Här hittar du ett urval av LiU:s utbildningar för dig som yrkesverksam inom pedagogik och lärande. 

Foto Peter Holgersson AB

LiU erbjuder många utbildningar för dig som yrkesverksam inom skola och pedagogik, vare sig du arbetar på förskola eller i kommunal vuxenutbildning, som pedagog eller som rektor. Våra uppdragsutbildningar är en möjlighet för dig som vill spetsa din pedagogiska kompetens eller examineras inom en viktig behörighet.

 

Flera av våra utbildningar arrangerar vi på uppdrag av Skolverket. Vi har också möjlighet att skräddarsy ett utbildningserbjudande för just din pedagogiska verksamhet, eller erbjuda kommunförlagda utbildningar.

 

Kontakta oss gärna med ditt behov!

Våra utbildningar

Utbildningar för lärare inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Pågående och avslutade utbildningar:

Lärarlyftet

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som lärare bredda din behörighet. Utbildningarna ges av LiU på uppdrag av Skolverket.

Ungdom använder programmet ChatGPT

Skrivundervisningens utmaningar: metoder, bedömning och Chat GPT

Nu kan du som är svensklärare på gymnasiet kompetensutveckla dig genom korta, flexibla och poänggivande modulutbildningar. Första modulen berör skrivundervisningens utmaningar och hur skrivundervisning kan utformas för att leda till skrivutveckling.

Elev arbetar fokuserat med något på datorskärm

Dynamiska matematikprogram i undervisningen

En workshopserie som bygger på Skolverkets moduler om Dynamiska matematikprogram i undervisningen och ger grundläggande kunskaper i verktyget GeoGebra. Utbildningen är till för lärare som undervisar inom matematik i årskurs 7-9 och på gymnasiet.

Utbildningar för lärare inom folkhögskola och vuxenutbildning

Pågående och avslutade utbildningar:

Barn som målar ett ansikte

Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar, 3 hp

En webbaserad utbildning för dig som ska utbilda universitets- och högskolestudenter i det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på våld mot barn och unga.

Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad - FUD

En utbildning i två moduler för dig som är lärare eller pedagog och vill ha en introduktion till folkhögskolans unika utbildningsform och didaktiska frågor. Modulerna kan också vara din väg till en examen som folkhögskollärare.

Uppslagen bok med glasögon liggande ovanpå.

Validering i praktiken, 7.5 hp

En utbildning för dig som arbetar med validering av vuxnas kunskap och kompetens. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet.

Skräddarsydd utbildning

På uppdrag av skolhuvudman erbjuder vi också skräddarsydd utbildning. Följande två utbildningar är exempel på skräddarsydd utbildning. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Från barnskötare till förskollärare

En distansutbildning på 210 hp som ger en förskollärarexamen! För dig som idag arbetar som barnskötare och vill gå en flexibel förskollärarutbildning.

Kompetensutveckling för studiehandledare

För dig som idag arbetar som studiehandledare och vill ha fler verktyg för att hjälpa dina elever nå skolämnenas kunskapskrav.

Kommunförlagd utbildning

Kontakta oss