveckling? Och hur förhåller de sig till matematiska begrepp? Här ges utrymme att utveckla kunskaper i språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen.
 

Lärarlyftet

Fortbildning för lärare och/eller fritidspedagoger. Vill du stärka din kompetens och/eller få behörighet i ämnena svenska som andraspråk samt teknik, och därmed lärarlegitimation, kan du ta del av kurser som ingår i Lärarlyftet.
 

Det globala klassrummet

Du som är lärare i åk 1-6 eller 7-9 har nu möjlighet att delta i kursen ”Det globala klassrummet”. Kursen består av fyra delar som berör elevernas språk, kulturella värderingar, arbetssätt och identitetsutveckling. Målet med denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk är att du ska stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever. Kursen bekostas av skolverket och ges helt på distans med gruppseminarier varje månad online.

Läs mer om Det globala klassrummet här

Folkhögskola och övrig vuxenutbildning
Visa/dölj innehåll

Intresserad av uppdragsutbildning inom pedagogik och lärande?
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar? Eller har ett behov som vårt nuvarande utbud inte täcker? Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning. Tillsammans ser vi över vilka möjligheter som finns. 

Maila oss gärna: uppdragsutbildning@liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll