Uppdragsutbildning inom pedagogik och lärande

Här hittar du uppdragsutbildningar som relaterar till pedagogik och lärande. Till exempel kan det handla om APL-utveckling, grundläggande programmering, religionspedagogik och inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola. 

Vid LiU bedriver vi omfattande forskning och utbildning inom dessa områden.
Vi skräddarsyr gärna uppdragsutbildning för dig och din organisation!

Förskola, grundskola och gymnasieskola
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Tidigare och pågående kurser

APL-utvecklarutbildning

Kursen är en del av Skolverkets uppdrag att stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. För dig som är yrkeslärare och APL-ansvarig med erfarenhet av yrkesutbildning för gymnasieskolan/gymnasiesärskolan och/eller vuxenutbildning.

Läs mer om APL-utvecklarutbildningen 

Obehöriga i förskoleklassen

Vilka faktorer avgör barnens språkliga utveckling? Och hur förhåller de sig till matematiska begrepp? Här ges utrymme att utveckla kunskaper i språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen.
 

Validering från barnskötare till förskollärare

Från barnskötare till förskolelärare – här är en distansutbildning på 270 hp som ger en förskollärarexamen! För dig som idag arbetar som barnskötare och vill validera dina kunskaper.

Kompetensutveckling för studiehandledare

För dig som idag arbetar som studiehandledare och vill ha fler verktyg för att hjälpa dina elever nå skolämnenas kunskapskrav.

Folkhögskola och övrig vuxenutbildning
Visa/dölj innehåll

Intresserad av uppdragsutbildning inom pedagogik och lärande?
Visa/dölj innehåll

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar? Eller har ett behov som vårt nuvarande utbud inte täcker? Kontakta oss på LiU Uppdragsutbildning. Tillsammans ser vi över vilka möjligheter som finns. 

Maila oss gärna: uppdragsutbildning@liu.se

Kontakt
Visa/dölj innehåll